Managed hosting door True

'E-tail is vooral een aanvulling op retail'

 

E-tail zal de retailer niet uit de markt drukken, maar dan moet die zich wel aanpassen aan de veranderde omstandigheden. De meningen zijn verdeeld of de it-retailer van de toekomst in een hybride vorm online en offline aanbod zal combineren.

De zelfstandige pc-resellers en pc-dealers hoeven niet te wanhopen, want ze doen het helemaal niet slecht op de retailmarkt, zegt Rob van den Boogaard, extern projectmanager van BCG E-Projects. "Ze zijn koning in hun netwerk. De klant zoekt immers een pc die werkt en vindt dat veel belangrijker dan een lagere prijs of een supersnelle levering." Dat wil niet zeggen dat er geen verbeterpunten zijn aan te geven. "Resellers doen er verstandig aan in te spelen op de initiatieven van distributeurs en leveranciers om ze te ondersteunen. En hun back-office moet op orde zijn. Een kleermaker moet niet willen concurreren met C&A, maar de transactiekosten per order moeten echt omlaag. Dat is te realiseren door betere samenwerking van resellers onderling en met distributeurs."
Volgens Van den Boogaard wordt de handel een volumespel, met transacties die dicht tegen het break-even punt aanzitten. "Distributeurs bieden de reseller een virtuele back-office aan en de kans om direct vanuit de voorraad van de distributeur te leveren. In die ketenintegratie schuilen mogelijkheden voor de reseller om de transactiemarges beter op peil te houden." De klant van de reseller is gewend zich online te oriënteren en offline te kopen, aldus Van den Boogaard. "De klant moet als het ware fan worden van het bedrijf van de reseller." En dat kan als de reseller zijn unique selling points maximaal inzet: direct leverbaar assortiment, advies en service. "De klant zal zijn opdracht dan aan de winkelier gunnen vanwege diens lokale netwerk; bekendheid en serviceverwachting geven dan de doorslag."

Service in DNA
De retailer is voor de klant een direct aanspreekpunt bij de installatie en als er daarna iets mis mocht gaan, volgens Van den Boogaard. "Service moet in het DNA zitten en niet hoeven te worden aangekocht." Door een sterk netwerk op te bouwen met collega's en distributeurs krijgt de retailer de uitstraling van een grote keten, die hij kan combineren met de fysieke uitstraling van de winkel en de service. "Sociale media bieden de retailer de kans met 1:1-marketing in zijn lokale netwerk een dam op te werpen tegen de marketinggolf van grote ketens als MediaMarkt." Sommige retailers zijn bezig e-tail in hun formule te integreren. "Naar verwachting kunnen ze vervolgens marktaandeel terugpakken van de e-tailers. Sommigen daarvan zouden het dan best eens lastig kunnen krijgen."
De retailer van de toekomst combineert het online kanaal met de offline winkel, vindt Van den Boogaard. "Service aanvragen, informatie vergaren plus catalogusfunctionaliteit en een deel van de verkooptransacties worden offline afgehandeld. In de winkel vindt de laatste advisering plaats en worden (na prijsonderhandelingen) de overige verkopen afgehandeld. De huidige techniek maakt het mogelijk beide verkoopstromen te integreren in één systeem, waardoor de transactiekosten omlaag kunnen."
Van de Boogaard ziet e-tail en retail als hybride vorm dus goed functioneren onder het dak van een en dezelfde onderneming, maar zijn opinie is niet onomstreden. "Ik tref, zeker in het it-segment, geen hybride retailers aan", zegt Tom Coehorst, directeur van Aces Direct. "Ik ken geen bedrijven die met succes de overstap hebben gemaakt van offline naar online aanbod en ken ook geen bedrijven die allebei succesvol doen. E-tail is een ander specialisme: 97 procent van de e-tailbusiness wijkt af van de traditionele offline manier van zakendoen. E-tailers begeven zich immers op een andere markt; niet langer lokaal, maar de Nederlandse of de wereldmarkt, waar ze tegen andere concurrenten oplopen. Die feiten zijn de afgelopen jaren vaak onderschat door retailers die wilden overstappen."

Twee petten
Hybride aanbieders met een combinatie van online en offline hebben een probleem, denkt ook Marc Geernaert, sales manager Benelux van MSI. "Je kunt als retailer die actief is op internet niet beide petten tegelijk op hebben. Naar mijn persoonlijke mening moet je dat niet onder één naam willen doen. Het is lastig de website onder dezelfde naam te voeren als de fysieke winkel. Prijsstelling, marge en serviceniveau verschillen immers enorm van elkaar. Ik zou de retailer die in die positie verkeert, aanraden van zijn online aanwezigheid een aparte set-up te maken."
Richard Jonker, country manager Benelux van Netgear, ziet echter verschillende formules ontstaan. "Er komen hybride concepten op, die de winkel combineren met een online aanwezigheid. Die combinatie zal al dan niet over een eigen magazijn beschikken. Een deel van de koek wordt afgesnoept door e-tailers die per dag één superaanbieding op hun site hebben staan. En sommige aanbieders uit de cataloguswereld als Wehkamp hebben al vroeg de slag naar online gemaakt. In de consumentenelektronica en de it is zo'n multichannel-aanpak al heel gewoon geworden. Retailers zijn soms verrast door die ontwikkeling. Ze onderschatten het klantengedrag en reageren te laat en te weinig."
Klassieke retailers die niet goed inspeelden op de marktontwikkelingen hebben het moeilijk, zegt ook Coehorst. "De producten in de it-markt zijn eenvoudiger geworden en de klant beschikt over een hoger kennisniveau; de winkelverkoper hoeft dus geen ‘nerd' meer te zijn. De retailer moet zijn sterke punten uitspelen: groot assortiment, beschikbaarheid, snelle uitlevering, one-stop-shopping voor de klant, goede dienstverlening en service, informatie en advies. Een verstandige retailer specialiseert zich in interessante marktsegmenten waar groei ligt: denk aan cloud computing of het Apple-assortiment."

Krachten bundelen
De retailer doet er daarbij goed aan zich aan te sluiten bij de initiatieven van de distributeurs, zegt Geernaert. "Dat stelt hem in staat met anderen de krachten te bundelen op het gebied van inkoop bij de leveranciers en gebruik te maken van de marketingsteun die de distributeur biedt. Daardoor gesteund moet de retailer schaalgrootte zoeken in de regio of nationaal. Leveranciers sponsoren de retailers over het algemeen via de distributeurs, voornamelijk in de vorm van margeondersteuning. MSI ondersteunt de e-tail gecontroleerd en selectief. Marketingsupport mag daarbij niet leiden tot prijsverlaging." MSI vindt het van belang zichtbaar te blijven in de fysieke winkels. "Onze retailondersteuning is op dit moment dan ook groter dan de ondersteuning voor e-tail. Voor notebooks en laptops ligt de focus op retail, voor componenten op e-tail."
"Distributeurs worden gekenmerkt door drie karakteristieken", zegt Jonker. "Ze hebben een klein verkoopkantoor, een groot magazijn en een grote bankrekening. Ze leveren aanvullende diensten in een wereld waarin de leverancier steeds vaker rechtstreeks communiceert met de markt. Directe levering van de distributeur naar de consument in opdracht van de e-tailer is een innovatie die de afgelopen jaren vorm heeft gekregen. Deze uitbestede logistiek is een toegevoegde waarde: de distributeur moet daarvoor betaald worden. Probleem is dat die dienst door de distributeur bijna voor kostprijs moet worden doorgeleverd."

Grenzen trekken
Coehorst constateert dat fabrikanten en distributeurs lange tijd de e-tailers op afstand hebben gehouden. "Die houding is nu omgeslagen. De meeste leveranciers en distributeurs beschikken nu over speciale programma's voor retailers en e-tailers. Distributeurs richten zich daarbij op nauwere samenwerking met de retailers om door ketenintegratie tot een efficiëntere distributie en lagere transactiekosten te komen. Distributeurs komen ook dichter bij de e-tailer in de buurt. Er zijn nog een aantal stappen te zetten, maar het gevaar dreigt dat de leverancier zich directer naar de markt begeeft. Goed samenwerken is dus het parool, maar ook opletten en grenzen trekken."
Geernaert ziet weinig gevaar dat de retail het op den duur zal verliezen van de e-tail. "Maar dat moet dan wel gestuurd worden vanuit de leveranciers. In de praktijk blijkt er vaak weinig oog te zijn voor de lange termijn en kiest men toch voor de aantallen." Ook volgens Jonker zal er geen sprake zijn van verlies. "Ik zie e-tail vooral als een aanvulling op retail. Er is echter wel degelijk sprake van een soort Darwinisme op de markt: wie zich aanpast zal overwinnen, wie dat niet doet, zal ten onder gaan. En één ding staat buiten kijf: de consumentenloyaliteit neemt zienderogen af."

Marktaandelen
Tom Coehorst van Aces Direct schat het marktaandeel van e-tail in het it-segment op 10-20 procent. "Offline retailing is daarmee goed voor 80-90 procent van de it-markt. Online groeit echter met tientallen procenten per jaar en offline groeit bijna niet. Marktonderzoekers als IDC en Gartner voorspellen een 50/50-verdeling binnen vijf tot tien jaar. De online sector is volwassen aan het worden, met een navenant betere dienstverlening, en spreekt daardoor een bredere klantengroep aan."
Rob van den Boogaard BCG E-Projects denkt dat het marktaandeel van online in retailsectoren als it en telecom op 25-30 procent ligt. Het overall-marktaandeel van e-tail schat hij lager in dan Coehorst: 5-10 procent, ‘maar de omzet in de e-tail verdubbelt jaarlijks ruimschoots'. Marc Geernaert van MSI ziet de online business met tientallen procenten stijgen. "Het aantal e-tailers neemt echter eerder af. De marges zijn zo minimaal dat je het van het volume moet hebben, anders val je vrij snel om."

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/3677946). © Jaarbeurs IT Media.

?

 

Reacties

Helemaal eens met Rob van den Boogaard BCG E-Projects.
Klanten willen meer en meer voor een en de zelfde aanschaf zowel Online (1e orientatie) als Offline (afronding vd aanschaf, ophalen aankoop) functionaliteit.
Een infrastructuur om dat te realiseren is voor traditionale winkels die oog hebben voor een goede band met de klant nu absoluut haalbaar.
Dit is dus de toekomst:
1) De klant wil het
2) Het is goed te implementeren.

Als er iemand een goede visie heeft op dit onderwerp is het Rob van den Boogaard wel. Ik deel ook zijn mening dat de reseller zich het beste kan focussen op zijn eigen toegevoegde waarde en alles aan de achterkant qua proces kbeter an standaardiseren tegen een zo laag mogelijk prijs per transactie. Succes Rob met jouw innovatieve aanpak!

Roel Koolen, Any Technologies

Ik ken - uit eigen ervaring - wel enkele zeer succesvolle aanbieders in de ICT branche die e-commerce volledig ge?ntegreerd hebben in het "normale" bedrijfsproces en vice versa. E-business is in die zin een catalogus in combinatie met geautomatiseerde "verkoop-binnen"

Super Rob, goede visie winkels en internet is voor Fonq ook de toekomst binnenkort afspreken?

'MSI ondersteunt de e-tail gecontroleerd en selectief. Marketingsupport mag daarbij niet leiden tot prijsverlaging', gelukkig is Neelie overgeplaatst.....Indien e-tail verder groeit, zal er een omslagpunt komen waarop fabrikanten hun investeringen in retail versus e-tail anders zullen verschuiven. In retail is nog veel te verbeteren gelukkig in consumenten experience

Ik ben het met Rob (BCG) eens dat er duidelijk gekeken kan en moet worden naar de business processen van de reseller om ook in de toekomst succesvol te blijven zijn. Optimalisatie en reductie van de kosten zijn hierbij denk ik key doelstellingen ook in de retail sector. Retail en e-tal kunnen uitstekend in elkaar verlengstuk liggen mits op juiste wijze uitgevoerd.

Meer dan 10 jaar geleden heeft HP de eerste gezet om het internet kanaal te inventariseren en een plek te geven binnen het bestaande verkoopkanaal. Toen zei ik al dat internet niet zal verdwijnen; in tegendeel, het zal enkel in belang in de waardeketen groeien en is een bescherming en uitbreiding van de verkoop-opportunity. Daarvoor heeft DELL al bewezen dat e-tail een valide businessmodel is. door de jaren heen is er zowel op technologisch gebied als logistiek veel ontwikkeld om dat proces te optimaliseren. Juist de combinatie van e-tail en retail maakt een businessmodel sterk.
Iedereen noemt zich tegenwoordig expert op internetgebied maar er zijn maar weinig die het gehele traject overzien. Het valt me op dat degenen die op dit artikel reageren allemaal al jaren ervaring hebben en dus spreken vanuit professioneel oogpunt en expertise.

Retailers en e-tailers doen er goed aan zich aan te sluiten aan een professioneel logistiek dienstverlener die zich heeft gespecialiseerd op logistiek rond om de webshop. De dynamiek die ontstaat door de bestelling en rechtstreekse uitlevering aan de klant vraagt specifieke logistieke systemen. Hoge volumes van kleine zendingen in korte tijdvensters zijn niet te combineren met grote push flows naar de retail winkeliers of distributiecentra?s. Vaak is het design van de retailers warehouse management systeem die niet goed aansluit om aan deze dynamiek te voldoen. Om de logistieke kosten zo laag mogelijk te houden kunnen retailers beter de voorraden en pick/packactiviteiten van hun webshop bij een logistiek dienstverlener leggen die zich hier voor heeft ingericht en de logistieke kosten als variabele transactiekosten aan de retailer kan verrekenen.
Jochen Foss Business Development Manager Huisman Group

Rob heeft een zeer heldere kijk op de 'echte' uitdagingen die elke retailer in alle branches vandaag en morgen zal moeten oplossen, een van de meest vergeten argumenten is dat E-tail en E-procurement samen de oplossing in het Click & Brick spel zijn voor de retailer. Waar E-tail staat voor nieuwe verkoop, staat E-procurement voor het leveren van bestelgemak 24/7 voor de bestaande klanten, niet alleen verlaging van transaktiekost en bestel efficientie vereist samenwerking, maar ook op het gebied van online marketing en website content verrijking op retailer niveau is samenwerking noodzakelijk. Als in 89% van alle IT aanschaffen het internet gebruikt wordt als orientatie punt. Dan hoeft de retailer zichzelf mar 1 vraag te stellen, wil ik dat mijn klanten bij mij orienteren of laat ik de klant zoveel mogelijk elders orienteren en "hoop" dat hij daarna weer bij mij terugkomt? Afwachten of de goede oude tijd weer terug komt, is geen optie meer. En van buiten naar binnen denken, (klant is leading) is nieuw voor vele retailers. Vele oplossingen worden er geboden (voorbeeld techdata.nl met TDmedia)waar gratis of tegen geringe kost vendor content, standaard e-busness en e-marketing tools tools gefaciliteerd worden om de retailers website te verrijken. Rob, fijn dat er mensen zijn die de afwachtende retailer probeert wakker te schudden voor het te laat is.....:-)

Met grote interesse dit stuk gelezen.

Rob is al jaren een innovatieve denker en doener op dit concept, het is goed om te zien dat steeds meer bedrijven en professionals zijn visie lijken op te pakken, ook gezien de reacties op dit artikel!

Goed stuk rob en veel succes!

Goed stuk over de vervaging van de grenzen tussen off line retailers en e-commerce. Wij zien als leverancier van Invoice processing software dat veel distributeurs en fabrikanten in IT en efficiency investeren om het break even point bij deals omlaag te krijgen en daarmee de marginale marge iets hoger te maken.

Goed maar best wel lang verhaal. Inhoudelijk erg interessant. Waarschijnlijk zit de auteur zeer dicht bij de waarheid en is het verwonderlijk dat er in deze tijd nog zo weinig visie is bij juist deze groep van retailers over hun verkoopproces en de bijbehorende uitdagingen en vooral oplossingen. Geen slecht idee dus om een keer een dagje op de hei seminar te regelen met een afvaardiging uit al deze groepen om tot frisse idee?n te komen.
Er zijn natuurlijk prachtige nieuwe concepten denkbaar die snel op te pakken zijn....en wie het eerst komt. wie het eerst

Ik sluit me graag aan bij de reactie van mijn collega Jochen Foss, een goed verhaal, logistiek hoort bij de achterkant van het verhaal , moet echter als basisvoorwaarde perfect ingevuld zijn, daar hier de start is van het invullen van de service verwachting

Als aanbieder van achterliggende back-office softwaresystemen lijkt me een aanvullende waarschuwing aan de het adres van de beginnende e-tailer niet ongepast. Wie met online verkoop start is maar beter goed voorbereid op de vele valkuilen die hun huidig softwaresysteem ogetwijfeld zal hebben.
Klanten willen namelijk zowel online als offline dezelfde informatie kunnen benaderen en aanvullen. Een retouraanvraag via de website moet zijn gekend en kunnen worden verwerkt in het dichtstbijzijnde verkooppunt, bijvoorbeeld. En heeft de e-tailer al gedacht aan het verzilveren van tegoedbonnen in de online shop ?
Hybride is hot. Functies die zo kenmerkend zijn voor de retailer zullen moeten worden vertaald in een verbeterde e-tailversie en omgekeerd zullen de functies die nu specifiek gereserveerd zijn voor de online beleving moeten worden gedownsized naar de winkelvloer. Denken we bijvoorbeeld aan het narrow casten.
Er wacht een ongetwijfeld mooie toekomst voor de retailer, de vraag is alleen of zij ten opzichte van de pure e-tailers, de trein der traagheid al niet hebben gemist en ze deze niet beter zouden inruilen voor originele concepten, betere klantenbinding, onderscheidende producten en diensten. Zouden ze niet beter af zijn met het naadloos integreren van hun online inspanningen met de bestaande offline presence. De bricks & clicks als het ware ;-)
Ik heb het er nog over op mijn blog alexdossche.wordpress.com.

In ander markten als de IT is het vergelijkend.
De klant zit achterover in zijn stoel en met zijn eurobiljetten te zwaaien. Zij bepaald wat er gebeurt.
De fabrikant verkoopt accessoires en onderdelen steeds meer online aan de consument.
Dit gebeurt al via het invullen van het garantieformulier online. Daar wordt tevens aankoopinformatie gevraagd en verzameld. Ook doen ze er alles aan dat de consument hun Merk bij herhaal aankoop kiest. Voor retail en grossier is de fabrikant niet alleen leverancier maar ook concurent geworden.
Om in de behoeftes van de consument/gebruiker te voorzien zullen Internet en fysieke winkels als een geheel moeten opereren. (Hybride). Dit geeft tevens meerwaarde voor de fabrikant. Gehele assortiment kan in fysieke winkels eenvoudiger aangeboden worden. Fysieke winkels moeten middels persoonlijke hulp, kennis, service en logistiek hun meerwaarde leveren aan de consument.
Middels de landelijke voorraad bij grossiers/distributeurs kan zowel aan de consument en ook de fabrikant vraag worden voldaan. Middels bv Ipad in de winkel kan zo alles in distributie centra ook offline in de winkel aangeboden worden tijdens het verkoopgesprek.
Ik zie een grotere kloof ontstaan tussen actieve klanten/ondernemers en niet actieve klanten. De actieve hebben ongemerkt de veranderende situatie onderkent en zoeken partners die hun hierin kunnen steunen.

Prima artikel, vooral het stuk over de service.
Psychologisch ligt er nog steeds een barriere op aankopen in het hogere segment.
Een PC, wasautomaat of zelfs een auto kopen via E-commerce ligt gevoelig.
Hoe is de service geregeld als er wat mee is ?
Als je als aanbieder je hierop kunt profileren, maak je een grote stap.
Dat moet je dan vooral ook uitstralen in je e-shop.
En mond-op-mond reclame is nog altijd de beste, als je die service ook daadwerkelijk kunt leveren, krijg je vanzelf de naam dat je goede service biedt.
Pas dan kun je ook grote stappen maken.

De basisstelling van het artikel is naast de hoop van elke retailer, m.i. ook een juiste inschatting van de toekomst binnen een a twee jaar. In de eerste ontwikkeling van e-tail hebben zich vooraf in een aantal landen enkele ccowboys geprofileerd... na enkele jaren blijkt echter dat elk bedrijf winst hoort te maken en dat de zakken nooit diep genoeg zijn. We zitten nu in de fase van de herori?ntatie, waar de spielerei het gaat afleggen tegen het professionalisme.
En dan is het natuurlijk best gewapend te zijn met meer dan een troef (dus zowel e-tail als retail): vooralsnog heeft Belgie niet dat verschroeiende traject afgelegd in e-tail als onze Noorderburen en dat dankzij zowel het erg fijnmazige als kwalitatieve retailnetwerk waar advies en service erg belangrijk zijn en ook zo door de consument worden beleefd. Maar om daar achter te verschuilen zou natuurlijk te makkelijk en ...dom zijn.

Helemaal eens met de geformuleerde visie. Critici op het 'hybride model' onderschatten de behoeften van een groot aantal consumenten die cross-channel een relatie willen aangaan met een winkel.
De randvoorwaarde is dat het prijsverschil met de goedkoopste betrouwbare (!!!) e-tailer niet te hoog mag zijn. Grote volumes met een bescheiden marge lijken daarom inderdaad de toekomst in retail.

Zeer interessante discussie, eens met de visie van Rob van den Boogaard (BCG E-Projects). Belangrijk in deze ontwikkeling is dat het zo gebruiksvriendelijk wordt gemaakt voor de retailer en zijn/haar klanten, als de retailer een e-tail concept in hun retail introduceert. Een traditionele leraar / lerares die een interactief whiteboard krijgt i.p.v. een old school schoolbord zal daar ook pas het optimale resultaat behalen voor zijn/haar "klanten" als hij/zij weet hoe deze nieuwe techniek optimaal te gebruiken / in te zetten. Een zeer interessante ontwikkeling voor allelei soorten / grootte retailers waarmee de kans om "nee" verkoop te minimaliseren en de up sell/cross sell te optimali$eren.

Ben benieuwd wie transparant wil zijn.

Heel goed artikel Rob, proces (efficiency), datastromen en marketing dat is de toekomst, en dat je dit in begrijpbare taal bij de juiste doelgroepen brengt. Zeer goede visie!

Blijft actueel punt, gezien de publicaties van oa Cor Molenaar, en de leegstand.
Nu meerdere partijen inzien dat de toekomst de combinatie is komt er een grotere uitdaging.

Van stand alone operatie naar geintegreerde operatie.
Ga er maar aan staan.

Zag laatst de nieuwe reclame van Dixons, dat ze nu online en winkel geintegreerd hebben.
Het wordt gebracht als noviteit, maar dit is toch wat klanten gewoon verwachten?

nog steeds actueel, vernam dat nieuwe organisatie rechannel dit verder gaat oppakken, succes

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste resellernieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.