Managed hosting door True

SOA meer business dan IT aangelegenheid

 

SOA is een fenomeen dat niet alleen IT maar zeker ook de bedrijfsvoering raakt. Daar is IT directie en management wel uit. Men is verder bijna unaniem van mening dat in-voering van Service Oriented Architecture ondermeer zorgt voor een betere samen-werking tussen business en IT. IT wordt doorgaand ook niet of nauwelijks betrokken bij de besluitvorming rondom SOA. Eind 2006 zijn ondermeer in samenwerking met uitgever TIEM 175 grotere bedrijven en instellingen, actief in de Nederlandse markt, geinterviewd in relatie tot Service Oriented Architectures. In vergelijking met het in begin 2006 door MarketCap in eigen beheer uitgevoerd onderzoek is zowel de ‘bekendheid met' als mede ook het daadwerkelijk ‘invoeren' van dit fenomeen aanzienlijk toegenomen.

Het onderzoek is grotendeels uitgevoerd onder respondenten met de volgende functie; ICT-manager, ICT-architect, hoofd systeembeheer, application managers, ICT adviseur, manager ICT strategy, ICT directeur en CIO. Deze bedrijven en instellingen hebben doorgaans meer dan 200 werknemers in huis. De intentie van het onderzoek is de stand van zaken op het gebied van SOA in kaart te brengen voor dit deel van de Nederlandse zakelijke markt. Van de ondervraagde bedrijven maakt circa 14 procent alleen maar gebruik van geïntegreerde applicaties. De overige bedrijven maken dus gebruik van legacy systemen, specifieke applicaties of een mengeling hiervan. Voldoende ‘voedingsbodem' derhalve voor een SOA aanpak.

Eind 2006 geeft zo'n 70 procent van de grotere bedrijven en instellingen aan enigszins tot goed bekend te zijn met het begrip Service Oriented Architecture. Een vergelijkbaar onderzoek bracht in het voorjaar van 2006 aan het licht dat slechts 40 procent van de bedrijven in Nederland minimaal op de hoogte was van de inhoud van het concept SOA. In ditzelfde onderzoek gaf bijna een kwart van de bedrijven aan niet bekend te zijn met de term Service Oriented Architecture. Ruim een half jaar later geeft slechts circa 10 procent van de bedrijven in het online onderzoek aan niet bekend te zijn met de term. Het lijkt er dus op dat niet alleen vanuit de leveranciers een impuls wordt gegeven aan de bekendheid van SOA maar dat ook de bedrijven zelf geïnvesteerd hebben in het verhogen van de kennis omtrent SOA. Wellicht realiseren deze bedrijven zich dat zij met behulp van SOA technologie relevante data uit de eigen ICT systemen kunnen halen om deze data vervolgens te gebruiken bij het realiseren van de strategische bedrijfsdoelstellingen.

ICT in het algemeen en ook het concept Service Oriented Architecture blijkt voornamelijk op operationeel en strategisch niveau te spelen. Opvallend is dat het ICT management bij bijna 43 procent van de bedrijven geen rol speelt bij het aanschaffen van ICT. Meer specifiek naar Service Oriented Architecture gekeken blijkt daarentegen dat bij het opstellen van een plan van aanpak of de project definiëring bij bedrijven die concrete acties hebben ondernomen op het gebied van SOA de hoofdverantwoordelijkheid in veel gevallen wel ligt bij de eindverantwoordelijke IT functionaris, gevolgd door het algemeen management. Bedrijven in het onderzoek geven dan ook aan dat SOA zorgt voor een betere samenwerking tussen IT en business. ICT lijkt dus meer en meer een integraal onderdeel uit te maken van de ondernemingen en is niet meer exclusief het domein van de meer technisch aangelegde personen.

Een belangrijke constatering voor ICT leveranciers welke dus niet alleen de focus dienen te liggen op het feit dat de techniek werkt maar ook hoe het de onderneming op strategisch niveau kan ondersteunen en verder kan helpen de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Dit betekent dat leveranciers niet alleen contacten moeten onderhouden met de ICT managers maar ook met business managers om hen te helpen bij het onderbouwen en rechtvaardigen van een investering in SOA-technologie. Deze veronderstelling wordt ondersteund door het feit dat bedrijven in het onderzoek aangeven, dat zij graag samenwerken met de leverancier om de SOA toekomstvisie zo goed mogelijk in te vullen. Leveranciers die in dit kader in staat zijn business aan IT te koppelen en dus een integrale oplossing kunnen aanbieden hebben dus een voordeel. Meer business georienteerde IT leveranciers bijvoorbeeld met name gericht op ERP en/of Finance oplossingen lijken in deze de betere papieren te hebben.

Implementatie van SOA:
"SOA wordt nader onderzocht bij zeker de helft van de bedrijven"
Een groot deel van de bedrijven met ervaring danwel concrete plannen omtrent SOA bevinden zich in een traject rond of net na de oriëntatie- en analysefase. Bijna de helft van de bedrijven geeft aan dat een algemene analyse naar de haalbaarheid en mogelijkheden loopt of net is afgerond. Een bijna even groot deel (44 procent) geeft aan dat de oriënterende gesprekken met externe ICT adviseurs momenteel lopen of al zijn afgerond. Opvallend is dat een kwart van de bedrijven aangeeft geen analyse uit te zullen voeren op basis van ROI berekeningen. Ruim de helft van de bedrijven geeft daarentegen aan dat een uitgebreide analyse op basis van de business case heeft plaatsgevonden of zal gaan plaatsvinden. Bijna 1 op de 5 bedrijven is bezig met of heeft de daadwerkelijke implementatie van SOA al achter de rug. Een veel groter deel (40 procent) geeft aan dat deze fase van het traject nog moet plaatsvinden.

Wat denken bedrijven in de Nederlandse markt voornamelijk te bereiken met een implementatie van SOA. Of anders gezegd; wat zijn de voordelen van SOA. Uit het onderzoek komt naar voren dat bedrijven voornamelijk voordelen zien op het gebied van flexibiliteit, kostenbesparing en een grotere mate van onafhankelijkheid.

SOA investeringen:
"integratie essentiële stap in SOA traject"
Circa eenderde van de bedrijven die bekend zijn met SOA, heeft te maken gehad met of heeft momenteel te maken met plannen en acties omtrent SOA. Een bijna even groot deel (30 procent) van de bedrijven verwacht binnen twee jaar acties te ondernemen om SOA in te voeren in de organisatie. Bijna de helft van deze organisaties verwacht dergelijke acties te ondernemen binnen 12 tot 24 maanden. Binnen een SOA-traject kunnen een aantal stappen doorlopen worden. Circa 8 procent van de bedrijven met concrete plannen kenmerkt integratie als een essentiële stap in het traject. Integratie wordt gevolgd door de oriëntatie, het bepalen van de strategie en het definiëren van de services. Bijna de helft van de bedrijven met ervaring of concrete plannen voor SOA blijkt een visie gedefinieerd te hebben. In de helft van deze gevallen is deze visie ook vastgelegd in de organisatie. In de meeste gevallen gebeurt dit in het informatiseringsplan (50 procent) en op directie niveau (38 procent). Met het toenemen van de bekendheid van dit fenomeen volgt ook de 2e stap, het daadwerkelijk voorbereiden van de invoering ervan, dus vaak relatief snel.

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/1870610). © Jaarbeurs IT Media.

?

 
Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste resellernieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.