Managed hosting door True
Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Capclaim: zesluik Kurt de Koning, deel 3

Capgemini: verplichte inspanning of resultaat?

 

Computable Expert

Kurt de Koning
IT kosten & kwaliteit consultant, Ratio Consultants. Expert van Computable voor het topic Management.

Stichting Capclaim strijdt onder leiding van Kenneth Berkleef van het failliete Equihold tegen ict-dienstverlener Capgemini. Inzet is het terugvorderen van 43 miljoen euro schade. Capclaim heeft de afgelopen maanden documentatie aan kenners uit de markt beschikbaar gesteld om hen over deze zaak te laten oordelen. Ook Computable-experts kregen inzage en zullen de komende tijd via deze website hun bevindingen delen. Deze derde bijdrage uit het vijfluik van Kurt de Koning gaat over de kwaliteit van de door Capgemini opgeleverde software.

Binnen de Capclaim welke Kenneth Berkleef heeft lopen, wordt de kwaliteit van de software betwist. Om echter financiële schade te kunnen claimen moet Berkleef aannemelijk maken dat het gebrek aan kwaliteit volledig is toe te rekenen aan Capgemini. Hij stelt hiertoe dat Capgemini als bouwer van de software verantwoordelijk is voor de kwaliteit. Dit is voor Capgemini te kort door de bocht: zij hebben dan wel de resources geleverd, maar stellen dat het hier om een inspanningsverplichting gaat en dus de controle en daarmee de verantwoordelijk bij Equihold ligt. Berkleef meent dat Equihold alleen richting bepaalde en de prioriteiten vaststelde voor welke sporten de applicatie het eerste moest worden aangepast. Volgens hem ging het dus om een contract met resultaatsverplichting.

Twistpunt

Hiermee is een twistpunt ontstaan. Is hier sprake van een resultaatverplichting of een inspanningsverplichting? Dit is belangrijk om de mate van aansprakelijkheid te kunnen bepalen. Gezien het belang hiervan worden over en weer argumenten genoemd waarom men meent dat het om een inspannings- of juist een resultaatverplichting gaat.

Ik vraag mij dan af hoe het mogelijk is dat twee partijen enkele jaren nauw hebben samengewerkt en nooit gemerkt hebben, of in ieder geval er geen punt van hebben gemaakt, dat de partner een aanpak hanteerde welke conflicteert met de eigen verwachtingen. Bij een resultaatsverplichting hoort immers ander gedrag en verantwoordelijkheid dan bij een inspanningsverplichting.

Het zal duidelijk zijn dat in de overeengekomen raamovereenkomst niet expliciet is opgenomen of het om een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting gaat. Dit zou wel expliciet in een raamovereenkomst moeten staan.

Raamovereenkomst

Wat staat er dan wel in de raamovereenkomst? Dit zijn een groot aantal verplichtingen en rechten die betrekking hebben op de inzet van Capgemini-medewerkers. Zo staat er dat Capgemini-medewerkers niet verplicht zijn over te werken, vrij moeten kunnen hebben , voor 15 procent van hun tijd beschikbaar moeten zijn voor andere werkzaamheden en dat ze na (betaalde!) overdracht van het project af kunnen. Er staat ook opgenomen wat de uurtarieven zijn van diverse functies, etc. Dit zijn typische zaken die horen bij een inspanningsverplichting. Tenslotte staat in het contract dat Equihold voornemens is om capaciteit in te huren bij Capgemini.

Typische zaken voor een resultaatinspanning, zoals een totale prijsopgave en acceptatiecriteria, zijn niet vastgelegd. Wel heeft Capgemini een engagement manager aan het project toegevoegd wiens hoofdverantwoordelijkheid het ‘overall projectresultaat’ was. Het lijkt dus te gaan om een inspanningscontract.

Bijlage C

Bij de raamovereenkomst horen ook enkele bijlagen waaronder ‘bijlage C’. Hierin staat opgenomen welke activiteiten de partijen zullen uitvoeren. Voor Equihold is dit de informatieanalyse, de business en technische requirements en de acceptatietest. Voor Capgemini is dit het process management en quality assurance, het projectmanagement, het technisch ontwerp, de programmering en documentering en het testen (unit, systeem en integratie).

Equihold stelt dat Capgemini de programmeer-, en projectmanagementactiviteiten uitvoert en daardoor verantwoordelijk is voor deze activiteiten en dat het daarom een overeenkomst tot resultaatsverplichting is. Ik vraag me af of dit een correct uitgangspunt is en of het dus wel een resultaatsverplichting is. Is het uitvoeren van een activiteit gelijk aan verantwoordelijkheid voor deze activiteit? En betekent dat, dat hier geen controle op hoeft plaats te vinden? Betekent geen controle dan weer een vrijbrief om, naar de mening van Equihold, inferieure kwaliteit te leveren? Had Equihold, achteraf gezien, niet veel terughoudender moeten zijn met de ondertekening van de raamovereenkomst als het uit was op een contract met resultaatverplichting?

Meer vragen

Hoewel het contract een inspanningsverplichting ademt, was het niet logischer geweest dat Equihold deze opdracht als een resultaatverplichting was aangegaan? Immers, het converteren van een werkende VB6-applicatie is een van de meest basale en eenvoudige opdrachten, zelfs als hier nog enige functionaliteiten aan zijn toegevoegd. Er is een werkende versie die te allen tijde geraadpleegd kan worden en op basis van te tellen functiepunten is een reële prijs en doorlooptijd goed te bepalen.

In hoeverre is het redelijk om te verwachten dat Equihold, een bedrijf van minder dan tien medewerkers, de expertise zou hebben om de volledige aansturing, monitoring en controle van een project te voeren waarbij het ontwikkelwerk in India wordt uitgevoerd? Had Capgemini met zijn kennis op dit gebied de onmogelijkheid hiervan moeten inzien en een resultaatsverplichting moeten aanbieden? Al was het alleen maar ter bescherming van zichzelf en de klant.

Serie

In deze serie van zes artikelen van Kurt de Koning volgen nog drie delen. Het eerste deel ging over de aanbesteding en het tweede deel over de kwaliteit van de software. Hierna volgen nog bijdragen over de governance en hoe dit heeft kunnen gebeuren. Vervolgens zullen verschillende andere Computable-experts hun mening geven over de beschikbare documentatie.

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/5208929). © Jaarbeurs IT Media.

?


Lees ook


 

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.