Managed hosting door True
Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Verbod op concurrentiebeding is schadelijk

 

Ontwikkelaars, applicatiebeheerders, consultants, salesmanagers, ze komen allemaal in aanraking met gevoelige bedrijfsinformatie. Informatie die niet bestemd is voor de concurrent. De concurrent kan zich met deze informatie immers een ongerechtvaardigd voordeel verschaffen in het concurrerend handelen, waardoor de voormalig werkgever ernstig wordt benadeeld. Deze bedrijfsbelangen worden nu nog vaak beschermd door het sluiten van een concurrentiebeding. Maar let op: per 1 januari 2015 zijn concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in beginsel verboden.

Dit is het gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die recent is aangenomen door de Eerste Kamer. Als gevolg van deze wet gaat het arbeidsrecht, waaronder het ontslagrecht, er vanaf 1 januari 2015 wezenlijk anders uitzien. Een van de doelstellingen van deze wet is dat 'vast minder vast' en 'flexibel minder flexibel' wordt. Om dit te bereiken is in de WWZ onder andere bepaald dat een concurrentiebeding nog slechts geldig is indien de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ondervinden anders een dubbel nadeel: een arbeidsovereenkomst voor een beperkte duur én een beperking van het recht op een vrije arbeidskeuze.

Er geldt wel een uitzondering voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. De voorwaarden zijn echter strikt. Het concurrentiebeding moet namelijk noodzakelijk zijn vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, hetgeen moet blijken uit een bij het beding opgenomen schriftelijke motivering. Maar wanneer is een concurrentiebeding noodzakelijk? En wat zijn zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen? Een duidelijke toelichting op het wetsartikel ontbreekt. Vooralsnog moet er daarom vanuit worden gegaan dat er sprake moet zijn van specifieke gevallen en een overtuigende motivering.

Belangen

Terwijl de mogelijkheden voor het sluiten van een concurrentiebeding dus worden beperkt, blijft de behoefte aan concurrentiebedingen in de ict-branche groot. We hoeven alleen maar de zaak uit 2013 in herinnering te roepen waarbij twaalf werknemers van Capgemini gelijktijdig overstapten naar concurrent Deloitte. Tegelijkertijd is ook de behoefte aan het sluiten van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd groot. Binnen de Europese Unie heeft Nederland na Spanje, Portugal en Polen de meeste arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

Als het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde geen optie is en een concurrentiebeding wel gewenst is, is er maar één optie: het opnemen van een overtuigende, schriftelijke motivering. Een motivering waaruit evident blijkt dat de bedrijfsbelangen zwaarder wegen dan het recht van de werknemer op een vrije arbeidskeuze. Dit vraagt in ieder geval om een goed doordachte uiteenzetting van de bedrijfsactiviteiten, de specifieke functie of werkzaamheden van de werknemer, de concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie waarover de werknemer gaat beschikken en de schade die de werknemer kan aanrichten bij een overstap naar een concurrent. Het klinkt wellicht eenvoudig, maar of dat ook daadwerkelijk zo is, zal uit de praktijk moeten blijken.

Marion Hagenaars, advocaat bij Cordemeyer & Slager advocaten

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/5116539). © Jaarbeurs IT Media.

?

 

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.