Managed hosting door True
Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Hoog tijd voor digitalisering in de zorg

 

Zorg

Digitalisering zou veel kunnen opleveren in de zorg, zowel in efficiëntie als in effectiviteit in samenwerking, informatie-uitwisseling en informatie-verrijking. Maar de complexiteit en afhankelijkheden in de zorgketen lijken remmend te werken op invoering van digitalisering. Ondanks de vergaande technologie, veranderingen in wetgeving en druk van de verzekeraars blijven grote innovaties en veranderingen tot op dit moment nog uit.

In alle sectoren zien we dat digitalisering veel kansen biedt op het gebied van informatie-uitwisseling en samenwerking. En dat de vergaande digitalisering marktverschuivingen veroorzaakt in deze sectoren.

Gaat de zorgsector stap voor stap veranderen of staan we aan de vooravond van een grote verandering door de invoering van digitalisering in de zorg? Helaas heeft Nostradamus dit niet beschreven in zijn voorspellingen terwijl hij als apotheker en arts toch dé aangewezen persoon was om dit te voorzien!

In plaats van voorspellingen te doen, kijken wij liever naar de huidige situatie. Wij hebben in het voorjaar van 2014 een onderzoek uitgevoerd met als doel inzicht te krijgen in de digitale verbodenheid in de zorg. Meer dan 150 zorgverleners hebben meegewerkt aan ons onderzoek.

Ben je online?

Het antwoord op de vraag 'Ben je online?' zegt iets over de mogelijkheid om informatie uit te wisselen en om te verbinden met anderen en informatie. De generieke vraag in ons onderzoek was: Hoe verbonden is de zorg? Deze vraag hebben we vervolgens vertaald naar: Ben je verbonden met patiënten, cliënten, medewerkers en ketenpartners? De resultaten van ons onderzoek zijn herkenbaar maar daarom niet minder opvallend.

Een krappe 10 procent van de zorginstellingen stelt patiëntgegevens online beschikbaar. Mogelijke redenen voor dit lage percentage zijn de maatschappelijke discussie hierover, het uitblijven van een landelijk elektronisch patiënten dossier (epd) en aansluiting op het landelijk schakel punt (lsp) en tenslotte het ontbreken van wetgeving hierover.

De gevraagde zorgverleners gaven aan dat ongeveer een derde van de zorginstellingen online zorgdiensten aanbieden. Online zorgdiensten zijn diensten zoals het geven van inzicht in behandelplannen, inplannen van afspraken of bestellen van zorgmaterialen. Blijkbaar vinden zorginstellingen het ontsluiten van niet-patiëntengegevens minder gewenst of noodzakelijk en geven zij hier geen prioriteit aan.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de zorgverleners het essentieel vinden om samen te werken en informatie te delen met andere zorgverleners in de keten. Fysieke samenwerking en informatie-uitwisseling vindt in meer dan de helft van de gevallen plaats. Echter een goede digitale ondersteuning voor samenwerking en informatie-uitwisseling is slechts beperkt aanwezig, namelijk bij 20 procent van de respondenten. Een efficiëntieslag door digitalisering zou hier een grote verbeterstap zijn.

Veel applicaties die worden gebruikt door zorgverleners zijn alleen benaderbaar vanaf de desktop in de zorginstelling. Dit houdt in dat de zorgverleners hier maar beperkt toegang toe hebben. Een verschuiving naar én desktop én mobiel én thuis kan aanzienlijke tijdwinsten opleveren.

De resultaten van het onderzoek noem ik verrassend. Nederland is voorloper als het gaat om infrastructuur, mobiele netwerken en het gebruik van nieuwe technologieën. Maar onze kennis en ervaring wordt kennelijk niet toegepast in een van onze belangrijkste sectoren: de zorg.

Belangrijkste kansen

Het toepassen van open en moderne webtechnologie vormt een belangrijke kans in de zorgsector. Deze technologieën bieden voldoende veilige mogelijkheden om de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen patiënten, medewerkers en ketenpartners te intensiveren en nieuwe verbindingen aan te gaan. 

Dit heeft echter wel consequenties voor de klassieke applicaties die nu nog veel worden gebruikt in de zorg. Het tijdperk van de monolieten komt tot een einde: één enkele software olifant midden in een zorginstelling, die alle interne processen dekt en ondersteunt en waar vele jaren aan ontwikkeld is, staat op omvallen. Hedendaagse systemen zijn open en flexibel en bevatten componenten die gekoppeld kunnen worden aan andere systemen. Met deze hedendaagse systemen is het mogelijk om iedere nieuwe patiënt, medewerker of ketenpartner snel te verbinden of te ontbinden indien die nodig is.

Bouwen aan een goed werkend it-landschap kost tijd en vergt moed. Het vereist lef en doorzettingsvermogen om structurele it-investeringen met een visie voor de lange termijn door te voeren. Was voorheen de focus van it vooral gericht op functionaliteit, nu is de focus connectiviteit. Met als doelen de noodzakelijke functionaliteiten te integreren in de dagelijkse praktijk van de medewerkers en aan te sluiten bij de behoeften van patiënten.

Ik ben er van overtuigd dat zorginstellingen die willen samenwerken, informatie uitwisselen en verrijken in korte tijd kunnen aansluiten bij de bestaande digitale ontwikkelingen en nieuwe en verbeterde diensten kunnen aanbieden aan medewerkers, patiënten en ketenpartners. Deze zorginstellingen kunnen winst behalen uit samenwerking en afstemming en de innovatie in de zorgsector in gang zetten. Deze veranderingen gaan zeker plaatsvinden: met kleine en grote stappen!

Marc Bloemendaal, directeur Finalist

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/5180099). © Jaarbeurs IT Media.

?

 

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.