Managed hosting door True

Rechter verbiedt staking Centric bij Friese gemeenten

Naast kort geding zijn Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bodemprocedure gestart

 

vrouwe justitia rechter rechtszaak rechtbank

Centric moet van de rechter in Leeuwarden ogenblikkelijk weer aan het werk voor de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Die hadden een kort geding aangespannen omdat het it-bedrijf de dienstverlening had opgeschort. Daarmee dreigde de publieke dienstverlening van de gemeenten in gevaar te komen. Centric staakte zijn werkzaamheden nadat de twee Friese gemeenten hadden geweigerd een openstaande factuur te betalen wegens geleverde wanprestaties. De twee Friese gemeenten hebben met oog op dit laatste punt nog een bodemprocedure lopen.

De rechtbank in Leeuwarden heeft de samenwerkende gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, die de zaak hadden aangespannen, op alle punten in het gelijk gesteld. De twee gemeenten waren naar de rechtbank gestapt nadat Centric zijn dienstverlening had gestaakt omwille van het niet betalen van een rekening. Daardoor dreigden de twee gemeenten een aantal publieke taken niet meer goed te kunnen uitoefenen, zoals bijvoorbeeld geboorteaangiften en het afgeven van rijbewijzen en paspoorten.

Weer aan het werk

De rechtbank gebiedt Centric de overeengekomen dienstverlening, inclusief de gebruiksrechten op de programmatuur, voort te zetten totdat de twee Friese gemeenten een andere dienstverlener hebben gevonden. Aan het overheidsvakblad Binnenlands Bestuur heeft een woordvoerder van Centric laten weten dat het bedrijf in hoger beroep gaat. Al stelt een zegsvrouw van de gemeente Achtkarspelen dat de advocaat van Centric dit nog niet heeft bevestigd. Zij meldt verder dat Centric inmiddels het onderhoud van de systemen weer op zich heeft genomen.

Ook zegt zij dat er naast het kort geding een bodemprocedure loopt over het niet opleveren van het geïntegreerde landschap. De woordvoerster kan er verder niet op in gaan, maar aangenomen kan worden dat de twee gemeenten via deze procedure schadeloos gesteld willen worden.

De voorzieningenrechter stelt dat de twee gemeenten met Centric een resultaatverplichting zijn overeengekomen, waarbij het bedrijf per 1 januari 2016 zorgdraagt voor de levering, de implementatie, de basis instandhouding en het beheer van een ict-applicatielandschap, bestaande uit het stelsel van Basisregistraties en de applicaties Belastingen, Financiën en Klantcontactcentrum (KCC). Aan deze resultaatverplichting dient het bedrijf zich te houden. Aangezien Centric tot op heden heeft verzuimd deze verplichting na te komen, staan de gemeenten in hun recht om betalingen op te schorten en zelfs het contract te ontbinden, aldus de rechter.

Aanbesteding

Na een aanbesteding in 2015 selecteerden de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Centric voor het leveren, implementeren en beheren van een applicatielandschap, bestaande uit het stelsel van Basisregistraties (inclusief zakenmagazijn en burgerzaken), en de applicaties Belastingen, Financiën en Klantcontactcentrum (KCC). De inschrijfprijs bedroeg 671.366 euro; voor de basis instandhouding en beheer kwamen partijen een bedrag van 294.500 euro (ex. btw) voor zes jaar overeen. Dit landschap moet een gemêleerd landschap met applicaties van diverse leveranciers, waaronder Centric, Pinkroccade, SIM, Procura en Cosa vervangen.

Oorspronkelijk beoogde opleverdatum van een integraal werkend applicatielandschap was 31 december 2015. Die deadline haalde Centric niet en werd uiteindelijk uitgesteld naar november 2016. Er waren onder meer problemen met het koppelen van de Centric-applicaties met die van andere leveranciers (SIM, Pink Roccade en Cosa), de oplevering van het zaaksysteem, een niet goed werkende koppeling met Mijnoverheid.nl en een slecht functionerend KCC, blijkt uit de uitspraak van de rechtbank.

De problemen blijven zich echter voor doen; de gemeenten beginnen te twijfelen of het Centric überhaupt lukt om een geïntegreerd applicatielandschap op te leveren, zoals in de aanbesteding was uitgeschreven. Het conflict loopt op nadat de twee gemeenten niet akkoord gaan met een aantal door de automatiseerder voorgestelde aanpassingen en een factuur van zo'n 225.000 euro niet willen betalen. Ook dreigen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel het contract te ontbinden als Centric niet op 1 januari 2018 een goed functionerend applicatielandschap oplevert.

Verweer Centric

Centric stelt in zijn verweer dat er wel degelijk applicaties zijn opgeleverd en in gebruik genomen door de gemeenten. Die erkennen dat ze de losse applicaties gebruiken, maar dat ze hun taken noodgedwongen op de oude manier uitvoeren. De gemeenten wilden het nieuwe applicatielandschap gaan gebruiken om zaakgericht te werken. Dat is zonder deugdelijke koppelingen niet mogelijk. Het doel dat ze met de aanbesteding voor ogen hadden, is daarmee twee jaar na de geplande implementatie nog altijd buiten bereik. Bovendien, stelt de rechter, hebben de gemeenten op diverse manieren aangegeven dat ze weliswaar de applicaties in gebruik hebben genomen, maar dat ze niet tevreden zijn over de werking ervan; van acceptatie is dus geen sprake.

Ook stelt het bedrijf dat een deel van de problemen met de koppelingen zijn ontstaan door problemen met de applicaties van derden en daar zouden de gemeenten verantwoordelijkheid voor zijn. Zo bleek de Cosa-applicatie verouderd, werkte SIM niet volgens de KING-standaarden en verliep de samenwerking met Pinkroccade moeizaam. De rechtbank veegde ook dit bezwaar van tafel, omdat Centric juist had laten vastleggen dat het bedrijf de regierol op zich zou nemen. De gemeenten zouden daardoor geen omkijken hebben naar eventuele problemen met koppelingen met applicaties van derden.

Uitspraak

De rechter stelt: 'Van een tekortkoming of verzuim aan de zijde van de gemeenten, omdat zij op een zeker moment besloten om in dezen een andere koers te varen en daarmee de oorspronkelijke overeenkomst met Centric niet geheel gestand te doen, is, anders dan door Centric betoogd, geen sprake. Het is immers Centric dat, als eerste en op een fundamenteel onderdeel, niet heeft voldaan aan de eisen als vastgesteld in de aanbestedingsdocumenten en de overeenkomst.'

De rechter gebiedt Centric de overeengekomen dienstverlening (met inbegrip van eventuele updates en benodigde licenties) zoals geleverd in de periode van 1 november 2017 - 14 december 2017 voort te zetten totdat de betreffende dienstverlening is overgenomen door een andere partij, op straffe van een dwangsom van tienduizend euro voor iedere dag dat het bedrijf deze werkzaamheden niet verricht (tot een maximum van tweehonderdduizend euro).

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/6304064). © Jaarbeurs IT Media.

?


Lees ook


 
Vacatures bij Centric

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.