Managed hosting door True

Gerommel houdt aan bij BTG en TGG

Kascommissie krijgt geen vinger achter de cijfers van dochteronderneming

 

Uit de notulen van de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers (BTG) die begin oktober in Utrecht werd gehouden, komt een schrijnend beeld naar voren. De BTG heeft geen inzicht in de financiële handel en wandel van dochterbedrijf Telegrootgebruik BV (TGG), de positie van de directeur-bestuurder bij BTG wordt ondermijnd door de raad van toezicht, er hangt een fusie in de lucht met TMA/STN waar leden niet op zitten te wachten, diezelfde raad dreigt uit elkaar te vallen en aan het eind van de vergadering lijken de leden met een kluitje in het riet te worden gestuurd.

Het goede nieuws op de alv is dat er nog BTG-stropdassen beschikbaar zijn, vertellen de notulen van de algemene ledenvergadering van afgelopen 8 oktober in het inmiddels gesloten Utrechtse Geldmuseum. BTG behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen die op grote schaal gebruikmaken van bedrijfscommunicatie. De vereniging telt een paar honderd leden, waaronder zowel grote telecomgebruikers als telecom- en ict-leveranciers.

Uit de notulen en aanvullende diverse gesprekken met belanghebbenden komt echter ook naar voren dat de perikelen, waarvan de vereniging in 2012 ook last had, nog steeds niet zijn verdwenen. Veel ervan is terug te voeren op de verhouding met dochteronderneming TGG. Dit commerciële vehikel verdient het grote geld voor de vereniging, door voor leden bulkcontracten met telecomoperators af te sluiten en de facturering af te handelen.

BTG 2.0

Uit het jaarverslag van 2011 blijkt dat de vereniging ruim 700.000 euro aan abonneegeld en aanvullende inkomsten binnenkrijgt. Zowel BTG als TGG hebben het niet makkelijk in de markt: het aantal leden, en dus ook de inkomsten bij de BTG, neemt af en bij TGG staat de winstgevendheid zwaar onder druk. Het eigen vermogen van TGG bedraagt 9,4 miljoen euro op een balanstotaal van 25,5 miljoen euro, maar het resultaat voor belasting over 2012 liep met 42 procent terug tot 635.000 euro.

In 2012 besloot BTG tot een vernieuwingsslag. Bij TGG zou minder de nadruk moeten komen te liggen op de inkoopcontracten en de administratieve afhandeling. De commerciële poot van BTG zou zich juist moeten transformeren tot een organisatie die leden ondersteunt met kennisintensieve diensten met toegevoegde waarde. BTG moest zich als vereniging meer laten zien in de markt, om ook jongere leden te werven.

De vereniging, die meer in de melk te brokken wil hebben bij zijn dochter-BV, stuitte op verzet van TGG. De discussie over wie nu de baas was over wie leidde zelfs tot een schorsing van de nieuwe directeur-bestuurder Richard den Uijl. Die schorsing werd met massale steun van de leden tijdens een buitengewone ledenvergadering op 24 januari 2013 opgeheven. Er kwam een nieuw bestuur en de kernwoorden voor de 'BTG 2.0' waren openheid, hogere betrokkenheid van leden en actieve kennisdeling via een daadkrachtige organisatie.

Geen hoerastemming

Driekwart jaar blijkt er van de hosannastemming weinig meer over. Er is gedoe over geld en dat geeft spanningen. De kascommissie van de BTG probeert al maanden tevergeefs een vinger achter de cijfers van TGG te krijgen. Deze commissie bepaalt of er op een juiste manier is omgegaan met de financiële middelen van de vereniging. Omdat een belangrijk deel van de verenigingsactiviteiten onder de vlag van TGG en TGG Inkoop wordt uitgevoerd, valt de boekhouding van deze onderdelen hier ook onder. Hoewel er een door een accountant goedgekeurd jaarverslag 2012 is uitgebracht heeft de kascommissie een lange lijst met aanvullende vragen, maar blijven de antwoorden van TGG hierop uit.

Ook op de algemene ledenvergadering van 8 oktober jongstleden kwamen deze vragen aan de orde. Dick van Schooneveld (ex-Stratix), voorzitter van de raad van toezicht (rvt) van BTG, bagatelliseerde naderhand tegenover Computable deze lijst, omdat volgens hem veel vragen al vooraf bekend waren en TGG al aan de beantwoording ervan zou werken. Hij meldde toen dat BTG en TGG 'een constructieve dialoog voeren om gezamenlijk tot een oplossing te komen'.

Boekjaar niet gesloten

Het beeld dat uit de notulen van de alv naar voren komt, werpt hier echter een ander licht op. Het gaat om wezenlijke vragen over de jaarcijfers van TGG. Bram Cool, voorzitter van de kascommissie, vertelt op de vergadering dat er nog vragen open staan over onder andere het verloop van de kasstromen, het convenant met de huisbank, de tekenbevoegdheden, de governance en het risicobeheer en in het oog lopende zaken, zoals de verbouwing op Heidestein 7, de villa in Driebergen waar TGG vertoeft. Zolang de vragen open blijven staan kan de BTG de boeken over 2012 niet sluiten.

Cool meldt ook dat er dit jaar twee vergaderingen van de kascommissie zijn geweest waarbij directeur Cees Tromp van TGG beide keren níet aanwezig was. Hij constateert namens de kascommissie dat de raad van toezicht en de directeur/bestuurder van BTG geen controle over TGG/TTG Inkoop hebben. Op een vraag van een lid in hoeverre directeur-bestuurder Den Uijl de directie van TGG onder druk zet om de openstaande vragen nu eens eindelijk te beantwoorden, meldt Den Uijl dat hij hierover meerdere verzoeken heeft gedaan aan zowel directeur Tromp als de raad van commissarissen (rvc) van TGG. Ook heeft hij een aantal keren bij de rvt van de BTG aangedrongen om in actie te komen, zelfs in de maand voorafgaande aan de alv. Bovendien verklaart hij aan de rvt formeel een machtiging te hebben gevraagd om zijn verantwoordelijkheid als aandeelhouder te kunnen uitoefenen.

Laconiek en traag

Directeur-bestuurder Den Uijl merkt verder op dat er in december 2012 geen algemene vergadering van aandeelhouders TGG heeft plaatsgevonden terwijl dit statutair - twee keer per jaar - wel vereist is. Hij maakt zich zorgen over de resultaten, het business- en verdienmodel van TGG en de laconieke en trage wijze waarop de directie en de rvc van TGG hierop reageren. De omzet loopt sterk terug, er is een beperkt plan om dit om te buigen, er bestaat een afnameverplichting voor TGG en deelnemers kunnen gemakkelijk per maand opzeggen, aldus Den Uijl op de alv. De directeur-bestuurder vraagt zich af of het wel voor het belang van de leden van de BTG is dat het eigen vermogen van TGG momenteel wordt gebruikt voor de financiering van de operationele activiteiten.

Poppenkast

Rvc-voorzitter Hans Schripsema is het hier niet mee eens. Hoewel er sprake is van een teruglopende omzet is TGG een financieel gezonde onderneming met een goede dienstverlening, benadrukt hij tegenover het vijftigtal aanwezige leden. Wel heeft TGG last van de terugloop van het aantal leden bij de vereniging BTG. De oplopende interne discussies en de negatieve publiciteit zijn in zijn ogen schadelijker dan een mogelijk onrechtmatige verbouwing van de Heidestein-villa. Potentiële leden en klanten worden zo afgeschrikt. 

BGT-rvt-lid Jan-Hein Bastiaenen (Strict) verklaart op de alv dat over een mogelijk onderzoek naar het reilen en zeilen binnen de dochteronderneming TGG weldegelijk is besproken tijdens de reguliere vergaderingen van de raad van toezicht. Hij erkent dat de meningen uiteenlopen over de timing waarop er echt actie moet worden gekomen. De opmerking van een lid dat 'deze poppenkast een keer moet ophouden en de raad van toezicht beter de eer aan zichzelf kan houden door op te stappen', valt niet in goede aarde bij hem.

Geen decharge

De kascommissie heeft een ruim maandaat om de leden tijdens de alv te adviseren het gehele BTG-bestuur al dan niet decharge te verlenen over het gevoerde beleid. Voorzitter Cool stelt dat er pas decharge kan worden verleend als er aan een aantal randvoorwaarden is voldaan:

- de rvt en directeur/bestuurder BTG hebben controle over TGG en TGG Inkoop;

- er inzicht en controle is middels periodieke rapportages en overleg op frequente basis;

- er een werkend governancemodel is geïmplementeerd waarin het belang van de vereniging BTG voorop staat en de risico's van de TGG inzichtelijk zijn en er gestuurd wordt op risicomanagement

- en alle vragen van de kascommissie volledig en naar tevredenheid zijn ontvangen en toegelicht.

Tijdens de vergadering zeggen de raad van toezicht en de directeur/bestuurder de kascommissie te steunen in zijn mandaat. Onduidelijk blijft wanneer en hoe aan de randvoorwaarden zal worden voldaan. Directeur/bestuurder Richard den Uijl is in het kader van dit artikel nog om een reactie gevraagd op de gang van zaken tijdens de alv. Hij benadrukt dat hij geen commentaar kan en mag geven omdat het om 'interne aangelegenheden van de vereniging betreft.'

Deel twee

Lees ook het vervolg: Machtsstrijd om aansturing BTG en TGG

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/4933593). © Jaarbeurs IT Media.

?


Lees ook


 
Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste resellernieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.