Managed hosting door True

UWV investeert komende vijf jaar 450 miljoen in ict

 

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) gaat de komende vijf jaar (2018-2022) 450 miljoen uitgeven aan ict-investeringen. Jaarlijks wordt er 75 miljoen uitgegeven aan lopende projecten en 15 miljoen aan ‘grote transitietrajecten’, zoals de overgang naar een nieuwe datacenterleverancier.

Dit blijkt uit het meest recente UWV Informatie Plan. Een woordvoerder licht toe: ‘In het plan geven we aan welke ict-projecten gericht op continuïteit, stabiliteit en informatiebeveiliging, modernisering van het it-landschap en functionele doorontwikkeling noodzakelijk uitgevoerd moeten worden in de periode 2018-2022. Ook in deze jaren blijven we jaarlijks 75 miljoen euro investeren om deze projecten uit te voeren.  Daarnaast zijn de grote transitietrajecten, zoals ‘Verwerving Datacenter’, inmiddels wel opgestart, maar nog niet afgerond. UWV verwacht in de periode 2018-2022 circa vijftien miljoen per jaar uit te geven aan grote transities.’

Ict-projecten en transitieprojecten

Als voorbeelden van lopende ict-trajecten noemen de rapporteurs de modernisering van het e-dienstverleningsplatform, het automatiseren van administratieve processen, een elektronisch archief en een e-dossier voor UWV-medewerkers. Hierdoor neemt volgens de uitkeringsclub het ‘aantal applicaties en technologieën’ af. Verder noemen de schrijvers van het rapport als transitieprojecten het verwerven van nieuwe datacenterdienstverlening, het vernieuwen en vervangen van verouderde ict-componenten en het verder moderniseren van de infrastructuur en het applicatielandschap door de inzet van cloudvoorzieningen en –technologieën.

Met de cloud hoopt het UWV de opslagcapaciteit iedere drie jaar te verdubbelen en de kosten van deze opslag sterk te laten afnemen. Tot slot stelt de instantie meer en meer gebruik te gaan maken van data-analyse. ‘Met data-analyse stellen we onder andere arbeidsmarktanalyses op, voeren we klant- en kanaalanalyses uit zodat we betere en meer persoonlijke dienstverlening aan klanten kunnen bieden, sporen we fraude in een vroeger stadium op en verbeteren we de kwaliteit van onze gegevens. We willen daarom in onze strategie beheerst gaan voortbouwen op data-analyse met trajecten op het gebied van het moderniseren en convergeren van onze datawarehouse- (DWH) en analyseomgevingen in 2018 en 2019. Cruciaal hierbij is de beveiliging van onze data- analyseomgevingen optimaal te houden.’

Datacenterleverancier nog niet gevonden

Zoals eerder gemeld heeft het UWV het contract met IBM wat betreft datacenterdienstverlening verlengt, omdat het nog geen nieuwe leverancier heeft gevonden. Het UWV verwacht begin 2019 opnieuw een aanbesteding uit te schrijven. De rapporteurs melden hierover: ‘Het migreren van de it-omgeving naar een nieuwe leverancier is ingrijpend en gaat gepaard met extra kosten. In de eerste plaats de projectkosten om de feitelijke migratie te begeleiden. Maar een zorgvuldige migratie zal in veel gevallen betekenen dat de migratie fasegewijs wordt doorgevoerd waardoor zowel de oude als de nieuwe leverancier kosten in rekening zullen brengen. Met name het betalen voor de dubbele omgeving tijdens de transitie kan een grote kostenpost opleveren. Zonder zicht op de nieuwe leverancier en een denkbaar migratiepad, de aanbestedingen zijn immers nog niet afgerond, zijn deze kosten moeilijk in te schatten.’

Wie betaalt dat?

Voor de transitieprojecten gaat het UWV uit van een kostenpost van vijftien miljoen per jaar, dat het betaalt uit eigen reserves. Voor de reguliere ict-projecten voor de periode 2018-2022 houdt het UWV rekening met een kostenpost van zo’n 75 miljoen per jaar. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt hiervan in 2018 vijftig miljoen. Dit budget gaat richting 2021 geleidelijk naar 70,5 miljoen. Het resterende bedrag betaalt het UWV uit zijn reserves. De instantie verwacht dat de ‘toegekende middelen samen met de opgebouwde reserves nog een aantal jaren zorgen voor een sluitend begrotingsbeeld en dekking van project- en transitiekosten.’

Wel geeft het UWV aan dat een en ander afhangt van de kosten en van de mogelijkheid om de komende jaren reserves aan te vullen of te ontzien. ‘We blijven hierover in gesprek met het ministerie van SZW’, aldus de instantie.

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/6338373). © Jaarbeurs IT Media.

?


Lees ook


 

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.