Managed hosting door True
Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Ousourcing en cloud nader bekeken

 

We worden WaaS (whatever-as-a-service) van de cloud-varianten die verschijnen. Een uitwas van trendy beeldvorming rond oude wijn in nieuwe zakken? Is het wel cloud of is het gewoon outsourcing? Of geen van beide? Het cloud-fenomeen wordt gemeengoed omdat het kennelijk inspeelt op veranderingen in de markt. Welke veranderingen zijn dat? Dit brengt ons tot de volgende vragen. Wat is het verschil tussen cloud en outsourcing? Waarom kiest men voor cloud of outsourcing? Wat zegt dit over de trend in de markt? In dit artikel beantwoorden we deze drie vragen.

Kenmerken

Outsourcing
De volgende kenmerken van outsourcing vormen een samenvatting uit veel publicaties.

  • Uitbesteden van een proces. Bijvoorbeeld een personeelsadministratie-proces, productieproces of beheerproces. Met het proces kan ook personeel of eigendom van materieel en kapitaalgoederen worden uitbesteed maar dat hoeft niet.
  • Verschillende organisaties. De klant besteedt het proces uit aan een leverancier waarbij er sprake is van een bindende overeenkomst over het leveren van een resultaat tussen twee (of meer) verschillende partijen. Soms kunnen klant en leverancier deel uitmaken van het zelfde concern.

Bij uitbesteden van een taak, in plaats van proces, gebruikt men soms de uitdrukking outtasking. Bijvoorbeeld doen van een berekening, uitvoeren van projectmanagement of schoonmaken van een kamer. Bij outsourcing wordt vooral afgerekend op het resultaat en bij outtasking op de uitvoering.

Cloud
De volgende kenmerken van de cloud zijn gebaseerd op veel gebruikte definitie van de National Institute of Standards and Technology (NIST) uit de Verenigde Staten.

  • Dienst op afroep. De klant kan eenzijdig bepalen welke diensten hij afneemt en de levering daarvan gebeurt automatisch zonder menselijke tussenkomst van de leverancier.
  • Wijdverbreide online toegang. De dienst wordt via een netwerk beschikbaar gesteld, gebruik makend van standaard koppelingen waardoor toegang vanuit verschillende systemen mogelijk is (bijvoorbeeld laptop, thin client of smartphone).
  • Gezamenlijk gebruik. Verschillende klanten gebruiken de zelfde hardware en software van een leverancier. Deze ict-middelen kunnen zowel fysiek als virtueel zijn en worden dynamisch toegewezen en gewijzigd op basis van de klantvraag.
  • Flexibele levering. Levering van de dienst kan op basis van de vraag, flexibel en snel worden verkregen, gestopt en geschaald. Soms gebeurt dat automatisch. De klant heeft de illusie van onbeperkte capaciteit onbeperkt die op elk gewenst moment kan worden afgenomen.
  • Gemeten gebruik. Cloud-systemen sturen en optimaliseren automatisch het gebruik van de dienst op basis van continue metingen. Metingen kunnen worden gebruikt voor doorbelasting naar de klant.

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de kenmerken van outsourcing en cloud.

Kenmerken:

Outsourcing

Cloud

Proces uitbesteden

X

Geen kenmerken van cloud

(maar kunnen wel bij

cloud voorkomen)

Klant en leverancier zijn verschillende organisaties

X

Diensten op afroep

Geen kenmerken van outsourcing

(maar kunnen wel bij

outsourcing voorkomen)

X

Wijdverbreide online toegang en afname van de dienst

X

Gezamenlijk gebruik middelen leverancier

X

Flexibele levering van de dienst

X

Gemeten gebruik van de dienst

X

Release management is een vergeten kenmerk in de gebruikelijke definities van outsourcing en cloud. Bij outsourcing stelt de klant zelf vaak de releasekalender op terwijl bij cloud vrijwel altijd de leverancier bepaalt wanneer welke releases worden ingevoerd.

Proces versus dienst

De kenmerken van outsourcing en cloud zijn dus verschillend. Ze overlappen elkaar niet, simpelweg omdat ze gedefinieerd worden vanuit verschillende invalshoeken, namelijk die van ‘proces’ en ‘dienst’. Sluiten outsourcing en cloud elkaar dan uit? Nee zeker niet. Er kan sprake zijn van outsourcing terwijl er tegelijkertijd om andere redenen ook sprake is van een cloud-dienst. Zie het voorbeeld van Fysio Coast. Als de cloud-dienst een proces betreft dan is er tegelijk sprake van cloud en outsourcing. Als het echter niet om een proces, maar om een taak gaat, zoals leveren van een virtuele server of op afroep uitvoeren van een berekening, dan kan er sprake zijn van een cloud-dienst zonder dat het outsourcing is.

Fysio Coast

Een keten van vijf fitness centra, Fysio Coast, brengt zijn personeelsadministratie-proces onder bij leverancier WebHR Services. Hiervoor heeft Fysio Coast via internet toegang tot een standaard web-applicatie van WebHR, die ook gebruikt wordt door andere bedrijven. Het gebruik van deze applicatie wordt door WebHR aan Fysio Coast doorbelast op basis van het aantal personeelsleden én het aantal mutaties per maand. Met deze constructie beperkt Fysio Coast zich bewust tot een vastgestelde verzameling van standaard transacties op het gebied van personeelsadministratie waardoor het proces vergaand gestandaardiseerd, gestroomlijnd en geautomatiseerd wordt. Hierdoor beperkt de inspanning van Fysio Coast zich tot het inbrengen van mutaties met behulp van de standaard web interface van WebHR. Gezien de gedefinieerde kenmerken is hier sprake van uitbesteden van een proces en dus van outsourcing. Echter, aan de kenmerken van cloud-diensten wordt ook voldaan:  Wijdverbreide online toegang van de dienst, gezamenlijk gebruik van WebHR-middelen, flexibele levering van de dienst en gemeten gebruik van de dienst.

Outsourcing of cloud - of beide

Als de invalshoeken van outsourcing en cloud - proces en dienst - verschillend zijn, geldt dat dan ook voor de redenen om voor deze levermodellen te kiezen: De zogenaamde business drivers? Onderstaande tabel geeft een aantal veel voorkomende business drivers met een indicatie of deze vaak, soms of weinig voorkomen.

Business drivers

Outsourcing

Cloud

Ict kostenbesparing of –beheersing (incl. verandering van Capex naar Opex)

Vaak

 

Vaak

 

Business kostenbesparing of -beheersing

Vaak

Vaak

Concentreren op kernactiviteiten

Vaak

Vaak

Onvoldoende kennis, ervaring of capaciteit in huis

Vaak

Vaak

Standaardisatie (betere time-to-market)

Soms

Vaak

Flexibiliteit (efficiënt inspelen op fluctuaties)

Soms

Vaak

Voorwaarden voor nieuwe business (innovaties mogelijk maken)

Weinig

Vaak

De kenmerken van outsourcing en cloud mogen dan verschillend zijn, de redenen om te kiezen voor de levermodellen zijn vaak dezelfde, zoals kosten, concentreren op kernactiviteiten en opvangen van gebrek aan kennis, ervaring of capaciteit. Cloud voegt een aantal redenen toe. Namelijk standaardisatie om snel nieuwe producten te kunnen bieden, flexibiliteit om fluctuaties in de vraag te kunnen opvangen en scheppen van voorwaarden voor nieuwe business.

Trend in de markt

Al in de eerste helft van de jaren zeventig van de vorige eeuw beweerde Richard Nolan van Harvard Business School dat ict-ontwikkelingen een zes fasen doorlopen, beginnend met het pionieren van enkele zonderlingen, via acceptatie met behoefte aan beheersing (management) naar uiteindelijke integratie met de business. Bij succesvolle technologie krijgt die integratie zodanige vorm dat niemand aan de klantkant er meer over hoeft na te denken: Het is er gewoon zoals stroom uit het stopcontact.

Met cloud technologie wijzen de tekenen in die richting. Redenen om voor cloud te kiezen worden, meer dan bij outsourcing, vanuit de business ingegeven. Bovendien wordt bij de cloud, meer dan bij outsourcing, de klant gevrijwaard van bemoeienis met beheer en techniek. De druk om zoveel mogelijk te standaardiseren is bij cloud ook groter dan bij outsourcing. De cloud biedt dus kansen om zich niet meer te laten afleiden door bijzaken en het vizier te kunnen richten op de zaken waarop men zich kan onderscheiden.

Jan Bouman, senior management consultant en cloud consulting practice lead van SLTN Inter Access
Met dank aan reviewers Gino Wesselman en Remco de Boer

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/5180093). © Jaarbeurs IT Media.

7,5


Lees ook


 

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.