Managed hosting door True
Onderstaande bijdrage is van een externe partij. De redactie is niet verantwoordelijk voor de geboden informatie.

Onderzoek: juiste inzet van performance management werpt vruchten af

Uit een recent onderzoek van SAS blijkt dat performance management steeds vaker binnen bedrijven wordt toegepast. Organisaties die performance management binnen de gehele organisatie inzetten en deze als voorspellende analysesoftware inzetten, boeken de beste resultaten.


Naar verwachting bedroeg de markt voor performance managementoplossingen in 2006 23 miljard dollar. SAS, vooraanstaand leverancier van business intelligence-oplossingen, heeft onderzocht hoe performance management in organisaties wordt ingezet en wat de voordelen, alsmede de barrières zijn.

Ondanks dat er meer bedrijven performance management inzetten, zijn er ook veel bedrijven die performance management wel toepassen, maar toch niet de beoogde resultaten bereiken. Dit wordt met name veroorzaakt door een gebrek aan integratie (van zowel afdelingen als technologische systemen).

Bevindingen onderzoek:
- De investeringen in performance management-technologie zijn toegenomen. Veelal wordt performance management als eerste door de financiële afdeling van een bedrijf ingezet, waarna het zich verder in de organisatie verspreidt. Uit het onderzoek blijkt dat door vijftig procent van de respondenten performance management door verschillende afdelingen wordt ingezet, maar slechts een derde van
de respondenten performance management binnen de gehele organisatie gebruikt.

- Ondanks het feit dat veel bedrijven dashboards en scorecards implementeren, levert performance management lang niet de beoogde resultaten op. Dit komt door weerstand binnen de organisatie en het gebrek aan samenwerking tussen verschillende afdelingen. Maar ook het ontbreken van integratie tussen verschillende bedrijfssystemen dragen hiertoe bij.

- Meer dan een kwart van de respondenten geeft aan dat de onbetrouwbaarheid van de data het grootste obstakel is. Maar slechts 47 procent van deze bedrijven houdt zich bezig met het opschonen en het verbeteren van data. Sommige bedrijven zijn ongerust dat ze
niet in staat zijn om een totaalbeeld van de organisatie te krijgen.

- Organisaties die datamining- en voorspellende analysesoftware hebben geïmplementeerd, zijn succesvoller op het gebied van innovatie, concurrentievoordeel en flexibiliteit.

Performance Management wordt het meest gebruikt voor:
- het meten van prestaties ten opzichte van de doelstellingen (83%);
- het op afdelingsniveau in kaart te brengen van de behaalde prestaties en het verzamelen van financiële gegevens (80%);
- het traceren van key performance indicators (KPI) (78%).

Organisaties hebben het meest profijt als bovenstaande als een driestappenproces wordt ingezet: ten eerste een solide fundering voor rapportages opzetten, ten tweede het beheren van informatie door prestaties af te zetten tegen cijfers en ten derde door deze informatie te gebruiken om de organisatie te verbeteren.

"Binnen een organisatie moet de strategie niet alleen door de directie worden gecommuniceerd, maar door iedereen worden gedragen. Daartoe moet de juiste stuurinformatie, gebaseerd op dezelfde uitgangspunten, beschikbaar zijn. SAS´ software maakt transparante informatie beschikbaar, zodat er een totaalbeeld van de organisatie ontstaat. Dit bevordert de daadwerkelijke uitvoering van de strategie en stroomlijnt de interne bedrijfsprocessen", zegt Siep Windhorst, Business Solution Consultant SAS Nederland.

SAS heeft haar jarenlange ervaring en kennis op het gebied van het voorspellen van toekomstige ontwikkelingen omgezet in een uitgebreide hoeveelheid oplossingen. Met deze oplossingen worden de processen rond performance management gekoppeld aan operationele systemen waardoor het inzicht ontstaat dat nodig is om processen te verbeteren.

Onderzoek
Het onderzoek is in opdracht van SAS door BetterManagement online uitgevoerd onder haar leden. Aan het onderzoek hebben 1.143 personen meegedaan. Doel van het onderzoek is het gebruik van performance management in kaart te brengen en welke voordelen met performance management worden geboekt,
alsmede welke barrières bedrijven tegenkomen. Van de respondenten was 50% afkomstig uit de Verenigde Staten, 29% uit EMEA en 21% uit Azië. De meeste respondenten zijn werkzaam bij financiële instellingen (15%) en bij overheidsinstanties (14%). De bevindingen van het onderzoek zijn als bijlage bij het persbericht gevoegd. Meer informatie over bettermanagement.com is te vinden op de website: www.bettermanagement.com

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/1921738). © Jaarbeurs IT Media.
?

Lees meer over:
Vacatures

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×