Managed hosting door True

Atos Consulting publiceert boek met visie opinieleiders over snijvlak business en IT

 

De wereldeconomie globaliseert en dat geldt ook voor business en IT-innovatie. Er is sprake van een verschuiving van gesloten naar open innovatie, wat betekent dat bronnen voor vernieuwing zich steeds meer buiten de grenzen van ondernemingen bevinden. Vanuit het perspectief van de bedrijfstop impliceert dit een belangrijke omslag in de bestaande visie op zakelijke netwerken, partnerships en het aanboren van innovatieve ideeën. Hoe moeten managers deze vraagstukken het hoofd bieden? Het Atos Consulting Trends Institute publiceert hierover een boek met de visie van haar opinieleiders over het snijvlak van business en IT.

"Het is ons doel klanten te ondersteunen bij de verwezenlijking van hun innovatieve ambities en inspanningen, want bij Atos Consulting kijken we vanuit een andere invalshoek naar deze thema's", aldus Abbas Shahim, partner van Atos Consulting. "Wij beschikken over een pool van deskundigen die klanten met een creatieve invalshoek terzijde staan bij het vernieuwen van producten, processen, markten en organisaties. Hieraan geven we invulling door na te denken over nieuwe ideeën en ontwerpen, en door deze in te bedden in organisaties met als doel concrete resultaten te bereiken."

Vernieuwingen op het terrein van business en IT omvatten (management)processen van innovatie, de (organisatorische) cultuur, de benodigde vaardigheden en de noodzakelijke infrastructuur voor innovatie, waarvan IT de belangrijkste enabler is. Het boek behandelt terreinen waar zich zakelijke uitdagingen voordoen, de rol van IT en de organisatie en governance van business en IT. Het concentreert zich per hoofdstuk op specifieke onderwerpen en gaat in op relevante thema's, zoals het op één lijn brengen van IT en business en de leidende rol van het management om dit te realiseren.

Drijfveren voor verandering
Eén van de belangrijkste drijfveren van strategische verandering is technologische innovatie. De grondslag van concurrentie ondergaat ingrijpende veranderingen door het toepassen van vernieuwende applicaties. Tegenwoordig beperken de voordelen van de exploitatie van IT zich niet alleen tot optimaliseren van bedrijfsprocessen en taken. IT maakt óók productontwikkeling mogelijk, evenals de introductie van nieuwe diensten, distributiekanalen en dwarsverbanden met klanten, leveranciers, partners en andere belanghebbenden. IT is vervlochten met vrijwel elk aspect van moderne organisaties, zakelijke netwerken en de omgeving waarin zij opereren. Zakelijk succes is steeds meer afhankelijk van hun vermogen de potentie van IT te integreren met de structuur van bedrijfsprocessen en zakelijke netwerken. Het groeiende belang van IT dwingt organisaties om besluitvorming op het terrein van IT te integreren met hun reguliere planning en processen binnen alle geledingen van de organisatie. Maar het uitsluitend op één lijn brengen van afzonderlijke business- en IT-processen is niet voldoende. Een geïntegreerd IT- en business management op verschillende niveaus is een voorwaarde, met als doel de volledige integratie van de mogelijkheden van IT met zakelijke strategieën en omgekeerd.

Zakelijke uitdagingen
Deel I van het boek staat in het teken van een aantal uitdagingen waarmee moderne managers worden geconfronteerd. De hectische en soms chaotische economische omstandigheden hebben specifieke kenmerken, in het bijzonder in de wijze waarop ondernemingen zichzelf organiseren, managen en besturen. Eén van deze kenmerken is netwerken. Steeds meer bedrijven ontwikkelen en introduceren producten en diensten via open of gesloten netwerken. Bedrijven creëren niet alleen netwerken met leveranciers, maar sluiten ook allianties om hun slagkracht en merkwaarde te versterken. De expansie van zakelijke netwerken heeft vaak zelfs een herziening van het volledige bedrijfsmodel tot gevolg. Een concept dat niet langer nauwkeurig omschreven en geïncorporeerd is en niet langer een duidelijke entiteit is. Dit is een ontwikkeling die bestaande organisatiemodellen - evenals interne en corporate governance - ter discussie stelt. In het boek wordt gesteld dat open netwerken eerder regel dan uitzondering zijn. Een onmiskenbare uitdaging is transparantie in relatie tot risicobeheer, zeker in tijden van onzekerheid en instabiliteit. Hoeveel informatie dient beschikbaar te worden gesteld aan interne en externe belanghebbenden? Hoeveel interne en externe gegevens zijn noodzakelijk om verschillende risico's te beheren? Een andere zakelijke uitdaging is de klant: wie is dit, wat doet hij en hoe kan de klant worden bereikt? Waardevolle informatie die noodzakelijk is om een breed en gevarieerd aanbod van diensten, producten en ervaringen te kunnen verkopen. De echte uitdaging komt voort uit het ontwerpen van een operating model waarvan de klant de meest waardevolle bron is. Waardevoller dan traditionele productiefactoren als kapitaal, technologie en arbeidskracht.

Enabling IT
Deel II gaat in op de wijze waarop IT kan worden ingezet als ‘enabler' van zakelijke transformaties. In het boek wordt uiteengezet dat aan elkaar verbonden computers in welke vorm dan ook - van desktops, laptops en tablets tot pda's, set-top boxes en embedded computers in verschillende producten - overal beschikbaar zijn voor alle denkbare toepassingen. IT is niet langer uitsluitend een kostenbesparende technologie waarvan de toepassing is gedefinieerd in een van tevoren vastgesteld business plan. Dit stelt managers en ondernemers voor nieuwe uitdagingen. IT is niet alleen een productcomponent, maar ook een strategische factor waarmee rekening gehouden dient te worden.

Het organiseren en besturen van business en IT
In het derde deel van het boek komen organisatie en governance aan bod. Vooruitstrevende managers proberen te overleven en de concurrentie steeds een stap voor te blijven door zakelijke uitdagingen actief tegemoet te treden en passende IT-applicaties in te zetten. Dit doen zij omdat zij zich terdege bewust zijn van het feit dat hun zakelijke slagkracht niet alleen het vermogen, maar ook de capaciteit vereist om tijdig te handelen. Hieraan geven zij bijvoorbeeld invulling door hun business te transformeren - het herstructureren van processen en onderliggende functies - en IT hiermee in overeenstemming te brengen. Gegeven de holistische eigenschappen van zulke veranderingen is het begrijpelijk dat het niet langer toereikend is te spreken van het ‘managen van veranderingen', maar veeleer van zakelijke transformaties. De uitdagingen en mogelijkheden van de open en transparante netwerkeconomie, mogelijk gemaakt door IT als enabler, vereisen een hands-on managementaanpak van vraagstukken op het gebied van organisatie en governance.

Vraag het boek ‘Business and IT innovation. Thought Leaders vision on IT' aan via www.atosconsulting.nl/publicaties

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/3642338). © Jaarbeurs IT Media.

?

 

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.