Managed hosting door True

Dienstverlener verlengt termijn om bezwaar te maken

Atos weigert De Unie in skill level-procedure

 

Weigeren

Ict-dienstverlener Atos Nederland gaat niet in op het voorstel van vakbond De Unie om een paritaire deskundigencommissie in te stellen bij het inschalen van het skill level van medewerkers. De Unie had dit verzocht, maar Atos kent binnen dit onderwerp alleen een rol toe aan de centrale ondernemingsraad (cor). Wel verleent de dienstverlener uitstel tot 30 augustus voor het indienen van bezwaren.

Er is volgens belangenbehartiger Hans de Jong van De Unie bij Atos veel onrust onder de medewerkers over het besluit de skill levels te verlagen. ‘Er is geen enkel begrip onder het personeel dat bestaande inschalingen en de bijbehorende (goede) scores in negatieve zin zijn bijgesteld. Atos geeft naar ons aan dat de herindeling geen financiële aanpassing tot doel heeft. Echter, bij de medewerkers is er geen enkel vertrouwen dat het salarissysteem blijvend ontkoppeld kan worden van de skill level-indeling. Kortom, veel medewerkers hebben er belang bij dat de skill level-indeling op het huidige niveau blijft en maken bezwaar of gaan nog bezwaar maken.’

Geschillenprocedure

Atos wil geen inmenging van vakbonden in de bezwaren- of geschillenprocedure. Atos kent over dit onderwerp alleen een rol toe aan de cor. Met de cor is afgesproken dat voor de herindeling de geschillenprocedure van toepassing is. Zo is het en zo blijft het in de ogen van Atos. Het enige gebaar dat Atos wenst te maken is de termijn waarbinnen het bezwaar gemaakt kan worden, op te rekken. Als einddatum voor het schriftelijk maken van bezwaar bij de klachtinstantie geldt nu 30 augustus 2013. De eerstvolgende bijeenkomst van de Geschillencommissie is eind september.

De Unie betreurt het dat Atos Nederland halsstarrig blijft vasthouden aan de afgesproken procedure met de cor. De Jong: ‘De Unie heeft als compromis voorgesteld de expertise van vakbondsdeskundigen in te brengen om samen met intern management tot besluiten te komen. De Unie wil een volwaardige rol krijgen bij het invoeren en wijzigen van arbeidsvoorwaarden van het personeel van Atos Nederland. Wij zijn tegen de herijking van functies en willen de bestaande (oude) situatie continueren. Wij roepen Atos op zijn besluitvorming te herroepen.’

Skill level-procedure Atos

  1. De medewerker ontvangt informatie over zijn nieuwe skill level zowel mondeling van zijn manager als per brief.
  2. De medewerker bespreekt een eventueel bezwaar met zijn manager. In het geval dit voor de medewerker geen bevredigend resultaat heeft, volgt stap 3.
  3. De medewerker brengt zijn bezwaar naar het eerstvolgende management niveau in de hiërarchische lijn. In het geval dit voor de medewerker geen bevredigend resultaat heeft, volgt stap 4.
  4. De medewerker dient zijn klacht schriftelijk in bij de Klachtinstantie (dit is de service lijn directeur), via zijn manager, m.b.v. het Klachtformulier op de People Point Portal. De medewerker stuurt een afschrift van het Klachtformulier naar de HR-manager van de service lijn.
  5. In aanvulling op de reguliere geschillenprocedure is ten behoeve van bezwaren tegen de herindeling een adviescommissie opgericht. De taak van deze commissie is te toetsen of de herindeling conform voorschrift is uitgevoerd en voldoende aan de medewerker is toegelicht. Als de commissie vindt dat de herindeling niet goed is uitgevoerd of de toelichting onvoldoende (duidelijk) is , zal de commissie ter zake het management adviseren. Een belangrijke rol van de commissie is ook om over de service lijnen heen de consistentie op het niveau van Atos te bewaken.
  6. De Klachtinstantie (service lijn directeur) informeert de medewerkers over zijn besluit.
  7. De medewerker beslist of hij het bezwaar wil voorzetten of wil intrekken.
  8. Indien het bezwaar wordt voortgezet stuurt de Klachtinstantie het bezwaar door naar de Geschillencommissie. De Geschillencommissie bespreekt de klacht op de eerstvolgende maandelijkse bijeenkomst.
  9. De Geschillencommissie brengt een schriftelijk advies uit aan de Klachtinstantie.
  10. De Klachtinstantie informeert de medewerker na ontvangst van het advies van de Geschillencommissie over zijn definitieve besluit.

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/4798027). © Jaarbeurs IT Media.

?


Lees ook


 

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.