Managed hosting door True

Salariskloof in informatiemanagement

Vrouwelijke professional krijgt minder dan mannelijke collega

 

In het Nederlandse informatiemanagement krijgen vrouwen minder salaris dan hun mannelijke collega’s. Vrouwen werken ook gemiddeld een paar uur minder per week, maar dan nog krijgen ze na verrekening minder vergoeding voor dezelfde hoeveelheid tijd die zij aan hun werk besteden. Dit blijkt uit het jaarlijkse functie- en salarisonderzoek van Supply Value, in samenwerking met ict-vakblad Computable.

Salaris en uren

Gemiddeld bruto maandsalaris

Totaal   €5.252,36
Man      €5.515,13
Vrouw  €4.348,91

Gemiddelde aantal uren per week

Totaal   38,20
Man      38,98
Vrouw  35,83

Mannen in informatiemanagement verdienen gemiddeld 5.515,13 euro per maand. Zij werken hiervoor gemiddeld 38,98 uur per week. Vrouwen in informatiemanagement krijgen financieel een stuk minder. Per maand wordt er gemiddeld 4.348,91 euro verdiend, maar hiervoor wordt er wel ‘maar’ 35,83 uur in de week gewerkt. Gemiddeld verdient iemand in informatiemanagement 5.252,36 euro tegenover een werkweek van gemiddeld 38,20 uur.

Leeftijd en opleiding

De meeste professionals in informatiemanagement verdienen tussen de vijfduizend en zesduizend euro per maand (23,4 procent) of tussen de vierduizend tot vijfduizend euro (25,5 procent). Wel zijn er - logischerwijs – verschillen in leeftijd. Zo verdient iemand in informatiemanagement tot 35 jaar gemiddeld 3.339 euro per maand. De grootste salarisgroei wordt gerealiseerd tussen de 35 en 45 jaar, want het gemiddelde maandsalaris in informatiemanagement komt dan uit op 5.044 euro. De groei in de volgende tien jaar in de carrière van informatici vlakt vervolgens wat af; tussen de 45 en 55 jaar groeit het salaris naar 5.667 euro per maand. Na het 55e jaar komt het gemiddelde maandsalaris van informatici op 5.815 euro per maand uit.

De vooropleiding voor informatici heeft niet veel invloed op het salaris dat verdiend gaat worden. Opvallend is dat er weinig verschil in salaris zit tussen mensen die hbo of wo zijn opgeleid. Ook het verschil met professionals met een mbo-opleiding is niet schokkend. De middelbaar geschoolde verdient namelijk gemiddeld 4.626 euro per maand, een hbo’ers verdient bijna vijfhonderd euro meer en krijgt gemiddeld 5.108 euro per maand. Mensen met een wo-master krijgen gemiddeld 5.216 euro per maand.

Werkervaring en branches

Hoe hoger de leeftijd des te meer jaren werkervaring iemand normaliter heeft. Daarom zien we net als bij leeftijd een vergelijkbare salarisontwikkeling in informatiemanagement bij de werkervaring die men in het vakgebied heeft opgedaan. Zo verdienen informatici in de eerste vijf jaar van hun carrière gemiddeld 3.591 euro per maand. De grootste salarisgroei tekenen ze de volgende vijf jaar op als hun gemiddelde salaris per maand op 5.064 euro uitkomt. Wel is er vervolgens een opvallende constatering in het onderzoek van Supply Value, want het gemiddelde salaris van informatici met tien tot vijftien jaar werkervaring daalt vervolgens naar 4.931 euro per maand. Overigens is voor informatici vervolgens wel weer salarisgroei in het vooruitzicht, want mensen met vijftien tot twintig jaar werkervaring krijgen een gemiddeld maandsalaris van 5.615 euro. Informatici met meer dan twintig jaar werkervaring komen gemiddeld op 6.374 euro per maand uit.

Maar in welke branche moeten informatici nu werken om het hoogste salaris te krijgen? Dat is de markt voor zakelijke/professionele dienstverlening. Het gemiddeld salaris ligt daar namelijk op 5.840 euro per maand. In de publieke sector is het minder goed verdienen voor informatici. Bij de overheid en semioverheid krijgen zij gemiddeld 4.846 euro per maand en de markt waar data zo’n beetje het belangrijkst zijn, de zorg, krijgen informatici het minste salaris: 4.579 euro per maand gemiddeld.

Bonussen

(Hoogte van) bonus

Bonus

70,3% krijgt geen bonus
29,7% krijgt wel bonus

Hoogte van de bonus

18,6% Minder dan €2.000
7,0% €2.000 tot €3.000
7,0% €3.000 tot €4.000
14,0% €4.000 tot €5.000
14,0% €5.000 tot €6.000
4,7% €6.000 tot €7.000
7,0% €7.000 tot €8.000
4,7% €8.000 tot €9.000
4,7% €9.000 tot €10.000
18,6% Meer dan €10.000

Bonussen zijn geen gemeengoed in informatiemanagement. Naast het reguliere salaris ontvangt het grootste gedeelte van de respondenten namelijk geen bonus (70,3 procent). De gemiddelde bonus van de 29,7 procent respondenten die een bonus ontvangen is 6.216 euro per jaar. De personen die een bonus krijgen, werken vooral in de zakelijke dienstverlening. Van de vrouwen ontvangt slechts 11 procent een bonus van gemiddeld 2.475 euro per jaar. Van de mannen ontvangt 35 procent een bonus van gemiddeld 9.369 euro per jaar. Wederom een enorm verschil.

Uren per week

Aantal uren werk per week

11,5% Minder dan 36 uur
37,8% 36 tot 38
4,1% 38 tot 40
46,6% 40 uur of meer

De gemiddelde informatiemanagementprofessional werkt 38,20 uur. Wat eerder al benoemd werd is dat vrouwen gemiddeld minder werken dan mannen. Vrouwen werken gemiddeld 35,83 uur per week en mannen werken gemiddeld 38,98 uur per week. Als we kijken naar leeftijd, blijkt dat professionals in verschillende leeftijdscategorieën gemiddeld ongeveer hetzelfde aantal uren per week werken.

In de categorie tot 35 jaar werkt men gemiddeld 38,6 uur. Professionals van 35 tot 45 jaar werken gemiddeld 37,7 uur, gevolgd met 38,0 uur door de professionals van 45 tot 55 jaar. De professionals in de laatste categorie, vanaf 55 jaar, werken gemiddeld 38,6 uur.

Functies en vakgebieden

Contract, functie en vakgebied

Type arbeidscontract

11,5% Loondienst voor bepaalde tijd
86,5% Loondienst voor onbepaalde tijd
2,0% Overig

Toevoeging aan functie

21,6% Senior
4,7% Medior
3,4% Junior
70,3% Geen toevoeging aan functie

Vakgebied

33,1% Informatiestrategie en governance
13,5% Project-, programma- en portfoliomanagement
11,5% Servicemanagement
8,8% Ontwerp en analyse
7,4% Architectuur
4,1% Verandermanagement
0,7% Contract- en leveranciersmanagement
20,9% Overig

Het vakgebied informatiemanagement kent vele verschillende functietitels en vakgebieden. Aan het onderzoek van Supply Value deden 148 respondenten mee die goed zijn voor 117 verschillende functietitels. Veel functietitels lijken op elkaar, maar er zijn toch steeds kleine verschillen. De functietitel die het meest genoemd is, is met dertien keer ‘Informatiemanager’. Verder is opvallend dat van de 117 functietitels 47 procent Engels is en 53 procent Nederlands.

Professionals in informatiemanagement zijn wel honkvast. 86,5 procent beschikt namelijk over een contract voor onbepaalde tijd. Nog eens 11,5 procent is in loondienst voor bepaalde tijd. In organisaties wordt vaak een toevoeging aan de functie toegevoegd om aan te geven hoe ervaren iemand is, denk aan junior, medior en senior. Wat opvalt is dat het grootste gedeelte van de respondenten (70,3 procent) aangeeft geen toevoeging te hebben. De respondenten die wel een toevoeging hebben, zijn voor het grootste gedeelte seniors, namelijk 21,6 procent.

Een derde van alle respondenten aan het onderzoek van Supply Value is actief in het vakgebied ‘Informatie strategie en governance’ (33,1 procent). Het vakgebied en ‘Project-, programma- en portfoliomanagement’ volgt met 13,5 procent van de respondenten. Bijna 21 procent van alle deelnemers deelt zich in een ander vakgebied in.

Leidinggevende functies

Leidinggeven

Leidinggevende

64,2% Nee
35,8% Ja

Direct leidinggeven aan

3,8% Geen
32,1% 1 tot 5 personen
22,6% 5 tot 10 personen
17,0% 10 tot 15 personen
15,1% 15 tot 25 personen
9,4% Meer dan 25 personen

Indirect leidinggeven aan

13,2% Geen
15,1% 1 tot 5 personen
15,1% 5 tot 10 personen
11,3% 10 tot 15 personen
9,4% 15 tot 25 personen
35,8% Meer dan 25 personen

Van alle respondenten heeft het grootste gedeelte geen leidinggevende functie, namelijk 64,2 procent. Daarin is er niet veel verschil tussen mannen en vrouwen. Van de vrouwen heeft 31 procent een leidinggevende functie, bij de mannen ligt dit percentage op 38 procent. Wel is het zo dat leidinggevende functies oplopen naarmate men ouder wordt. Het loopt op tot de categorie 45 tot 55 jaar, daarna neemt het weer af. In de categorie vanaf 55 jaar zitten dus minder leidinggevende functies.

Van de respondenten die een leidinggevende functie hebben, geeft het grootste gedeelte direct leiding aan één tot vijf personen. Een aantal respondenten geeft enkel direct leiding of enkel indirect leiding. Als we kijken naar de respondenten die indirect leiding geven, geven deze personen het meeste indirect leiding aan meer dan 25 personen.

Aan alle respondenten heeft Supply Value gevraagd aan wie zij rapporteren. Het grootste gedeelte, namelijk 32, 4 procent, rapporteert aan het middenmanagement. Hierna rapporteert 21,6 procent aan een teamleider of het operationeel management.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Secundaire arbeidsvoorwaarden

21,0% Dertiende maand
20,5% Reiskosten
19,9% Bijdrage pensioen
11,6% Auto van de zaak
9,4% Onkostenvergoeding
7,7% Business card OV
6,3% Collectieve winstuitkering
2,0% Overig
1,7% Geen voorkeur

Supply Value heeft in zijn Functie- en Salarisonderzoek 2018 aan iedereen gevraagd welke secundaire arbeidsvoorwaarden de professional ontvangt. Ook is gevraagd hoe belangrijk zij secundaire arbeidsvoorwaarden vinden en hoe tevreden zij zijn met deze arbeidsvoorwaarden. Wat opvalt is dat het grootste gedeelte van de respondenten een dertiende maand ontvangt. Meer professionals ontvangen reiskosten dan een business card of auto van de zaak.

Verder zien we dat opleiding en ontwikkeling het meest belangrijk is voor mensen en dat ze hier ook het meest tevreden over zijn. Hierna vindt men salaris en pensioen het belangrijkst. De privé-werk balans en overige secundaire arbeidsvoorwaarden eindigen als laatste. Het minst tevreden is men met overige secundaire arbeidsvoorwaarden en daarna de werk-privé balans.

Vakantiedagen

Professionals in informatiemanagement hebben recht op 25 tot dertig vakantiedagen per jaar. In de zorg heeft men de meeste vakantiedagen, tussen de 25 en dertig dagen. In de zakelijke dienstverlening ligt het gemiddeld aantal vakantiedagen op jaarbasis op maximaal 25, net als bij de overheid. Bij de overheid werkt men gemiddeld 38 uur, dit kan dus betekenen dat zij automatisch minder vrije dagen hebben. Het gaat immers enkel om de vakantiedagen en niet om atv-dagen.

Van baan wisselen

Baanwissel

Staat open voor nieuwe baan

15,5% Ja
39,2% Nee
45,3% Misschien

Van alle respondenten in het onderzoek van Supply Value wil het grootste gedeelte (45,3 procent) misschien van baan wisselen en zijn dus latent werkzoekende. 39,2 procent zit goed bij zijn huidige werkgever en wil niet van baan wisselen. 15,5 procent van de informatici is ontevreden en wil daarom van baan wisselen.

De kans dat mensen van baan wisselen is gemiddeld 38 procent. Mensen die van baan willen wisselen, willen dit het liefste binnen zes tot twaalf maanden doen. De belangrijkste redenen om van baan te willen wisselen moeten gezocht worden in een verstoorde werk-privé balans en de geringe mogelijkheden tot mobiliteit.

Jaren werkzaam

Jaren werkzaam

Jaren werkzaam in functie

16,2% Tot 2 jaar
23,6% 2 tot 5 jaar
24,3% 5 tot 10 jaar
16,9% 10 tot 15 jaar
8,8% 15 tot 20 jaar
3,4% 20 tot 25 jaar
6,8% Meer dan 25 jaar

Jaren werkzaam in organisatie

22,3% Tot 2 jaar
19,6% 2 tot 5 jaar
18,2% 5 tot 10 jaar
9,5% 10 tot 15 jaar
8,8% 15 tot 20 jaar
10,1% 20 tot 25 jaar
11,5% Meer dan 25 jaar

Jaren werkzaam in vakgebied

6,1% Tot 2 jaar
11,5% 2 tot 5 jaar
21,6% 5 tot 10 jaar
14,2% 10 tot 15 jaar
19,6% 15 tot 20 jaar
9,5% 20 tot 25 jaar
17,6% Meer dan 25 jaar

Uiteraard zijn de respondenten in het Functie- en Salarisonderzoek 2018 gevraagd hoeveel jaren ervaring zij hebben binnen hun huidige functie, binnen hun huidige organisatie en binnen het vakgebied informatiemanagement. Wat opvalt is dat de meeste professionals tussen de vijf en tien jaar werkervaring hebben in hun huidige functie: 24,3 procent. Deze groep wordt met 23,6 procent op de voet gevolgd door professionals in informatiemanagement die twee tot vijf jaar werkervaring hebben. 22,3 Procent van de respondenten heeft in de huidige functie maximaal twee jaar op de teller staan. Dat betekent dus dat 35,9 procent al tien of meer jaar in zijn huidige functie zit; 6,8 procent zelfs al meer dan 25 jaar.

Doorgaans hebben informatici wel hart voor de zaak. Bijna 40 procent zit tien jaar of langer bij de huidige werkgever. 11,5 Procent zit daar zelfs al meer dan 25 jaar. Als we kijken naar het aantal jaren ervaring binnen het vakgebied, dan zien we dat professionals gemiddeld tien tot vijftien jaar werkervaring hebben. In totaal heeft bijna 61 procent van de professionals meer dan tien jaar werkervaring.

Opleidingsbudget

Net als in de ict-markt is er ook in de markt voor informatiemanagement opleidingsbudget beschikbaar voor professionals. Dit geldt overigens niet voor iedereen, want 36,5 procent krijgt geen budget van zijn werkgever om te leren. Van de mensen die wel een opleidingsbudget hebben, heeft het grootste gedeelte, 33,1 procent, een budget tot 2.500 euro.

De hoogte van het opleidingsbudget hangt wel af van de omvang van de organisatie. Opvallend is dat juist de kleinere organisaties, die tot 250 medewerkers, het meest opleidingsbudget beschikbaar stellen. Daarna doen organisaties dit met meer dan duizend medewerkers. Voor beide groottes geldt dat ze tussen de 2.500 en vijfduizend euro per medewerker uittrekken om hen te laten leren. De organisaties met 250 tot vijfhonderd medewerkers en die tussen de vijfhonderd en duizend medewerkers trekken per medewerker nog geen 2.500 euro uit voor opleidingen.

Opleidingsniveau en studierichting

Opleidingsniveau en studierichting

Opleidingsniveau

50,3% HBO
32,7% WO Master
6,8% WO Bachelor
5,4% MBO
4,8% Overig

De deelnemers aan het Supply Value-onderzoek konden tot slot ook aangeven wat het opleidingsniveau is van hun hoogst genoten opleiding. We zien dat het grootste gedeelte van de respondenten een hbo-opleiding heeft gevolgd met een wo-master. Het kleinste gedeelte van de respondenten volgde een mbo-opleiding. Een aantal respondenten heeft overig aangevinkt en heeft bijvoorbeeld alleen een middelbareschooldiploma.

Als laatste hebben we aan de respondenten gevraagd wat voor een soort studie zij hebben gedaan. Hieruit blijkt dat het grootste gedeelte, logischerwijs, een studie heeft gedaan in de richting van Exact en Informatica. Daarna volgen Economie en Bedrijf en Techniek.

Onderzoeksverantwoording Supply Value

In 2018 voerde Supply Value voor het eerst het jaarlijkse Functie- en Salarisonderzoek in informatiemanagement uit. Dit onderzoek geeft informatiemanagementprofessionals inzicht in vier thema’s:

1. Functies binnen informatiemanagement
Dit thema geeft antwoord op vragen zoals: Welke functietitels bestaan er binnen informatiemanagement? Aan welke verschillende functietitels rapporteren professionals? Hoeveel professionals hebben een leidinggevende functie?

2. Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
Dit thema zoomt in op de arbeidsvoorwaarden van de professionals. Hoeveel verdient de gemiddelde professional? Wat voor invloed heeft ervaring of geslacht op het salaris? Ontvangt de professional naast het salaris ook een bonus? Hoe tevreden zijn professionals met secundaire arbeidsvoorwaarden en hoe belangrijk zijn die secundaire arbeidsvoorwaarden?

3. Ervaring en opleiding
Dit thema laat zien hoeveel jaar ervaring professionals hebben binnen hun organisatie, binnen hun huidige functie en binnen het vakgebied. Daarnaast wordt onderzocht welk opleidingsniveau professionals hebben en welke aanvullende opleidingen en trainingen gevolgd worden.

4. Algemene kenmerken
In het laatste thema worden algemene kenmerken van de respondenten beschreven, bijvoorbeeld: het geslacht, de leeftijd, de industrie en provincie waar professionals werken.

De data binnen dit onderzoek is verzameld door middel van een online enquête. In de enquête stonden de vier eerder beschreven thema’s centraal. Er zijn zowel meerkeuze- als open vragen gesteld. Van februari t/m april 2018 hadden informatiemanagementprofessionals de kans om de enquête in te vullen. Uiteindelijk hebben 148 respondenten de enquête ingevuld.

Aan het onderzoek hebben enkel professionals meegewerkt die in vaste loondienst (onbepaalde of bepaalde tijd) werken. Consultants, interim professionals, zzp’ers, directeuren en studenten vallen buiten de doelgroep van dit onderzoek.

Supply Value is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van inkoop, supply chain- en informatiemanagement. Ga voor meer informatie naar www.supplyvalue.nl.

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/6406756). © Jaarbeurs IT Media.

?


Lees ook


 
Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste resellernieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.