Managed hosting door True

Overheid toetst RNI in praktijk en stelt NHR uit

Digikoppeling en eHerkenning zijn implementeerbaar

 

Digitale overheid

Uit de impactanalyse van het programma Operatie NUP van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (King) blijkt dat Digikoppeling en eHerkenning implementeerbaar zijn. De Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) is ook implementeerbaar, maar moet nog in de praktijk getoetst worden. Het nieuwe Handelsregister (NHR) is nog niet te implementeren.

Operatie NUP is een programma van King in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het programma biedt gemeenten generieke ondersteuning om de grootschalige invoering van de bouwstenen van het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) te realiseren. Operatie NUP voert onder meer impactanalyses uit op een groot aantal NUP-bouwstenen. Het doel van de impactanalyses is beoordelen of de bouwstenen grootschalig geïmplementeerd kunnen worden. Ook wordt gekeken of aan de resultaatverplichtingen, die betrekking hebben op een bouwsteen, kan worden voldaan. Waar dat niet mogelijk is, stelt het programma ondersteunende maatregelen voor.

De impactanalyses op Webrichtlijnen, MijnOverheid Lopende Zaken, MijnOverheid Berichtenbox, eHerkenning, Digikoppeling, het nieuwe Handelsregister en Registratie Niet Ingezetenen zijn al uitgevoerd.

Digikoppeling

De conclusie dat Digikoppeling te implementeren is, wordt getrokken op basis van de praktijkervaringen van tientallen gemeenten die Digikoppeling al geïmplementeerd hebben voor gegevensuitwisseling met bijvoorbeeld Omgevingsloket Online (OLO) en MijnOverheid.

De resultaatverplichting van Digikoppeling blijkt niet haalbaar. Gemeenten implementeren en gebruiken Digikoppeling om gegevens uit de BAG, GBA en NHR uit te wisselen. Gegevensuitwisseling met de basisregistraties BAG, GBA en NHR is namelijk nog niet mogelijk. De reden is dat de basisregistraties het gebruik van Digikoppeling nog niet geheel ondersteunen.

Ondanks het gegeven dat de resultaatverplichting nog niet haalbaar is, zijn er voor gemeenten genoeg redenen om Digikoppeling te implementeren en gebruiken. De voordelen om Digikoppeling in te zetten voor gegevensuitwisseling met andere voorzieningen (zoals OLO, MijnOverheid, e-Factureren) zijn aanmerkelijk. Bovendien is het belang van het stelsel van basisregistraties binnen de overheidsbrede visie op dienstverlening erg groot. De inzet van Digikoppeling is essentieel om de verbindingen tussen de bouwstenen binnen het stelsel te kunnen leggen. De inzet leidt daarnaast tot kostenreductie bij de implementatie van het stelsel en zorgt voor eenvoud van beheer. Uit de impactanalyses blijkt dan ook dat veel gemeenten van plan zijn Digikoppeling in te voeren.

Als vervolgacties op de impactanalyse wordt voorgesteld de bouwsteenprogramma's versneld te laten aansluiten op Digikoppeling en de voorziening Digilevering versneld op te leveren.

eHerkenning

Ook eHerkenning is grootschalig implementeerbaar. Gemeenten kunnen aan de slag met de implementatie van eHerkenning. eHerkenning is een digitale authenticatievoorziening voor overheidsorganisaties. Alle gemeenten zijn aangesloten op eHerkenning. Alle eigen (niet eHerkenning) voorzieningen voor het identificeren en autoriseren van bedrijven zijn uitgefaseerd. Dit wordt mogelijk geacht, al is het uitfaseren van alle andere authenticatievoorzieningen dan eHerkenning soms niet eenvoudig, zoals in het geval van uitbesteding van diensten of authenticatie van buitenlandse ondernemers.

Diverse grotere gemeenten gebruiken eHerkenning al voor ondernemersdiensten. Een voorwaarde voor het gebruik van eHerkenning is het aanbieden van elektronische diensten. Uit de impactanalyse blijkt dat veel kleinere gemeenten daar nog niet mee bezig zijn. Daarom worden ondersteunde acties voorgesteld om die gemeenten te helpen bij het digitaliseren van ondernemersdiensten.

Daarnaast worden het ministerie van Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en de Kamer van Koophandel (KvK) opgeroepen om het implementatierijp maken van het nieuwe Handelsregister (NHR) actief op te pakken. Met de beschikbaarheid van NHR wordt de invoering van eHerkenning aantrekkelijker. Diverse elektronische diensten, zoals vergunningsaanvragen, kunnen dan vooringevuld worden met gegevens uit het NHR.

RNI

Er zijn vooralsnog geen redenen om aan te nemen dat er onoverkomelijke belemmeringen zijn voor grootschalige implementatie van de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Praktijkervaringen moeten deze bevinding nog onderbouwen. Om de succesvolle grootschalige implementatie van RNI te bevorderen, zijn enkele vormen van ondersteuning benoemd.

RNI is de basisregistratie met persoonsgegevens van niet-ingezetenen. Niet-ingezetenen zijn mensen die niet in Nederland wonen of korter dan vier maanden, maar wel een relatie met de Nederlandse Overheid hebben. De registratie van niet-ingezetenen vormt straks samen met de GBA de Basisregistratie Personen (BRP).

NHR

Het nieuwe Handelsregister (NHR) is nog niet te implementeren. De reden is dat aan een aantal essentiële randvoorwaarden nog niet is voldaan, zoals de beschikbaarheid van benodigde stelselvoorzieningen, een laagdrempelig aansluitproces, een heldere releaseplanning en het voldoen aan vastgestelde standaarden voor informatie-uitwisseling. Ook is nog geen praktijkervaring opgedaan om te kunnen oordelen over de implementeerbaarheid.

Het NHR is de basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen. De resultaatverplichting bepaalt dat voor 1 juli 2014 alle gemeenten aangesloten zijn op het NHR in het kader van de wettelijke plicht voor gebruik van het NHR. Dit wordt haalbaar geacht, mits de randvoorwaarden voor implementeerbaarheid tijdig worden vervuld en in de praktijk worden beproefd, en als parallel een strikt aansluitschema voor gemeenten wordt opgesteld en uitgevoerd. Het tijdig vervullen van de randvoorwaarden vergt echter wel een strakke regie vanuit gemeenten, Operatie NUP en het programma NHR. Het blijkt wel dat veel gemeenten snel willen aansluiten op het NHR. Dat zal het halen van de resultaatverplichting sterk bevorderen, zodra het NHR implementeerbaar is.

Naar aanleiding van deze constateringen zijn acties benoemd om de randvoorwaarden voor implementatie van het NHR in te vullen. Met de Kamer van Koophandel (KvK) zijn inmiddels afspraken gemaakt over randvoorwaardelijke zaken, zoals releases, voldoen aan standaarden, toetsing van de datakwaliteit. Er is een samenwerking tussen de KvK en Operatie NUP gestart om de randvoorwaarden zo snel mogelijk te vervullen en te beproeven in de praktijk via een proefimplementatie met een aantal gemeenten. Parallel wordt gewerkt aan het opstellen van het genoemde aansluitschema.

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/4542865). © Jaarbeurs IT Media.

?


Lees ook


 
Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste resellernieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.