Managed hosting door True

Kabinet komt met aanvalsplan ict'ers Rijk

Nieuwe rijksacademie moet ict-kunde en kennis niet-ict'ers vergroten

 

Werving recruiter recruiting

Om de positie van het Rijk als ict-werkgever te versterken, komt minister Kajsa Ollongren (BZK) met een ‘Plan van Aanpak ICT-personeel Rijk’. De bewindsvrouw kondigt daarvoor diverse plannen en maatregelen aan, waaronder een herijking van hogere ict-functies, een rijksbreed ict-stagebureau, een ict-gilde als flexpool van ict-professionals en een 'rijks data science traineeship'. Ook opvallend: er is een RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (Radio) in oprichting; die moet de ict-kennis en -kunde van beleidsmedewerkers moet vergroten.

Dit meldt minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer (zie ook kader onderaan). Het versterken van de positie van het Rijk als ict-werkgever is een van de prioriteiten in de Strategische I-agenda Rijksdienst. Voor het opstellen van het aanvalsplan heeft BZK gebruikgemaakt van de resultaten van het onderzoek 'Versterking ICT-werkgeverschap Rijk', uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Panteia en Intelligence Group.

Uit dit onderzoek komen een aantal knelpunten naar voren, zoals dat het Rijk opereert in een overspannen vraagmarkt van ict'ers. De schaarste naar ict'ers bij het Rijk is het grootst voor ontwikkelaars, ict-inkopers, data-analisten en it-beveiligers. Ook is er te weinig uitwas vanuit het hoger onderwijs aan nieuwe ict'ers om aan de vraag naar ict'ers te voldoen. Een belangrijke oorzaak hiervan is het tekort aan ict-docenten.

Vergrijzing

Het ander knelpunt is dat de vraag naar ict-kennis en -kunde bij het Rijk zal toenemen. Daarbij moeten ook beleidsmedewerkers en leidinggevenden voor het adequaat uitvoeren van hun functie in toenemende mate over een zekere basis-ict-kennis beschikken. De onderzoekers stellen ook dat de vraag naar ict'ers bij het Rijk de afgelopen jaren is toegenomen.

Als derde knelpunt wijzen zij naar de vergrijzing. Het Rijk kent in vergelijking met het landelijke beeld een vergrijsde (ict-)populatie. Dit punt vraagt om extra maatregelen, niet alleen om het aantal eigen ict'ers op peil te houden maar ook te zorgen dat er voldoende bemensing van legacy-systemen is.

Beloning en werving

Bij  genoemde knelpunten speelt bovendien mee dat het beloningsniveau bij de overheid niet zodanig is dat er genoeg hoogwaardige en schaarse specialisten op het gebied van ict zijn aan te nemen. Dat heeft  tot gevolg dat de afhankelijkheid (en de kosten) van externe inhuur hoog is.
Verder vinden de onderzoekers dat er bij veel overheidsafdelingen personeelszaken de urgentie van ict-problematiek op de arbeidsmarkt onvoldoende wordt gevoeld. Daarbij sluiten de geijkte wervingskanalen van het Rijk niet altijd aan op opkomende ict-expertisegebieden als datascience en cybersecurity en zijn de doorgroeimogelijkheden voor ervaren ict'ers in hun inhoudelijke discipline soms beperkt.

Minister Ollogren stipt in haar brief een aantal maatregelen aan dat in de afgelopen jaren al genomen is, zoals een rijksbreed ict-traineeprogramma, de formatie van de flexpool I-Interim Rijk en een rijksbrede arbeidsmarktcampagne om ict'ers te werven die twee keer per jaar plaatsgrijpt. Die maatregelen worden nu fors uitgebreid middels het aangekondigde aanvalsplan (zie kader). De minister overlegt de komende maanden met departementen, uitvoeringsorganisaties en ict-intensieve zbo’s welke activiteiten in 2018 prioriteit krijgen en waaraan zij willen meedoen.

Lees ook: Analyse: Rijk aan ict'ers

Plan van Aanpak ict-personeel Rijk

Voor de ontwikkeling van ict-expertise binnen het Rijk staat in het aanvalsplan een aantal initiatieven:

- Er is een ict-module van het ABD Ambtelijke Professionaliteit Programma (de ABD-APP) opgezet. Deze is inmiddels gevolgd door 416 leden van de ABD (directeuren en hoger).

- Er wordt een start gemaakt met de opzet van een RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (radio). Deze academie gaat zich in eerste instantie richten op het bijbrengen van ict-kennis en -kunde van beleidsmedewerkers en mogelijk later ook voor andere doelgroepen. De academie zit nu in de ontwerpfase.

- In 2017 is het thema digitalisering expliciet meegenomen bij het plan Groot Onderhoud van het Functiegebouw Rijk in de herijking van de functiefamilie Lijnmanagement. Ditzelfde gebeurt binnenkort ook bij de overige functiefamilies.

- Medio 2017 zijn twee proeven begonnen om de rijksbrede samenwerking voor het werven van ict'ers te versterken. De resultaten en effectiviteit van deze pilots worden na een jaar geëvalueerd. Het gaat om een proef voor het delen van cv's van afgewezen ict-kandidaten binnen het Rijk (met toestemming van de afgewezen kandidaat) en pilot voor de opzet van een rijksbreed ict-stagebureau. Hier kunnen ict-studenten stageverzoeken indienen.

Daarnaast wordt in het aanvalsplan een aantal maatregelen en acties aangekondigd om het personeelsbeleid rond ict te versterken:

- Er wordt gewerkt aan het opzetten van een 'ict-gilde': een flexpool van ict-professionals in uiteenlopende disciplines als bijvoorbeeld softwareontwikkeling, data engineering, cloudontwikkelaars en it-beveiligingsspecialisten. De intentie is om zowel jonge als ervaren ict’ers te binden aan dit gilde en hen continu te ontwikkelen.

- In samenwerking met het CBS wordt een 'rijks data science traineeship' voor jonge data scientists binnen het Rijk opgezet. Dit programma richt zich op zowel de brede inzetbaarheid van de trainees als op het leren toepassen van het vakgebied data science binnen de Rijksdienst.

- Er zal worden gewerkt aan het (structureel) versterken van de informatiepositie van het Rijk als ict-werkgever en deze gericht in te zetten in de interdepartementale netwerken van ict-medewerkers en medewerkers personeelszaken.

- Er wordt nauwer samengewerkt met het hoger onderwijs door middel van een rijksbreed opererende functionaris die gaat makelen en schakelen tussen rijksonderdelen en hogescholen en universiteiten over stageplekken, leer-werktrajecten en gastdocentschappen.

- Ook volgt een verkenning om samen met hoger onderwijsinstellingen te komen tot een grotere uitstroom van afgestudeerde ict'ers. Daarbij wordt tevens gekeken naar onderwijs en onderzoek in de expertisegebieden waar het Rijk behoefte aan heeft.

- De specifieke rijksbrede wervingscampagnes voor ict'ers gaan door. Daarbij behoren ook activiteiten op het terrein van werving, zoals de ondersteuning bij het openstellen van vacatures voor Engelstaligen en additionele acties om ict'ers te werven voor functies waarbij een groot tekort bestaat.

- Activiteiten op het terrein van bijscholing, zoals (regionale) omscholingsprojecten van niet-ict'ers tot ict’er.

- Activiteiten die inspelen op eventuele knelpunten ten aanzien van het beloningsniveau voor het aantrekken en behouden van hoogwaardige en schaarse ict-specialisten.

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/6267171). © Jaarbeurs IT Media.

?


Lees ook


 

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.