Managed hosting door True

Acht partijen offreren voor parlementair onderzoek

In onderzoek staan vijf hoofdpijndossiers en één succescase centraal

 

Acht partijen dingen mee om de opdracht een parlementair onderzoek naar ict-projecten bij de overheid uit te voeren. Het gaat om Insite Advies/Anser Groep, K. van den Berg bv, Berenschot, Universiteit van Amsterdam (faculteit der rechtsgeleerdheid), Andersson Elffers Felix, Acestes Nederland, Policy Research Corporation Nederland en Conquaestor. Dat blijkt uit het procesverbaal 'opening inschrijvingen' van de aanbesteding.

Naar verwachting wordt op 18 februari 2013 bekend welke partij de aanbesteding heeft gewonnen. In het bestek staan ook de drie centrale onderzoeksvragen opgesteld waarmee de winnende partij aan de slag moet. Die hebben betrekking op de gevolgen van falende ict, de rol van de overheid daarbij en hoe toekomstige informatieprocessen succesvol moeten worden ingericht. In juni en september worden dan in totaal drie deelrapporten verwacht. In het voorjaar van 2014 zal de tijdelijke commissie die het onderzoek leidt naar verwachting het eindrapport presenteren.

Het doel van het parlementaire onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid is tweeledig. Het eerste doel is het in kaart brengen van de misgelopen maatschappelijke effecten (inclusief maatschappelijke en financiële kosten) door het niet op orde hebben van informatieprocessen en -stromen van de overheid (het mislukken van ict-projecten). Het tweede doel is het aangeven van de belangrijkste stappen om tot een betere ict-inrichting bij de overheid te komen. Daarnaast heeft het parlementaire onderzoek ook tot doel de informatiepositie van de Tweede Kamer te versterken.

Doel onderzoek

De aanbesteding voor het aantrekken van een onderzoeksbureau die de ict-enquête uitvoert, startte eind oktober 2012. Het voorstel voor een onderzoek naar de vele ict-mislukkingen bij de overheid kwam uit de koker van de vaste commissie Veiligheid en Justitie (V&J) ‘ICT-projecten bij de overheid'.  In december 2011 stemde de Tweede Kamer in met het instellen van een parlementair onderzoek naar de ict-problemen bij de overheid.

Het voormalige CDA-Kamerlid Ger Koopmans is samen met SP-kamerlid Sharon Gesthuizen initiatiefnemer geweest van het voorstel tot een parlementair onderzoek. Hij vertelde eind 2011 tegen Computable dat hij met het parlementair onderzoek wil bewerkstelligen dat 'de ict het bij de overheid beter gaat doen, er minder fout gaat en de kosten minder uit de hand lopen.' Hoewel er al talloze onderzoeken zijn geweest naar de ict-problematiek bij de rijksoverheid, onder andere twee rapporten van de Algemene Rekenkamer uit 2007 en 2008, vond Koopmans dat nieuw onderzoek noodzakelijk is, bijvoorbeeld om vast te stellen in hoeverre de aanbevelingen die de rekenkamer heeft gedaan, zijn overgenomen.

Miskleunen

In het onderzoek zou de nadruk komen te liggen op veiligheid en privacy, en falende projecten. Ook de klachten over ict-aanbestedingen worden in het onderzoek meegenomen, stelde de oud-CDA-parlementariër eind 2011. 

De parlementaire ict-enquête telt uiteindelijk zes casussen: Modernisering Gemeentelijke Basisadministraties (mGBA), EPD, Tunnels A73, C2000, OV-chipkaart en de migratie van een mainframe- naar een winframe-omgeving bij RDW. De eerste vijf zijn hoofdpijndossiers; het laatste project is succesvol verlopen (zie kader hieronder). Opmerkelijk is dat grote miskleunen bij Defensie, Justitie de Belastingdienst en het UWV ontbreken.

Beschrijvingen casussen

In de aanbesteding voor het 'Onderzoek ICT-projecten bij de overheid' staan de zes uitgekozen casussen als volgt beschreven:


1.
Modernisering Gemeentelijke Basisadministraties (mGBA)

Het programma Modernisering GBA moderniseert het GBA-stelsel, realiseert de (ict-voorzieningen voor) de Basisregistratie Personen (BRP), draagt zorg voor de migratie van het oude naar het nieuwe stelsel en ondersteunt de implementatie bij gemeenten en afnemers.

Op termijn vervangt de BRP de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA). Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen.

Tijdpad

start: 1/1/2001

beoogde einddatum: 2013, waarna afnemers en gemeenten drie jaar de tijd hebben om aan te sluiten.


2. EPD

Het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is een virtueel dossier dat het uitwisselen van medische gegevens op landelijke schaal op een veilige en betrouwbare manier mogelijk moest maken. Het landelijke project startte met twee onderdelen, het elektronisch medicatiedossier (EMD) en het waarneemdossier huisartsen (WDH). In 2011 heeft de Eerste Kamer de wet op het EPD verworpen en de minister van VWS verzocht de betrokkenheid te beëindigen.

Tijdpad

start: 1/1/2006

gestopt: april 2011

3. Tunnels A73

De aanleg van de Roertunnel en de Swalmentunnel in de Rijksweg 73 ( “de ruggengraat van Limburg”) ging gepaard met vertragingen en kostenoverschrijdingen.

De tunnels zijn in februari 2008 beperkt opengegaan, omdat de technische installaties nog niet gereed waren. De oplevering, besturing en de koppeling van de 50 tunneltechnische installaties bleken veel complexer dan vooraf gedacht. Veiligheidssystemen konden niet conform eisen functioneren

Pas vanaf december 2009 konden de tunnels volledig worden opengesteld.

Tijdpad

start: 1995

gereed: eind 2009

 

4. C2000

C2000 is een digitaal communicatiesysteem voor hulpverleningsdiensten, waarvan de hulpverleningsdiensten van politie, brandweer, ambulancediensten, bepaalde onderdelen van het ministerie van Defensie zoals de Koninklijke Marechaussee en de aan hun gelieerde organisaties gebruik maken.

Met C2000 kunnen hulpverleners met de meldkamer en met elkaar communiceren bij het dagelijks werk en grootschalige incidenten en rampen. Met C2000 heeft voor 95% een landelijke dekking (buitenshuis).

Tijdpad

start: juli 1995 (haalbaarheidsstudie)

beoogde einddatum: eind 2013

5. OV-chipkaart

De OV-chipkaart is een elektronische betaalpas voor het openbaar vervoer. Reizigers kunnen door het opladen van het saldo op hun kaart (of downloaden van een reisproduct zoals een abonnement) in- en uitchecken bij een kaartlezer op trein- en metrostations reizen via trein, bus en tram. De vervoersbedrijven NS, RET, het Amsterdamse GVF, de Haagse HTM en streekvervoerder Connexxion (verenigd in Trans Link Systems) hebben in eerste instantie hiervoor het initiatief genomen. Trans Link Systems is in 2001 opgericht en in 2012 is de landelijke invoering voltooid. Uiteindelijk zal de OV-chipkaart alle openbaar vervoersbewijzen moeten gaan vervangen.

Tijdpad

start: 2001

gereed: 2012

 

6. RDW: casus RDW 'van mainframe naar Winframe'

De RDW voert wettelijke taken uit die voortkomen uit beleid en regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De RDW voert deze taken, op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte, uit in nauwe samenwerking met diverse partners in de mobiliteitsketen. ICT is een cruciale schakel in de dienstverlening van de RDW. In 2011 is een groot en langlopend ict-project met succes en zonder storingen in de dienstverlening afgerond. Dit betreft de migratie van het interne ict-platform van mainframe naar Winframe.

Tijdpad

start:1/11/2002

gereed: 31/12/2011

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/4635000). © Jaarbeurs IT Media.

?


Lees ook


 

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.