Managed hosting door True
Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

iBestuur Congres 2014

CIZ en King ‘bouwen aan de iOverheid’

 

Computable Expert

Willem Beelen
Public Sector & Defence & Chief Editor GOV magazine at Atos BTN, Atos Nederland. Expert van Computable voor de topics Digital Transformation, Overheid en Zorg.

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het CIZ weet een burger hoeveel zorg hij of zij kan krijgen en in welke vorm. Het gaat hierbij om zorg die valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Per 1 januari 2015 vindt een grote verschuiving plaats. Grote delen van de zorg worden overgeheveld naar de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Zvw (Zorgverzekeringswet). Vanaf 2015 verschuiven daarmee de taken naar (keten)partners van het CIZ: de gemeenten en de zorgverzekeraars. Een operatie die van zowel de latende als de ontvangende organisaties grote inspanning en handelingsruimte vraagt.

Om zich daarop goed te kunnen voorbereiden heeft het CIZ zijn i-strategie gericht op het introduceren van voldoende flexibiliteit, schaalbaarheid en toekomstvastheid van zijn primaire systemen en infrastructuur. Het CIZ heeft daarvoor, in afstemming met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ict-systeem Portero ontwikkeld. Portero voorziet in een optimale, digitale procesondersteuning en is schaalbaar met het oog op de aanstaande decentralisatie van de AWBZ-functie en flexibel in verband met de veranderende wet- en regelgeving.

Portero

Het systeem wordt dagelijks door zo’n 1300 CIZ-medewerkers gebruikt en faciliteert daarnaast 2200 zorgaanbieders. Jaarlijks ontvangt het CIZ één miljoen aanvragen voor zorg in het kader van de AWBZ. Al deze aanvragen worden behandeld en voorzien van een zogenaamd indicatiebesluit waarin staat op welke zorg en bijbehorende omvang een burger recht heeft. Hiermee is op jaarbasis een bedrag van ruim 28,5 miljard euro gemoeid! Met andere woorden, Portero, dat in nog geen jaar tijd is gerealiseerd en op 25 november 2013 ‘live’ is gegaan, moet niet alleen voldoen aan de strikte eisen van de politiek, maar ook voorzien in eenvoud in gebruik voor zorgaanbieders en de CIZ-medewerkers, en bovenal bijdragen aan een efficiëntere en effectievere zorg.

Voor het Portero-project is gekozen voor de agile/scrum methode, waarbij is gewerkt in multidisciplinaire teams van het CIZ en Atos om op een interactieve manier, in ‘sprints’ van drie weken, ‘werkpakketten’ te ontwikkelen, te leveren en te beheren (DevOps). De vereiste kwaliteit, het budget en de opleverdatum stonden vast. De kracht van de aanpak zat vooral in het feit dat de samenwerking tussen opdrachtgever en -nemer werd gestimuleerd waardoor de doorlooptijd van het project en de acceptatiegraad bij de gebruikers positief hebben uitgewerkt en de oplevering op tijd is geschied.

Tijdens het iBestuur congres 2014 van 15 januari 2014 presenteerden Manda Oplaat, programmadirecteur veranderen bij het CIZ, en Johan Taams, directeur overheid bij Atos, dat bouwen aan de iOverheid, waar Portero een goed voorbeeld van is, kan slagen door goed samen te werken.

iVoorziening

Aansluitend  gaven Tof Thissen, algemeen directeur bij het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (King) en Daan Hoefsmit, voorzitter raad van bestuur bij het CIZ, tijdens datzelfde iBestuur-congres een presentatie over hoe je kunt bouwen aan een goede iVoorziening voor decentralisaties. Gemeenten krijgen op 1 januari 2015 in het sociaal domein meer verantwoordelijkheden op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, werk en jeugd. Om zich hierop voor te kunnen bereiden hebben zij informatie nodig om beleid te maken, te sturen, te rapporteren en te verantwoorden.

Kennis over wat er speelt in het zorgdomein is nieuw en onmisbaar, zo gaf Thissen aan. Hoefsmit sprak daarbij over ‘slimme arrangementen’, waarmee hij verwees naar het samenwerkingsverband tussen de landelijke uitvoerders: het CIZ, het Centraal Administratie Kantoor (CAK), Vektis en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Deze partijen slaan de handen ineen om gemeenten de komende jaren in de verschillende fases van de invoering van de decentralisatiewetten te voorzien van beleidsinformatie. Hiermee kunnen de gemeenten zich goed voorbereiden op hun nieuwe taken en ook dat draagt weer bij aan het bouwen aan de iOverheid.

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/4975384). © Jaarbeurs IT Media.

?


Lees ook


 

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.