Managed hosting door True

De IT'er van de toekomst

Onderzoek brengt Y-generatie in kaart

 

In opdracht van detacheerder Neomax is er onderzoek gedaan onder 940 it-studenten (mbo en hbo). Doel van het onderzoek was het in kaart brengen van de behoeften van de aanstormende it'ers, professionals uit de Y-generatie. Wat verwachten zij van hun toekomstige werkgever en baan? En op welke manier kunnen wij hier nu al rekening mee houden? Het onderzoek heeft veel interessante informatie opgeleverd en toont ‘de it'er van de toekomst'.

In hoeverre zijn it'ers straks nog bereid om buiten kantoortijden te werken en overuren te maken? En hoe zien it'ers de balans tussen werk privé? Het it-vak staat erom bekend veel tijd te vragen van zijn professionals. Steeds meer it-afdelingen hebben te maken met een it-infrastructuur die 24/7 beschikbaar moet zijn en dit betekent werken buiten kantoortijden en in geval van storingen overuren draaien. Ook de toekomstige it'er begrijpt goed dat dit er bij hoort. Van de 940 ondervraagde it-studenten geeft maar liefst 36 procent aan dat de ideale werkweek bestaat uit veertig of meer uur. Toch is de groep it-studenten die idealiter 36 uur per week werkt niet veel kleiner; 36 procent geeft aan dat dit de ideale werkweek is.

Daarnaast speelt ook flexibiliteit een belangrijke rol voor de toekomstige it'er. Bijna 64 procent wil in zijn baan straks enige flexibiliteit in de werktijden, dus soms wat eerder/later beginnen of eindigen. 19 procent kiest voor een zeer grote mate van flexibiliteit en slechts 16 procent wenst een baan van negen tot vijf. 36,5 procent van de respondenten beschouwt het dan ook als ideaal wanneer werk en privé gescheiden blijven, wat ook flexibiliteit van de werknemer vraagt.

Werkomstandigheden

It-studenten zijn duidelijk wanneer het aankomt op de gewenste sfeer op de werkvloer en de manier waarop zij hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Maar liefst 79 procent van de it-studenten voelt zich het meest prettig in een informele sfeer. Daarnaast wordt 58 procent van de respondenten het liefst ondersteund in zijn werk en geeft 32 procent aan het liefst vrijgelaten te worden.

Het nieuwe werken is al enkele jaren een hot topic, maar de toekomstige it'er werkt het liefst op een vaste plek op kantoor (41 procent) of op kantoor met een flexibele plek (42,5 procent). Slechts 16 procent werkt het liefst thuis of in een openbare ruimte.

Hoewel de toekomstige it'ers er op rekenen dat ze te maken krijgen met flexibele uren, zien ze wel graag vastigheid als het op hun salaris aankomt. De grootste groep, 62 procent, ziet zijn salaris het liefst gebaseerd worden op vaste uren en een prestatiebonus. Met 28 procent en 10 procent zijn salarissen gebaseerd op respectievelijk gemaakte uren en behaalde resultaten een stuk minder populair.

Beheer tot projectmanagement

Omdat er nog altijd een tekort aan it'ers verwacht wordt, is het interessant om te weten waar de it-studenten van nu, in de toekomst denken en hopen te gaan werken. Waar zien zij zichzelf bijvoorbeeld direct na het behalen van hun diploma? Om deze vraag te beantwoorden is het interessant om onderscheid te maken tussen de hbo- en mbo-respondenten.

Direct na het behalen van het diploma zien de meeste mbo-studenten, 37,5 procent, zichzelf in een beheerfunctie werken. Op de tweede en derde plaats volgen respectievelijk een ontwikkelfunctie (19 procent) en de helpdesk (15 procent). En hoe zit het met de ambities van deze groep toekomstige it-professionals? Waar zien zij zichzelf over vijf en tien jaar? Over vijf jaar denkt 48 procent werkzaam te zijn in een operationele functie, ziet 36 procent zichzelf terug in een leidinggevende functie en is 16 procent ondernemer. Gevraagd naar de verwachtingen voor over tien jaar, ziet 37 procent van de mbo-it-studenten zichzelf werken als it-manager. Op de tweede plaats staat beheer en de top drie eindigt met development. Opvallend is dat nog geen procent van de respondenten zichzelf dan nog op de helpdesk ziet werken of in een consultancyfunctie.

Hbo

Bij de hbo-respondenten liggen de verwachtingen iets anders. Direct na hun studie ziet veruit de grootste groep zichzelf werken in een ontwikkelfunctie (46 procent) of consultancyfunctie (17 procent). Opvallend is dat de hbo-studenten zichzelf over vijf jaar op dezelfde positie zien als de mbo-studenten. Over vijf jaar ziet 49 procent van de hbo-studenten zichzelf in een operationele functie, 35 procent in een leidinggevende functie en 16 procent denkt ondernemer te zijn. Over tien jaar zijn de verwachtte verschillen met de mbo-studenten een stuk groter. Ruim 24 procent van de hbo-studenten verwacht dan een functie binnen het projectmanagement te bekleden, 21 procent op de development-afdeling en 20 procent als it-manager.

Op de vraag voor wat voor soort organisatie de mbo- en hbo-studenten graag zouden willen gaan werken, geeft maar liefst 61 procent van de hbo-studenten aan voorkeur te hebben voor een profit-organisatie of een eigen onderneming (24 procent). Voor de mbo-studenten geldt ook dat de grootste groep de voorkeur geeft aan een profit-organisatie, namelijk 45 procent, en aan een eigen onderneming (32 procent). De overheid en non-profit-instellingen zijn beduidend minder populair.

Wat vindt de it-manager van nu?

Hoe kijkt de it-manager van nu aan tegen de resultaten uit het onderzoek? Zijn de wensen en behoeften van de it'er van de toekomst realistisch en herkenbaar en hebben deze it-managers nog tips? Friso van den Berg, ict-manager bij het Leger des Heils, en Rob Motshagen, operationeel manager ict bij ROC Landstede en commercieel directeur van RiMaCon Management & Advies geven hun mening.

Friso van den Berg
‘Een verrassend resultaat vond ik het ambitieniveau van de mbo'ers, die allemaal toewerken naar een leidinggevende baan. In mijn ogen een positieve verrassing of ontwikkeling, omdat toekomstige it'ers met het juiste ambitieniveau allemaal zoveel mogelijk kansen moeten krijgen. In de praktijk is het echter helaas nog steeds zo dat bij een groot aanbod bedrijven sneller kiezen voor de hbo'er. Mogelijkheden voor ontwikkeling zijn in mijn ogen daarom een belangrijke motivatiefactor voor de toekomstige it'er. Bij het Leger des Heils hebben we hier een speciaal ‘functiehuis' voor gebouwd, waarmee it'ers aan hun persoonlijke ontwikkeling werken. Zo groei je van functie B door naar A en vervolgens naar een senior rol.'

‘Werkende voor een non-profit-organisatie herken ik in de resultaten de voorkeur voor een profit organisatie. Het is jammer dat onze sector nog steeds het imago heeft van saai en lage salarissen. Dit is namelijk allang niet meer zo en ik kan tientallen voorbeelden noemen van it-afdelingen binnen non-profit-organisaties die juist bijzonder innovatief zijn. De non-profit-sector zou zich als werkgever dan ook meer naar buiten toe moeten profileren om dit te laten zien en die toekomstige it'er te inspireren.'

‘Overall draait it steeds meer om samenwerken en communicatie en blijft kennis niet meer voorbehouden aan één persoon. De it'er van de toekomst moet dan ook niet alleen de juiste technische skills hebben, maar zeker ook de juiste zachte competenties. It is immers nog altijd een dienstverlenend beroep.'

Rob Motshagen
‘Wat ik een opvallende uitkomst vind, is het feit dat 58 procent van de it-studenten aangeeft graag ondersteund te worden in de werkzaamheden, tegen 32 procent die vrijgelaten wil worden. Zelfstandigheid onder it'ers is niet alleen zeer gewenst, maar tegenwoordig ook een vereiste. It'ers komen vaak in onverwachte situaties terecht en het is belangrijk dat zij op zo'n moment uitgaan van hun eigen kennis. Hoe meer itT'ers ondersteuning nodig hebben, hoe meer tijd en geld dit gaat kosten voor een organisatie, omdat er dan meer mensen nodig zijn. Natuurlijk hangt deze mate van professionaliteit ook af van de organisatie waar de it'er werkzaam is.'

‘Waar ik graag op in zou willen haken, is het gegeven dat mbo'ers duidelijk kiezen voor een functie als it-manager over tien jaar en zich minder focussen op de diverse specialisaties. Dit zou in mijn ogen anders moeten. Mbo'ers moeten in een vroeger stadium kennismaken met de diverse mogelijkheden van it, zodat zij zich net als de hbo'ers, indien gewenst natuurlijk, al snel kunnen gaan specialiseren. Ook voor bedrijven ligt hier een belangrijke taak. Houd je team goed in de gaten en kijk wat voor talent je in huis hebt. Biedt it'ers de kans om organisatorische capaciteiten te ontwikkelen en door te groeien. Het is belangrijk om de juiste mensen te behouden en hen te steunen in hun ambitie.'

‘Tenslotte wil ik nog benoemen dat de helpdeskfunctie de meest ondergewaardeerde it-functie is. Denk bijvoorbeeld aan de skilled helpdesk, waar eerste-, tweede- en derdelijns beheer bij elkaar komen. Dit is zeker geen beginnersfunctie en biedt veel doorgroeimogelijkheden. Het feit dat de it-studenten aangeven over tien jaar niet meer op de helpdesk werkzaam te zijn, kan dus weleens een gemiste kans zijn.'

Dit artikel verscheen eerder in de Neomax-nieuwsbrief IT People.

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/4458159). © Jaarbeurs IT Media.

?

 

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.