Managed hosting door True

‘Privacy beperkt digitale slagkracht overheid’

 

Privacy

De overheid houdt te krampachtig vast aan de privacyregels bij het gebruik van digitale informatie. Daardoor is een slagvaardig optreden door uitvoeringsinstanties van de overheid bij sommige acute maatschappelijke problemen niet altijd mogelijk. Deze opmerkelijke conclusie was te horen bij het Lagerhuisdebat, een discussiebijeenkomst tussen vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap over de inzet van ict.

Diverse uitvoeringsinstanties van de overheid kunnen veel slagvaardiger opereren wanneer ze beschikken over informatie die afkomstig is van diverse overheidsorganisaties, hulpdiensten of zorgverlenende instellingen. Bij het combineren van data uit dossiers ontstaat een eenduidig beeld van de situatie. Soms verhinderen de privacyregels het bundelen van de verschillende persoonsgebonden informatie-elementen, zeker als bij het oplossen van het probleem ook niet-overheidsinstanties zijn betrokken.

Privacy-gevoeligheden

Hoewel de meeste deelnemers aan het Lagerhuisdebat begrip hebben voor het acute probleem van de uitvoeringsinstanties, houdt de meerderheid vast aan de stelregel dat de overheid rekening moet houden met de privacy bij het uitwisselen en raadplegen van dossiers. Maar, zo vinden de discussiërende partijen, burgers kunnen het recht op privacy ook verspelen, bijvoorbeeld door ongepast gedrag.

Strikte handhaving van de privacyregels is te duur, zo stelde een deelnemer aan het debat. Als voorbeeld noemt hij het gebruik van het Burger Service Nummer (BSN) op de nieuwe Rijkspas voor het identificeren van ambtenaren dat volgens de rechter in strijd is met de wet. Zij zoeken hiervoor nu naarstig naar een alternatief. Daar zijn de nodige kosten mee gemoeid. Voorstanders van strikte handhaving van de privacyregels menen echter dat het vrijgeven van allerlei overheidsdossiers, risico’s met zich meebrengen die van te voren niet zijn in te schatten. De gegevens uit het overheidsdossier komen terecht bij andere partijen. Die maken nieuwe informatie van de verkregen data. De effecten van het veranderen van deze informatie zijn nog onbekend.

Ict te weinig op agenda

In het Lagerhuisdebat is verder gediscussieerd over de overheid die zijn uiterste best moet doen om it-innovatie te stimuleren, de strategische samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven en het wel of niet efficiënt en effectief inkopen door de overheid. De deelnemers waren van mening dat het aan die vertrouwelijkheid in de praktijk nog wel eens ontbreekt. Alleen in een crisissfeer blijken overheid en het bedrijfsleven eenvoudiger in staat eensgezind te opereren om een ict-probleem te verhelpen. Denk hierbij aan de Diginotar-affaire.

Verder heerst algemeen de opvatting dat met name de politieke top de mogelijkheden laat liggen om ict-samenwerking in Nederland te stimuleren. Duitsland geldt als een voorbeeld, omdat daar de leden van de regering, inclusief de Bondskanselier, zich regelmatig laten zien op bijeenkomsten die ict als thema hebben. Ict geldt daar allang niet meer als puur ondersteunend voor overheidsdiensten, maar wordt beschouwd als middel om innovaties te creëren. Overigens vinden de aanwezigen dat de Nederlandse overheid het op verschillende terreinen wel goed doet. Zo kan een betere afstemming van kennis en kunde tussen het bedrijfsleven en de overheid bijdragen aan beter uitgevoerde taken.

Overheidsforum

Het Lagerhuisdebat is een initiatief van Overheidsforum, dat verleden jaar is ontstaan uit een gezamenlijke studie van zeven ict-bedrijven met topambtenaren uit alle overheidsgeledingen naar het ‘Perspectief van de publieke sector in 2020’. Deze studie is samengevat in een visieboek, dat vorig jaar is overhandigd aan de voormalige minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies. Zij vroeg de onder de naam ‘Overheidsforum’ samenwerkende bedrijven het delen van kennis tussen overheid en bedrijfsleven voort te zetten.

Het samenwerkingsverband biedt met Overheidsforum een platform waar de publieke sector en commerciële dienstverleners vrij met elkaar van gedachten kunnen wisselen over maatschappelijke ontwikkelingen. Het is de bedoeling om dit najaar verdere bijeenkomsten over en studies naar de thema’s te organiseren die aan de orde zijn gekomen tijdens het Lagerhuisdebat.

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/4726356). © Jaarbeurs IT Media.

?

 

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.