Managed hosting door True

Primair systeem zou eind 2012 eindelijk 'voor echie' kunnen gaan

Extra inhuur Indigo kost IND 2,4 miljoen euro

 

Douane

Om de medewerkers, die moeten leren werken met het nieuwe bedrijfsinformatiesysteem Indigo, te ontlasten, huurt de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) extra personeel in. Het gaat om zo'n negentig tijdelijke medewerkers. De kosten daarvan bedragen zo'n 2,4 miljoen euro. Volgens de IND kunnen deze worden opgevangen vanuit een bestaande pot projectgelden. De teller voor het geplaagde Indigo-systeem staat overigens op zo'n 126 miljoen euro. Eind 2012 moet Indigo dan eindelijk fungeren als het primaire systeem waarin de IND alle zaken afhandelt.

Uit de antwoorden op vragen die het D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw stelde naar aanleiding van de driemaandelijkse voortgangsrapportage Indigo blijkt dat inmiddels ex-minister Gerd Leers van Immigratie en Asiel zich zorgen maakte over het op een aanvaardbaar niveau houden van de dienstverlening. Hij stelde vast dat het gebruik van Indigo en de afhandeling van zaken in het systeem in het begin extra tijd vergen. Om de IND-medewerkers te ontlasten en om ervoor te waken dat de wachttijden bij de IND-loketten en de doorlooptijden van procedures oplopen, achtte hij het noodzakelijk om tijdelijk extra besliscapaciteit in te zetten. Dit ook met het oog op de automatische gevolgen van de 'Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen'.   

Volgens de bewindsman is deze benodigde extra inhuur, waarmee IND tijdelijk boven de overheidsnorm van 10 procent uitkomt, ingecalculeerd. De 2,4 miljoen euro aan kosten voor de 90 fte worden opgevangen binnen de projectgelden van het ict-herinrichtingsprogramma 'IND bij de tijd'.

Migratiepad

Uit de laatste driemaandelijkse voortgangsrapportage van begin oktober blijkt dat minister Leers nog steeds verwacht dat Indigo eind dit jaar echt functioneert als primair systeem voor de IND. Sinds medio 2011 is de immigratie- en naturalisatiedienst, na een problematische periode, gestart met het beheerst en gecontroleerd (stap voor stap) afhandelen van zaken in het nieuwe systeem. Vanaf augustus 2012 wordt het systeem breed uitgerold: niet alleen worden er steeds meer procedures in Indigo ingevoerd en afgehandeld, ook vindt er een conversie plaats van de dossiers van het oude systeem Indis naar Indigo. Eind 2011 zijn daarvoor ook de post- en dossierstromen gedigitaliseerd.

Het doel is om eind 2012 alle registraties van vreemdelingen die een procedure hebben lopen bij de IND, naar Indigo te hebben overgezet. In totaal moet de IND om en nabij de 3,4 miljoen vreemdelingendossiers overzetten vanuit Indis.

Nieuwe versie en risico's

Volgens de stand van begin september wordt circa 20 procent van het aantal aanvragen dat de IND ontvangt, in Indigo afgehandeld. Daarbij gaat het bij 19 procent om asielprocedures, bij 51 procent om reguliere procedures, bij 12 procent om naturalisatie-verzoeken en bij 18 procent om gerechtelijke procedures. Volgens planning is er inmiddels een nieuwe versie van Indigo in gebruik genomen om een verdere uitrol aan te kunnen en de Wet modern migratiebeleid te kunnen ondersteunen.

Wel staan er in de voortgangsrapportage nog een aantal risicofactoren genoemd, zoals de technische stabiliteit van het systeem, de stapeling van eisen van gebruikers en toekomstige wet- en regelgeving en het mogelijk productieverlies in de organisatie. Ook houdt IND scherp in de gaten hoe de outsourcingsplannen van het ministerie van Defensie uitpakken. De ict-divisie Ivent zou namelijk het beheer van Indigo op zich nemen, maar Defensie wil een groot deel van zijn ict door marktpartijen laten uitvoeren.

Moeizaam project

Indigo startte begin 2008. Het als innovatief bestempeld klantinformatiesysteem moet de processen en informatie van de IND digitaliseren en structureren. De deadline van december 2009 voor een eerste deelproject werd echter al niet gehaald, waarna ook nog eens problemen rond de performance en stabiliteit ontstonden na de ingebruikname van een aantal deelsystemen. De Algemene Rekenkamer liet in maart 2010 al weten twijfels te hebben over haalbaarheid van de planning van Indigo. Minister Leers liet eind 2010 een onderzoek instellen naar de oorzaken van de vertragingen van het programma. Hij liet weten dat Indigo pas medio 2012 stabiel genoeg zou zijn voor grootschalig gebruik.

Dienstverleners Accenture en Ordina en softwareleveranciers Be Informed, IBM en Oracle werken mee aan het project Indigo. Het systeem was oorspronkelijk begroot op 68 miljoen euro. Extra ontwikkelkosten en meerkosten joegen het budget op tot zo'n 126 miljoen euro in 2011. Volgens Leers lagen de problemen van Indigo niet zozeer in de techniek maar vooral in de beheersfeer. Een apart in het leven geroepen beheerorganisatie heeft gezorgd voor een stabielere technische omgeving.

In de business case rond Indigo moet IND efficiënter en beter gaan werken door de invoering van het systeem. Door de hoge graad van automatisering van werkprocessen bij de IND zullen er op termijn 850 volledige arbeidsplaatsen minder nodig zijn (ten opzichte van de situatie van 2006) en verlopen beslisprocessen efficiënter. Dat moet dan jaarlijks een besparing opleveren van 45 miljoen euro. Bovendien is geraamd dat de kosten voor beheer en onderhoud van het nieuwe systeem niet hoger zijn dan de kosten (dertig miljoen euro) voor het oude systeem.

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/4595837). © Jaarbeurs IT Media.

?


Lees ook


 

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.