Managed hosting door True

Zorg & ICT 2015

Druk op digitale zorgsector

Roep om grootschalige, mensgerichte zorginnovatie

 

ICT in de zorg

Na het onderzoeken, experimenteren en draaien van pilots wordt ict in de zorgmarkt steeds meer volwassen en worden vaker vernieuwende zorgtoepassingen geïmplementeerd. Verschillende zorginstellingen starten innovatieprojecten en er ontstaat steeds meer bereidheid om te automatiseren. De markt moet ook wel, want er komt steeds meer vraag om de zorg digitaal meer vorm en structuur te geven. Een overzicht van ict-ontwikkelingen in de zorgmarkt, die van 18 tot en met 20 maart terug te vinden zijn op de vakbeurs Zorg & ICT 2015 in Jaarbeurs Utrecht.

De zorg moet met minder geld een hogere kwaliteit leveren en wordt geconfronteerd met een toenemende zorgvraag. De zorg kan dit ‘meer met minder’ alleen realiseren door vergaand te automatiseren. De afgelopen jaren is er al de automatisering geweest van administratieve processen en financiële afwikkeling. De komende jaren zal het primaire proces steeds verder worden geautomatiseerd. Daarbij zal domotica een belangrijke rol spelen. Omdat er vooral wordt bezuinigd op personeel, terwijl door de vergrijzing eigenlijk meer personeel nodig is, zullen familie, vrienden en kennissen, kortom de maatschappij, meer zorg gaan oppakken. Daarvoor moeten zorgdossiers benaderbaar zijn en moeten dus systemen benaderbaar zijn.

Binnen nu en twintig jaar is de zorg grotendeels gericht op ouderen met meervoudige problemen. Dat voorspelt Corine Jansen, chief listening officer bij diverse zorgorganisaties. Zij verzorgt tijdens de vakbeurs Zorg & ICT 2015, die van 18 tot en met 20 maart 2015 plaatsvindt in Jaarbeurs Utrecht, de kynote (zie programma hieronder). ‘Zorgverleners gaan gezamenlijk keuzes maken over het behandelbeleid, met een belangrijke stem voor de patiënt. Want we zijn ons er steeds meer van bewust dat we mensen behandelen en geen ziektes of diagnoses. Als we vinden dat er meer vanuit het perspectief van de patiënt moet worden gehandeld, moeten we ook meer gaan luisteren naar wat ze te zeggen. Wat is hun verhaal?

Toezicht op privacy

Mede om de verzorgende naasten van een patiënt en de patiënt zelf te ondersteunen, neemt mobiliteit binnen de sector toe. Gevolg is dat privacy en beveiliging van gegevens nog meer aandacht moeten krijgen van ict-managers. Dit is dan ook een belangrijk thema op de komende vakbeurs Zorg & ICT 2015 (zie programma hieronder). Die focus op privacy zullen zorgaanbieders steeds meer gaan voelen.

Eind 2014 is er een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gegaan waarin is vastgelegd dat het Centraal Bureau bescherming Persoonsgegevens boetes kan opleggen tot acht ton. Het CBP wordt steeds meer een toezichthouder dan adviserend orgaan. Daarbij adviseert de Raad van State de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om overtredingen op de Wet Bescherming Persoonsgegevens via het strafrecht te regelen. Kortom, meer controle en zwaardere straffen. Volgens Erik Remmelzwaal, chief executive officer van DearBytes, gaat dit ervoor zorgen dat zorginstellingen de lat voor wat betreft informatiebeveiliging steeds gaan verhogen.

Handmatig invoeren

Veel zorginstellingen worstelen nog steeds met de versnippering van ict-systemen. Ondanks dat er standaard protocollen voor informatie-uitwisseling als HL7 zijn gedefinieerd, zijn er nog steeds veel systemen die niet kunnen worden gekoppeld. Zo gebeurt het nog vaak dat gegevens van het ene systeem overgetypt moeten worden naar een ander programma, vaak zelfs op basis van PDF’s meldt Kees Wiegers, directeur van KWIC Healthcare. ‘Het handmatig invoeren van gegevens is foutgevoelig en brengt de patiëntenveiligheid in gevaar. Bovendien is het kostenverhogend en arbeidsintensief.’

Ook Remko Heethuis, business it alignment en projectmanager bij Bita4U, merkt op dat er in de ict binnen de zorgsector nog te weinig integraal gewerkt wordt. ‘Financiële systemen in de zorg zijn nog te vaak gescheiden. Diverse systemen werken als losse eilandjes en erp wordt niet echt omarmt. Het huidige klimaat vraagt echter om integrale aansturing en inzicht. Vandaar dat er steeds meer oplossingen worden aangeboden die bestuurders en directeuren een volledig overzicht moeten geven van hun instellingen.

Performance management

Die oplossingen kunnen volgens Heethuis horizontale en verticale integratie mogelijk maken zodat bestuurders sneller kunnen anticiperen op de verrichtingen in het primaire proces. ‘Daarnaast houden dit soort oplossingen ook rekening met wet- en regelgeving. Sterker nog, sommige leveranciers zorgen dat er snel kan worden geanticipeerd op aanpassingen in de wet- en regelgeving. Daarbij kunnen zorginstellingen een visueel inzicht krijgen in de knelpunten van hun organisatie en op die manier doelgericht hun knelpunten oplossen.’

Performance-optimalisatie wordt dan ook binnen de zorg belangrijk, meent Heethuis. ‘Daarom komen er meer oplossingen die inzicht bieden in de performance van de organisatie. De combinatie van erp-oplossingen en business intelligence-systemen zullen steeds vaker worden ingevoerd.’ Zo kan het DNA van een patiënt via een BI-analyse worden gemonitord en zelfs worden weergegeven in health-apps.

Ict aast op zorgmarkt

Kees Wiegers meent dat ict-bedrijven staan te popelen om hun producten en diensten aan de zorgmarkt aan te bieden, want er is veel vernieuwing nodig en er kan dus veel geld worden verdiend. ‘Echter kunnen zorginstellingen ook veel besparen door automatisering. Het probleem is alleen dat bedrijven zich niet altijd realiseren dat materiekennis een must is en dat de lead-tijd in de zorgsector behoorlijk lang is. Daarbij moeten systemen voor medische toepassingen gecertificeerd zijn. Bedrijven hebben meestal geen overzicht van de complexe structuur van zorgverleners, verzekeraars, gebruikers en regelingen.’

Daarbij zegt Karin Oost, senior communicatieadviseur bij Nictiz en spreker op Zorg & ICT 2015 (zie programma hieronder), dat veel projecteigenaren vol goede bedoelingen en enthousiasme aan een project beginnen, zonder te kijken naar bestaande voorbeelden uit de praktijk. ‘Een project heeft een hogere slagingskans als het de lessons learned van andere projecten meeneemt. Het is daarbij ook verstandig om in de voorbereiding alvast te kijken hoe een oplossing voor een situatie kan worden opgeschaald naar zelfde oplossingen op andere locaties.  Het is zo zonde om steeds opnieuw het wiel uit te vinden.  Leer van elkaars voorbeelden, of nog beter, doe het samen.’

Om verschillende redenen, zoals vergrijzing en bezuinigingen, is er een behoefte aan e-health-oplossingen, domotica-toepassingen en telemonitoring, zo blijkt ook op vakbeurs Zorg & ICT 2015 (zie programma hieronder). Toch worden deze volgens Wiegers niet altijd geïmplementeerd. Oplossingen zijn er genoeg, maar degene die baat heeft bij de toepassing, de patiënt of arts, betaalt niet de rekening. Dat doet namelijk de zorgverzekeraar en zorg op afstand wordt vaak nog niet vergoed. Bovendien krijgen zorgverleners een lagere vergoeding per behandeling als dat remote gebeurt. Zij staan dus ook niet te springen om deze oplossingen te gebruiken.

Prijs te hoog

Pilots vinden inmiddels regelmatig in de zorg plaats. Zorgorganisaties blijken wel de financiën voor een proof of concept of pilot bij elkaar te krijgen, maar vervolgens lukt het ze niet om het systeem in de etalage te zetten om het benodigde geld voor de uitrol ervan binnen te halen. Verzekeraars en distributeurs worden niet altijd bij de ontwikkeling van nieuwe zorgprojecten betrokken. Zorgpartijen willen zelf graag de distributie doen, maar zij hebben vaak geen verkoopkanalen of hebben slechts één klant in een niche. Gevolg is dat verzekeraars het product niet vergoeden, omdat de markt zo klein is dat de prijs uiteindelijk te hoog wordt voor andere potentiële klanten.

Kees Wiegers merkt ook dat het nogal eens schort aan correcte doelgroepencommunicatie. ‘De marketing van producten wordt vaak gebaseerd op ouderen, wat logische klinkt, maar ouderen voelen zich vaak niet oud en willen dan ook niet seniorgerichte producten hebben. Ook wordt er enkel naar Nederlandse klanten gekeken. De Nederlandse zorgmarkt is echter voor veel producten te klein. Internationale focus geeft bedrijven een grotere marktpotentie, maar het nadeel van de internationale markt is dat er per land weer andere wetten en regels gelden.

Ransomware

Ook de cloudtrend is doorgedrongen tot de zorgsector. Volgens Wiegers wordt er met argusogen naar die cloudoplossingen gekeken, waarbij men vooral vanwege de secyrutyaspecten argwanend is. ‘Cybercrime is niet een specifieke bedreiging voor de zorg, maar cybersecurity is wel een belangrijk aandachtspunt voor de sector. De grootste cyberdreiging is ransomware. De computervirussen die alle data op een systeem versleutelen, zodat de verantwoordelijke cybercriminelen losgeld kunnen vragen om de data weer toegankelijk te maken, worden een belangrijke inkomstenbron dankzij patiëntendossiers.’

Bescherming tegen ransomware werkt volgens Remmelzwaal eigenlijk hetzelfde als tegen andere vormen van malware, dus met anti-virus software plus een aantal proactieve maatregelen als patching, url-filtering en intrusion prevention). ‘Daar bovenop is een goed ingerichte en geteste back-upfaciliteit onontbeerlijk als bescherming tegen de gevolgen van een infectie door ransomware. De it-afdeling moet zich dus richten op security en dan voornamelijk op de combinatie van preventiemiddelen. Wanneer steeds meer Nederlanders beschikken over een digitaal medisch dossier zullen proactief opererende securityteams in de zorg opkomen.’

Patiënt leidend in zorgproces

Grootschalige zorginnovatie is nodig, en dan niet alleen omdat licenties stoppen, omdat de zorg verandert. Patiënten worden leidend in het zorgproces, instellingen gaan meer samenwerken en medische informatie moet altijd en overal beschikbaar zijn. De zorg staat dus voor de nodige ict-uitdagingen de komende jaren en deze uitdagingen komen voluit aan bod tijdens vakbeurs Zorg & ICT 2015 die van 18 tot en met 20 maart plaatsvindt in Jaarbeurs Utrecht.

Meer info en gratis registratie

Zorg & ICT is dé vakbeurs voor ict-innovatie in de zorg. De beurs is zowel voor ict-professionals en -beslissers als zorgprofessionals en -managers die met ict-vraagstukken te maken hebben. Ben je op zoek naar inspiratie of specifieke ict-oplossingen voor de zorg? Kijk dan voor meer informatie op www.zorg-en-ict.nl of registreer direct voor gratis toegang.

Op programma Zorg & ICT 2015

18 maart 2015

Luisteren in de zorg
Zorg waarin de patiënt nadrukkelijk betrokken wordt bij zijn of haar behandeling leidt tot minder vraag naar zorg, meer zelfmanagement, kostenreductie en hogere kwaliteit van zorg. Maar hoe doe je dat? Hoe luister je naar de behoeften van cliënten en patiënten? Hoe weet u of wat het gene wat u biedt ook echt datgene is wat uw doelgroep wilt? Waarin kunt u het verschil maken? Goede communicatie met uw doelgroep betekent dat u twee derde van de tijd luistert en één derde van de tijd praat. Dit wordt nog al eens omgedraaid. Als je echt luistert naar je doelgroep is sneller en beter duidelijk wat er in een organisatie, proces of dienst zou kunnen veranderen.
Keynote van Corine Jansen, chief listening officer bij diverse zorginstellingen (18 maart, 10.15 - 10.45 uur, Zorgacademie - zaal 1)

Zelfsturing en flexibiliteit in personeelsplanning
Een duidelijke trend in de zorg is dat er toegewerkt wordt naar steeds meer zelfsturing van teams. Zelfsturing die zorgt voor brede verantwoordelijkheid binnen een team, naar het voorbeeld van het buurtzorg-concept. Een andere duidelijke ontwikkeling is de krimp van budgetten en daarmee ook de verlaging van het geld dat beschikbaar is voor personele inzet. Door die verlaging wordt het nog belangrijker om grip te krijgen op de inzet van personeel, en die goed af te stemmen op de zorgvraag van de cliënt/patiënt. Tegelijkertijd is de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden dat een goede personeelsplanning een vak apart is. Dit alles wetende zijn zelfsturing en flexibiliseren best spannende ontwikkelingen.
Arjen Boersma, senior business consultant bij PlanMen en Kees van Driel, delivery manager bij Ayton (18 maart, 10.45 - 11.15 uur, 19 maart 14.30 - 15.00 uur, 20 maart 13.45 - 14.15 uur, Theater Rood)

Goede planning, betere zorg
Elke zorgorganisatie heeft de uitdaging om met de minste kosten, de beste zorg te leveren zonder aan kwaliteit in te boeten. De oplossing, maar ook grootste uitdaging, is het betrekken van medewerkers, cliënten en hun families in het zorgproces. Met zelfroosteren kan gezamenlijk de planning grotendeels zelfstandig worden bepaald. Via zorgplanning en -registratie kunnen zorgverleners en specialisten een zelfstandig schaalbare EPD voor eerste- en tweedelijnssupport opzetten, waarbij cliënten en familie online kunnen deelnemen in de zorgplanning.
Geert-Jan Zweers, commercieel directeur bij Modena en Oliver Talens, commercieel directeur bij Monaco (18, 19 en 20 maart, 10.45 - 11.15 en 14.30 - 15.00 uur, EPD-ECD Arena)

Help, mijn gebruikers willen een app
Een trend die direct samenhangt met de opkomst van smartphones en tablets is de uitbreiding van werkplekken met apps. Apps kunnen het werk van medewerkers aanzienlijk prettiger en efficiënter maken en ze kunnen ook een forse besparing in tijd en kosten opleveren. Het is dan ook niet vreemd dat de vraag naar apps steeds meer toeneemt. Vragen uw medewerkers ook om een app? Dan heeft u genoeg stof tot denken, aangezien apps pas voordelen opleveren mits ze met beleid zijn ontwikkeld en worden ingezet. Denk hierbij aan zaken als regelgeving, bedrijfspolicies, functionele eisen en wensen, dataontsluiting en de beveiliging van de data.
Sander Bosman, senior developer bij Winvision (18 maart, 12.15 - 12.45 uur, Theater Groen)

Always on: mobiele werkwijze in de zorg
Tablets in de zorgsector zijn hotter dan ooit. Mobiele devices veranderen steeds meer van handige gadgets naar middelen die werknemers in staat stellen om hun werk uit te voeren. Denk hierbij aan het raadplegen van bedrijfsinformatie en het communiceren met collega’s, leveranciers en klanten. Ook het gebruik van zakelijke apps wint steeds meer aan populariteit. De voordelen voor medewerkers zijn gemak, tijdwinst, minder papiergebruik en een hogere flexibiliteit. Hoe ga je als organisatie om met deze ontwikkeling om? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers deze apparatuur op de juiste wijze gebruiken? Hoe ga je dit beheren en beveiligen? En hoe zorg je ervoor dat zij niet teruggrijpen naar oudere, tijdrovende apparaten, omdat zij simpelweg niet goed weten hoe en waarvoor de nieuwe mobiele devices gebruikt kunnen worden? Leer de stappen die u dient te nemen bij het invoeren van een mobiele werkwijze binnen uw zorginstelling en verfijn uw strategie als u al in dit proces zit.
Dennis Barten, business innovation manager bij Scholten Awater (18 maart, 13.00 - 13.30 uur, Theater Blauw)

Cliëntenrechten bij elektronische gegevensverwerking
Op 1 juli 2014 werd het wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische gegevensverwerking aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog behandelen. Het voorstel bevat randvoorwaarden voor het gebruik van elektronische uitwisselingssystemen door zorgaanbieders, ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de burger. Daarbij gaat het onder andere om de toestemming van de patiënt, elektronische inzage in medische gegevens en informatiebeveiliging. Zorgaanbieders die onderling elektronisch gegevens uitwisselen zullen maatregelen moeten treffen om te voldoen aan het wetsvoorstel. Dit heeft verschillende consequenties.
Anton Ekker, juridisch adviseur bij Nictiz (18, 19 en 20 maart, 13.00 - 13.45 uur, Zorgacademie - zaal 2)

Patiëntparticipatie en het LSP
Het Landelijk Schakelpunt (LSP) maakt het mogelijk dat zorgverleners 24/7 medische gegevens van de patiënten, die zij behandelen, elektronisch uitwisselen. Dit jaar zal ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking zijn zorgverlener(s) hier toestemming voor hebben gegeven. Tegelijkertijd willen patiënten steeds actiever een eigen bijdrage leveren aan de regie van hun gezondheid. Die patiëntparticipatie wordt mogelijk wanneer actuele ontwikkelingen op het gebied van zorg en ict doorzetten. Ook het LSP luistert naar de wensen van patiënten en werkt aan de verdere uitbreiding van de patiëntfaciliteiten.
Anil Jadoenathmisier, manager ict en innovatie bij vZVZ, Carla Ponds, manager markt en klant bij vZVZ en Alf Zwilling, manager corporate communicatie bij vZVZ (18, 19 en 20 maart, 14.00 - 14.45 uur, Zorgacademie - zaal 2)

Games als interface tussen mens en technologie
De komende jaren zullen in de zorg minder mensen, minder tijd en minder geld meer moeten doen en met een betere prestatie dan nu. Technologie zal hier een belangrijke bijdrage aan leveren. De inzet van mensen zal desondanks harder nodig zijn dan ooit tevoren. Niet alles kan geautomatiseerd worden. Het blijft mensenwerk en het gaat om mensen. Informatisering noemen we dat. Games blijken een uitermate geschikt mechanisme als interface tussen mensen en technologie. Games motiveren zorgprofessionals en patiënten, ze vergroten de kwaliteit van processen en therapieën en het geeft mensen regie.
Keynote van Jurriaan van Rijswijk, applied games architect en oprichter en voorzitter van Games for Health Europe (18 en 19 maart, 15.00 - 15.45 uur, Zorgacademie - zaal 2)

19 maart 2015

De doe-het-zelf-patiënt
Huisartsen zien steeds meer patiënten die op eigen initiatief thuis hun gezondheid meten met zelfmeetapparaten. De metingen blijken vooral nuttig te zijn bij patiënten met chronische aandoeningen en helpen bij het detecteren van problemen. Daarentegen wordt gevreesd voor onrust en de betrouwbaarheid. In 2015 draait het om dé patiënt. Zowel patiëntenorganisaties, artsenorganisaties en NFU en NVZ stellen de patiënt centraal. Die krijgt meer mogelijkheden en meer verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid. De zorg wordt steeds meer om de patiënt heen georganiseerd. Dit jaar staat ook in het teken van transparantie in de zorg. De doelstelling over inzage in het medisch dossier is hier een voorbeeld van, net als sites met reviews over zorgverleners. Maar onder transparantie in de zorg wordt ook verstaan meer inzicht in het gebruik van de zorg, de kwaliteit en de kosten van de zorg.
Karin Oost, senior communicatieadviseur bij Nictiz (19 maart, 11.00 - 11.45 uur, Zorgacademie - zaal 2)

Zorgrobots in de praktijk
Robots worden meer en meer onderdeel van onze dagelijks leven. Al geruime tijd worden robots gebruikt in de industrie, maar de stap naar ons dagelijkse leven thuis komt met rasse schreden dichterbij. Denk aan slimme en leuke robots die leven in de brouwerij brengen, structuur bieden, taken overnemen, voor entertainment zorgen en een oogje in het zeil houden.
Herjan van den Heuvel, UX designer en usability researcher bij Smart Homes (19 maart, 12.00 - 12.45 uur, Zorgacademie - zaal 2)

Ontzorging door informatie-uitwisseling
In de zorg is veel informatie beschikbaar. Over planningen van de specialisten en behandelkamers, de patiënten, medicatie en behandelprogramma’s, et cetera. Hoe zorgt u er nu voor dat u uw patiënten of zorgverleners bedient met de juiste informatie? Kunt u informatie afkomstig van meerdere systemen en zelfs medische apparatuur eenvoudig gebruiken en combineren? Alles draait om het koppelen en verwerken van informatie, waarbij de beveiliging van de informatie wordt geborgd.
Johannes Maas, directeur innovatie bij Finalist (18 maart, 13.45 - 14.15 uur en 19 en 20 maart, 12.15 - 12.45 uur, Theater Rood)

Ondersteuning ICT bij zelfsturende teams
Veel zorgorganisaties kiezen voor het model van zelfsturende teams. Dit ondernemerschap op de ‘werkvloer’ kan mooie verrassingen opleveren. Een andere aanpak en oplossingen die vanuit het traditionele lijnmanagement niet tot stand zouden zijn gekomen. Cruciaal is wel de rol van ict. Het is belangrijk dat er een goed platform is en dat er voor de juiste technologieën wordt gekozen voor uitwisseling van informatie tussen centrale organisatie en de teams en voor ondersteuning van workflowprocessen, communicatie, administratie, budgettering, rapportage en gegevensveiligheid. Maar bovenal moet de ict-ondersteuning van de teams een integraal onderdeel zijn van de algehele strategie. Het is de kunst om de bedrijfsstrategie en ict in samenhang te ontwikkelen.
Klantcase van Winvision en Frion (19 maart, 12.15 - 12.45 uur, Theater Groen)

Succesvol ketentesten in de zorg
Met ketentesten worden de it-systemen in de zorg end-to-end gevalideerd vanuit het perspectief van de gebruiker. It-leveranciers in de zorg hebben hun systemen meestal redelijk getest, maar inregeling, interfacing en aansluiting bij uw zorgprocessen is altijd maatwerk. En daar zitten dan ook de echt vervelende fouten. Uw leverancier werkt ongetwijfeld met de HL7-standaarden, maar die bieden veel implementatievrijheid en zijn geen garantie voor naadloze integratie met medische apparatuur, met zorgverzekeraars en met andere zorgverleners. De ervaring leert dat er altijd grote en kleine issues zijn die om het vangnet van een ketentest vragen. Het voorbereiden, regisseren en uitvoeren van complexe ketentesten is nooit simpel.
Egbert Bouman, testexpert en auteur van de SmarTest-aanpak (19 maart, 13.00 - 13.30 uur, Theater Blauw)

Nucleus: intelligente, digitale operatiekamer
Digitalisering van operatiekamers is een actueel thema, waarbij de video-over-ip gebaseerde oplossing Nucleus inmiddels als standaard mag worden beschouwd. Door toepassing van deze technologie wordt een merkonafhankelijke oplossing gerealiseerd voor beeldroutering, video- en foto-acquisitie, selectieve en blackbox-opname, integratie met het EPD of OK-planningsysteem, streaming en videoconferencing.
Peter Spaans, accountmanager healthcare bij Hulskamp (18 en19 maart, 13.45 - 14.15 uur, Theater Groen)

Het persoonlijk gezondheidsdossier
De veiligheid van de gegevens is een belangrijke randvoorwaarde voor de duurzame opschaling van persoonlijke gezondheidsdossiers (PGD) in Nederland. Als het ontbreekt aan vertrouwen bij gebruikers en professionals die met PGD’s willen gaan werken, komt er niets van de grond. Er leven veel vragen rond de thema’s vertrouwen, veiligheid en privacy. Patiëntenfederatie NPCF, artsenfederatie KNMG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn, met ondersteuning van Capgemini Consulting, een project gestart om kaders op te stellen voor duurzaam opschaalbare PGD’s in Nederland. Hoe borg en stimuleer je dat vanuit techniek, organisatie en communicatie?
Michiel Ehrismann, senior consultant Capgemini Consulting en lid van het projectteam PGD Kader 2020 (18 en 19 maart, 15.00 - 15.45 uur, Zorgacademie - zaal 1)

Zelfzorg moet volwassen worden
Patiënten roepen om regie, krijgen een rol in het zorgproces en dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Net als het afgelopen decennium in de financiële dienstensector gebeurde, verschuiven mede hierdoor taken en verantwoordelijkheden steeds meer richting de patiënt. Maar deze zelfzorg is een farce; de verschuiving in de zorgketen levert niet de beloofde voordelen. De patiënt wordt aan zijn lot over gelaten en verliest de grip op het eigen zorgproces. Wat kunnen we doen om de patiënt zich serieus een positie te laten verwerven die meerwaarde heeft voor de hele zorgketen?
Christiaan Mast, docent bij Saxion en projectmanager bij Topicus (18 en19 maart, 15.15 - 15.45 uur, Theater Blauw)

20 maart 2015

De invloed van technologie en data op onze gezondheid
Quantified Self is een wereldwijde non-profit community die zich richt op metingen en experimenten om zelfinzicht te vergroten, onder andere door het gebruik van wearables, open data en visualisaties. Het helpt individuen en de gemeenschap om op nieuwe manieren naar gezondheid te kijken die voorheen alleen maar mogelijk waren binnen de gesloten infrastructuur van bijvoorbeeld een ziekenhuis. Wat is de impact van deze beweging en wat betekent het voor individuen, zorgorganisaties en bedrijven?
Keynote van Maarten den Braber, mede-oprichter Quantified Self Europe, mede-organisator Singularity University NL en Permanent Beta (20 maart, 10.00 - 10.45 uur, Zorgacademie - zaal 1)

Geaccepteerd zorgtechnologie
Zorg en ict... Mooi en interessant voor wie het nodig heeft, maar hoe kan technologie het leven aangenamer, veiliger en gemakkelijker maken? Enkele voorbeelden uit de praktijk tonen aan hoe ouderen en technologie wél samen gaan.
Wil Rijnen, usability researcher en user-centered designer (20 maart, 12.00 - 12.45 uur, Zorgacademie - zaal 2)

Persoonlijke gezondheidsdossier is hot
Het persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) is hot. Het idee om mensen een digitaal hulpmiddel te geven voor hun gezondheidsinformatie slaat breed aan. Er is sprake van een nieuw paradigma in de zorg-ict. Zowel bij de overheid als in de markt zijn veel ontwikkelingen. Spelers van wereldniveau én nationaal niveau willen allemaal een stukje van de PGD-taart. Patiëntenfederatie NPCF, artsenfederatie KNMG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zijn, met ondersteuning van Capgemini Consulting, een project gestart om kaders op te stellen voor duurzaam opschaalbare PGD’s in Nederland. Maar wat zijn de laatste ontwikkelingen op PGD-gebied? Hoe ziet de (inter)nationale markt van PGD-initiatieven er op dit moment uit? En wat is daarbij de rol van giganten als Google, Apple en Microsoft?
Marcel Heldoorn, senior beleidsadviseur digitale zorg bij Patiëntenfederatie NPCF en projectleider van PGD Kader 2020 (18 maart, 13.00 - 13.45 uur, Zorgacademie - zaal 1), Bernadette A. van Oost, beleidsmedewerker/projectleider digitale zorg bij Patiëntenfederatie NPCF en lid projectteam van PGD Kader 2020 (19 maart, 13.00 - 13.45 uur, Zorgacademie - zaal 1) en Robert A. Stegwee, principal consultant bij Capgemini Consulting en lid projectteam van PGD Kader 2020 (20 maart, 13.00 - 13.45 uur, Zorgacademie - zaal 1)

Het ECD van de toekomst
Hoe zorg je voor meer samenwerking met de cliënt in plaats van werken voor de cliënt. De resultaten en de ‘lessons learned’ van de uitrol van MoreCare4 in 2014 en 2015 komen daarbij aan bod. Welke nieuwe elementen zijn in MoreCare4 beschikbaar zijn en gaan binnenkort komen op weg naar ‘de cliënt als eigenaar van het dossier’? MoreCare4 is een elektronische cliëntendossiers voor gehandicaptenzorg, GGZ en jeugdzorg. Op dit moment maken zestig zorginstellingen en 25.000 zorgmedewerkers dagelijks gebruik van dit ECD.
Steven Groothuismink, adviseur en implementator bij Yorneo en Mark Scharloo, verantwoordelijk voor productontwikkeling van ECD’s bij NederCare (18, 19 en 20 maart, 13.00 - 13.30 uur, EPD-ECD Arena)

Ontsluiten van ongestructureerde klinische gegevens
De huidige zorgomgeving genereert terabytes aan klinische gegevens, die erg waardevol zijn voor clinici en onderzoekers. Deze enorme hoeveelheid aan gegevens biedt een unieke gelegenheid om inzichten te genereren in de dagelijkse klinische praktijk en in de resultaten van verschillende therapeutische strategieën. Jammer genoeg zijn 85 tot 95 procent van deze gegevens ongestructureerd (meestal tekst) en dus niet toegankelijk voor klassieke tools. Toch is het mogelijk om in deze goudmijn gegevens toegankelijk te maken.
Dirk Van Hyfte, senior advisor voor biomedische informatica bij InterSystems (18, 19 en 20 maart, 13.45 - 14.15 uur, Theater Rood)

Domotica en e-health succesvol implementeren
Kwetsbare ouderen en mensen met een beperking zullen langer thuis blijven wonen. Zorgorganisaties willen ook in de toekomst betaalbare zorg bieden, liefst met behoud of zelfs verbetering van de kwaliteit van die zorg. Slimme technologieën als domotica en toepassingen van ict in de zorg helpen hierbij. Denk bijvoorbeeld aan toezichthoudende domotica, beeldschermzorg en andere toepassingen van e-health. Ontwikkelingen op het gebied van deze ‘thuistechnologieën’ volgen elkaar in hoog tempo op. Hoe maak je als zorgorganisatie een keuze uit de veelheid van mogelijkheden? En hoe zorg je dat deze keuze met succes geïmplementeerd wordt in de zorgpraktijk?
Vilans (18, 19 en 20 maart, 14.00 - 14.45 uur, Zorgacademie - zaal 1)

Multidisciplinaire digitale testdiagnostiek
Psychologen, neuropsychologen, ergotherapeuten en logopedisten gebruiken nog relatief veel traditionele diagnostische tests en trainingstaken voor behandeling. Inmiddels bieden nieuwe technieken veel nieuwe mogelijkheden, maar automatisering is uiteraard geen doel op zich. Maar er zijn een aantal nieuwe mogelijkheden, met voor- en nadelen. Zo zijn daar bijvoorbeeld de nieuwste mogelijkheden van tablet-gebaseerd meten van cognitieve functies.
Ben Vaessen, directeur Metrisquare (19 en 20 maart, 15.15 - 15.45, Theater Groen)

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/5229658). © Jaarbeurs IT Media.

?

 
Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste resellernieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.