Managed hosting door True

Schippers breekt lans voor meer ICT in de zorg


 

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) wil dat de mogelijkheden voor de inzet van ict in de zorg beter worden benut. Dat schrijft ze in een brief die 3 juli 2014 aan de Tweede kamer is gestuurd. De ambities zijn onder meer om binnen vijf jaar tijd 80 procent van de chronisch zieken op afstand toegang te bieden tot informatie over medicatie.

De minister en staatssecretaris Martin van Rijn schrijven dat de mogelijkheden voor e-health beter benut moeten worden. De bewindslieden zien veel nieuwe technologieën waar mensen veel baat bij kunnen hebben, maar merken dat een brede toepassing nog vaak achterblijft. Schippers en Van Rijn gaan daarom met zorgpartijen aan de slag om ervoor te zorgen dat bewezen toepassingen van e-health daadwerkelijk van de grond komen, schrijven ze. 'Doordat technologie werk uit handen neemt, krijgen zorgverleners meer tijd voor persoonlijke aandacht en een luisterend oor.' Volgens de bewindspersonen wordt zorgverlening daardoor menselijker. Ze benadrukken dat dit alleen werkt als zowel de zorgverlener als de patiënt achter de aanpak staan.

In samenspraak met allerlei partijen uit de zorg zijn drie ambities geformuleerd om via e-health de kwaliteit van leven te vergroten: 'Binnen vijf jaar moet 80 procent van de chronisch zieken direct toegang hebben tot bepaalde medische gegevens, waaronder medicatie-informatie, vitale functies en testuitslagen en kan deze desgewenst gebruiken in mobiele apps of internet-applicaties.' De minister: 'Van de overige Nederlanders betreft dit 40 procent. Dit heeft tot effect dat mensen bewuster zijn van hun eigen gezondheid en dat fouten in dossiers bij zorgverleners sneller opgespoord kunnen worden.'

De tweede ambitie is dat 75 procent van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen die dat wil en ertoe in staat is, binnen vijf jaar zelfstandig metingen uitvoert, vaak in combinatie met gegevens-monitoring op afstand door de zorgverlener. 'Zij kunnen zo de voortgang van hun ziektebeeld volgen en krijgen door de regelmatige feedback inzicht in het effect van hun gedrag op hun ziekte. Dit zal het voor mensen makkelijker en aantrekkelijker maken trouw te zijn aan hun therapie', aldus de bewindslieden.

Informatie-uitwisseling

De derde ambitie die zwart op wit staat, is om binnen vijf jaar iedereen die zorg en ondersteuning thuis ontvangt de mogelijkheid te bieden om desgewenst via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te kunnen communiceren. Naast beeldschermzorg wordt hierbij ook domotica ingezet. Schippers: 'Dit draagt eraan bij dat mensen langer veilig thuis kunnen wonen.'

Om de mogelijkheden van e-health te kunnen benutten en bovenstaande ambities waar te maken, nemen Schippers en Van Rijn maatregelen om de juiste randvoorwaarden te scheppen. Zo worden er in de komende periode afspraken gemaakt hoe de informatie-uitwisseling tussen verschillende systemen kan worden bevorderd en is er in de nieuwe bekostiging van de huisartsenzorg, de aanspraak wijkverpleging, de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning ruimte om e-health in te zetten als onderdeel van zorg en ondersteuning. 'Daarnaast wordt er meer ingezet op kennisdeling en komt er ruimte voor nieuwe initiatieven', belooft VWS.


Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/5129843). © Jaarbeurs IT Media.

?


Lees ook


 

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.