Managed hosting door True

Rechter: Falende Landis-top moet dokken

 

vrouwe justitia rechter rechtszaak rechtbank

Oud-bestuurders en oud-commissarissen van Landis, het ict-concern dat in 2002 failliet ging, hebben hun bestuurs- en toezichttaken onbehoorlijk uitgevoerd en zijn aansprakelijk voor de schade die daardoor is ontstaan. Ze moeten gezamenlijk vijfentwintig miljoen euro betalen als voorschot op de totale schade. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld in een civiele bodemprocedure die was aangespannen door de curatoren van de failliete onderneming.

Het Landis-concern is rond de eeuwwisseling zeer in omvang toegenomen door een aanzienlijk aantal overnames van veelal Europese bedrijven. Begin 2002 is het concern failliet verklaard. De curatoren in het faillissement hebben de bestuurders en commissarissen aansprakelijk gesteld voor de schade die is veroorzaakt door hun onbehoorlijke taakuitoefening. Daarbij gaat het onder meer om het boedeltekort, ontstaan door het faillissement. Dit is het bedrag van de schulden voor zover deze niet kunnen worden voldaan met de opbrengst van de activa van Landis.

De rechtbank oordeelt dat de bestuurders en commissarissen hun bestuurs- en toezichtstaken onbehoorlijk hebben vervuld ten aanzien van de boekhouding, het financiële beleid en het acquisitiebeleid, de jaarrekeningen over 1999 en 2000, de overige publiekelijk en aan zakenpartners gepresenteerde cijfers en informatie over die jaren en over 2001, de samenstelling van de raad van bestuur en de raad van commissarissen en de naleving door deze raden van de voor hen geldende voorschriften.

Schadevergoeding

De rechtbank heeft de bestuurders en toezichthouders veroordeeld tot het vergoeden van de schade tot -  in elk geval - het bedrag van het faillissementstekort, verminderd met een bedrag van drie  miljoen. Dat bedrag wordt voor twee van de bestuurders met 20 procent gematigd, omdat zij niet de gehele periode van onbehoorlijk bestuur in functie waren. De curatoren schatten het tekort op circa 45 miljoen euro, maar de exacte hoogte van dat tekort en van het door de bestuurders en commissarissen te betalen bedrag moet in een vervolgprocedure, de zogenaamde schadestaatprocedure, worden vastgesteld.

Ook zal in die vervolgprocedure moeten worden uitgemaakt of de schade die uit de afzonderlijke deelverwijten voortvloeit, in totaal meer kan bedragen dan het bedrag van het faillissementstekort.

Vooruitlopend op de uitkomst van die schadestaatprocedure veroordeelt de rechtbank de bestuurders en commissarissen om samen als schadevoorschot vijfentwintig miljoen aan de curatoren te betalen. Dat bedrag hoeft pas betaald te worden als het oordeel over de schadeplicht onherroepelijk is. Bestuurders en commissarrissen kunnen namelijk nog binnen drie maanden in hoger beroep. Gebeurt dit dan zal betaling worden opgeschort totdat het hof met een onherroepelijke uitspraak komt. 

VEB

Naast de schadevergoeding die de rechtbank heeft toegekend om het boedeltekort aan te vullen, hangt de bestuurders van de Landis nog een andere schadeloosstelling boven het hoofd. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) verzocht de Ondernemingskamer eerder ook al tot een onderzoek naar mogelijk wanbeleid. Na een procedure van ruim acht jaar bepaalde de Ondernemingskamer eind 2011 dat het ict-bedrijf Landis ten onder is gegaan aan wanbeleid door bestuur en commissarissen. Deze uitspraak maakte de weg vrij voor een aansprakelijkheidprocedure van de VEB tegen de betrokken bestuurders en commissarissen en moet leiden tot compensatie van de gedupeerde beleggers in Landis.

In weer een andere rechtszaak sprak de Hoge Raad in augustus 2010 dat Paul Kuiken, oprichter en algemeen directeur van Landis, vrij van het plegen van valsheid in geschrifte bij het toekennen van opties. Ook de medebestuurders werden toen vrijgesproken.

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/4754588). © Jaarbeurs IT Media.

?


Lees ook


 

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.