Managed hosting door True

Standby-stand verziekt tender printers ROC's

De rechtbank in Midden-Nederland heeft de gunning aan Konica Minolta voor het leveren van multifunctionals en printers aan een aantal ROC's verboden. Aanleiding is het in het bestek ontbreken van een definitie van het begrip 'stand by'. Daardoor is er verwarring ontstaan onder de inschrijvers en zijn Ricoh en Canon naar de rechtbank gestapt. Die heeft geoordeeld dat er geen eerlijke aanbesteding heeft kunnen plaatsvinden. Het is nog niet duidelijk of er een heraanbesteding plaatsvindt.

Mocht er een heraanbesteding plaatsvinden dan moeten de ROC's de gunningssystematiek verduidelijken. Een mogelijke nieuwe aanbesteding staat ook open voor andere inschrijvers. De ROC's wezen de rechtbank er op dat een heraanbesteding tot een vertraagde ingebruikname van nieuwe multifunctionals en printers leidt, met als gevolg hogere kosten omdat de huidige apparatuur meer energie verbruikt en hogere kosten per print. De Utrechtse rechter vindt dit bezwaar minder zwaar wegen dan de schending van het aanbestedingsrecht.  

Vier ROC's - ROC Midden Nederland (penvoerder), ROC Rivor, ROC van Twente en Drenthe College, startten in 2012 een gezamenlijke aanbesteding voor het huren en onderhouden van multifunctionals en printers. Zij namen het BGC Grafisch Advies uit Leeuwarden Bureau in de arm om de aanbesteding op te stellen en te coördineren.

Stand-by of geen stand-by

Vorig jaar oktober werd de opdracht gegund aan Konica Minolta. Het printerbedrijf zou op basis van behaalde scores de economisch meest voordelige inschrijving hebben gedaan. De gunningscriteria aan de hand waarvan de punten en aftrekpunten werden bepaald, zijn gedetailleerd. Zo blijkt uit het vonnis dat inschrijvers moesten aangeven wat het energieverbruik van hun machine (per type) is, de opwarmtijd en de snelheid van de eerste afdruk vanuit de standby-mode.

Konica Minolta bleek uiteindelijk de meeste punten te hebben gescoord en daardoor de economisch meest voordelige inschrijving te hebben gedaan. Canon werd tweede; Ricoh derde. Die laatste partij maakte echter bezwaar tegen de puntentoekenning rond de standby-criteria.

Ricoh was er in zijn offerte van uit gegaan dat zowel het energieverbruik als de snelheid van de eerste afdruk (en in verband daarmee de opwarmtijd van een apparaat) per afzonderlijke machine vanuit dezelfde stand by-stand (de low power-mode) moest worden bepaald.  

Konica Minolta gaf juist in zijn inschrijving per apparaat verschillende standby's voor elk van de drie criteria (energieverbruik, opwarmtijd en snelheid) aan. Canon stelde zich op het standpunt dat alle apparaten maar een en dezelfde stand-by-stand mochten hebben.

Schending

Ricoh stapte na bezwaarmaking naar de rechter. Canon voegde zich als partij bij Ricoh, ook al was het bedrijf in het aanbestedingstraject te laat met het aanvoeren van bezwaren (dat moet binnen vijftien dagen: de Alcatel-termijn). 

Ricoh heeft de rechtbank er uiteindelijk van weten te overtuigen dat door het ontbreken van een goede definitie in het bestek elk van de drie inschrijvers op een cruciaal onderdeel van de gunningssystematiek het begrip stand-by anders hebben uitgelegd. Daardoor is er sprake geweest van een schending van het transparantiebeginsel: een gelijke behandeling voor alle aanbieders en een duidelijk inzicht in de voorwaarden waarop een aanbesteding plaatsvindt.

Volgens de Utrechtse rechter hadden de ROC's en hun begeleider BGC in het bestek de termen stand-by-mode en stand-by-stand duidelijker moeten omschrijven. Ze gebruikten enkelvoudige begrippen daar waar er eigenlijk een meervoud werd bedoeld. De formulering in het bestek leken te wijzen op één stand-by-stand, terwijl achteraf bleek dat het eigenlijk ging om stand-by-modi. Het was, kortom, voor de inschrijvers niet duidelijk wat er met 'de stand-by-stand' bedoeld werd.

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/4661630). © Jaarbeurs IT Media.
?

 
Vacatures

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×