Managed hosting door True

Minister ziet alleen tijdelijk af van decentrale opslag vingerafdrukken

Donner houdt vast aan vingerafdruk-opslag

Vingerafdruk blijft in reisdocument

 

Minister Donner houdt vast aan de opslag van vingerafdrukken in een centrale, online raadpleegbare reisdocumentadministratie. De decentrale opslag van de vingerafdrukken bij gemeenten wordt wel stopgezet, maar slechts tijdelijk. Dat laat Minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Verschillende media berichtten op woensdag 27 april dat Minister Donner afziet van de centrale opslag van vingerafdrukken. Dat is niet het geval, zo kan iedereen constateren die de brief van Donner of de samenvatting daarvan leest.

Minister Donner houdt vast aan het plan om vingerafdrukken in een centrale, online raadpleegbare reisdocumentadministratie op te slaan. Hij wil deze handhaven om 'de betrouwbaarheid van het aanvraag- en uitgifteproces van de Nederlandse reisdocumenten te vergroten', schrijft de Minister. 'De Paspoortwet is daarvoor al in 2009 aangepast en aanvaard.'

Terrorismebestrijding

'Van de reisdocumenten heeft altijd een administratie bestaan', schrijft Donner. 'Een constante factor daarin is het uitgangspunt dat de gegevens die worden opgenomen bij het aanvragen van een reisdocument bewaard moeten worden omdat ze nodig zijn om te controleren dat er niet met het document is geknoeid en om vast te stellen dat het document wordt verstrekt aan de persoon die daar recht op heeft.'

'In 2005 is uw Kamer gemeld dat gelet op de maatregelen die het kabinet noodzakelijk achtte in het kader van de bestrijding van terrorisme en identiteitsfraude het zuiver decentrale karakter van de reisdocumentenadministratie zou worden gewijzigd en er toe zou worden overgegaan om de administratie te centraliseren.'

'Nederland vormt geen uitzondering'

'In juni 2009 is het voorstel tot wijziging van de Paspoortwet aanvaard waarin zowel de opslag van de door de EU voorgeschreven biometrische kenmerken in de reisdocumentenadministratie wordt geregeld alsmede de vorming van een centrale administratie.'

Dat is volgens Donner onder meer nodig om de Koninklijke Marechaussee, Nederlandse ambassades in het buitenland en uitgevende instanties in Aruba, Curacao, Sint Maarten en Caribisch Nederland toegang te geven tot persoonsgegevens. Daarnaast moet het volgens Donner mogelijk zijn om te kunnen nagaan of er onder verschillende identiteiten een reisdocument is aangevraagd. En bovendien zouden de administratieve lasten van de burger worden verminderd als burgers een reisdocument kunnen aanvragen bij de uitgevende instantie van eigen keuze.'

Nederland gaat volgens hem 'met de vorming van een centrale administratie van reisdocumentengegevens niet verder dan veel andere landen. Zo hebben 22 andere lidstaten van de Europese Unie een centrale reisdocumentenadministratie.'

Decentrale opslag tijdelijk stopgezet

Wat wel verandert, is dat de huidige opslag van de vingerafdrukken in de decentrale reisdocumentenadministraties 'voor nu' wordt stopgezet. De reden daarvoor is dat volgens Donner het risico op een 'misser' momenteel te hoog is: 'Allereerst stel ik vast dat voor het beoordelen van de kwaliteit nog geen internationale standaarden zijn. Tenslotte moeten we ook beseffen dat er heel veel medewerkers (duizenden) betrokken zijn bij het aanvraag- en uitgifteproces van de reisdocumenten en dat die medewerkers geen specialisten zijn op het gebied van het opnemen en beoordelen van vingerafdrukken. We moeten er ons bovendien van bewust zijn dat verificatie van biometrische gegevens een geavanceerde vorm is van kansberekening. De onzekerheid over de uitkomst is als het ware ingebakken in de techniek', schrijft Donner.

De minister gaat daarom bekijken hoe de manier waarop de vingerafdrukken in de praktijk worden opgenomen kan worden verbeterd en gestandaardiseerd.

Het is nog onbekend wat er gaat gebeuren met de vingerafdrukken die al zijn opgeslagen in decentrale administraties. Donner doet daarover geen uitspraken in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Vingerafdruk blijft in paspoort

De opslag van de vingerafdrukken in de chip van de reisdocumenten verandert niet. Ook hierop bestaat kritiek. 'De opslagwoede van de overheid neemt steeds grotesker vormen aan', zei directeur Ot van Daalen van Bits of Freedom in 2010 aan Computable. 'Neem de de vingerafdrukken in het nieuwe paspoort. Dat hoeft helemaal niet volgens Europese wetgeving.'

Identiteitskaart

De opslag van vingerafdrukken op de Nederlandse identiteitskaart wordt wel afgeschaft. Dat gaat Donner doen door 'een andere wettelijke status' aan de kaart te geven. Nu heeft de identiteitskaart in Nederland nog de status van formeel reisdocument, waardoor het volgens een Europese verordening verplicht is op dit document van vingerafdruk op te slaan. Voor andere Europese landen dan Nederland geldt dat niet, met uitzondering van Letland.

'Een andere wettelijke status betekent overigens niet dat met dit document niet zou kunnen worden gereisd binnen de EU. Dat is namelijk wel mogelijk', stelt Donner eventueel verontruste Kamerleden gerust.

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/3915649). © Jaarbeurs IT Media.

?

 

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.