Managed hosting door True

IoT als goudmijn voor organisaties

Nieuwe mogelijkheden bieden nieuwe kansen

 

Het internet of things (IoT) is eigenlijk allesomvattend geworden. Het gaat over zaken als digitalisering, machine to machine (M2M), big data, wearables, robotica en ‘SMAC’, dat staat voor social mobile, analytics en cloud. Dit alles levert een heuse data-explosie op, met alle gevolgen van dien. Uiteindelijk draait het erom dat die data informatie wordt en als dat lukt, dan is de algemene tendens dat IoT als nieuwe mogelijkheid nieuwe kansen biedt.

‘Er is geen sprake meer van een digitaliseringsevolutie, door internet is iedereen altijd virtueel verbonden’, meent Simon Kornblum, commercieel manager bij IntraData. ‘Het is revolutie, de smartphone heeft vliegensvlug zijn intrede gedaan, net als de tablets. Een wereld zonder deze devices is niet meer voorstellen. Daarbij komt de maatschappelijk acceptatie van het internet, met name in Nederland. Wij, Nederland, zijn de Europese koploper als het gaat om het gebruik van het internet.’

Smartphones en tablets

Internet maakt ‘always connected’ mogelijk, of je dit nu wilt of niet. We beseffen misschien niet eens allemaal hoe snel het gaat, maar we ondervinden er inmiddels iedere dag de gevolgen van, zo meent Kornblum. ‘En we kunnen er van profiteren. Allereerst de explosie aan mobiele devices van de afgelopen twee a drie jaar. Je kunt je nu niet voorstellen dat die apparaten er niet meer zouden zijn. Inmiddels gaat het al om de derde of vierde generatie tablet-pc’s en steeds weer komen er vernieuwingen die baanbrekend zijn en het verdere gebruik stimuleren. In Nederland heeft inmiddels zo’n 60 tot 70 procent van de mensen een smartphone waar ze het liefst alles mee willen doen.’

Nederland heeft een enorme dichtheid van het internet. Maar liefst 98 procent van de Nederlanders is aangesloten. Kornblum:  ls je dit combineert met die enorme explosie aan mobiele devices en de komst van steeds meer 4G-verbindingen, dan begrijp je dat daar de toekomst ligt. Door de beschikbaarheid, capaciteit en het vertrouwen, soms spelen zaken als privacy en veiligheid, neemt het gebruik niet af. Blijkbaar nemen we een aantal zaken voor lief en vertrouwen we erop dat het allemaal gaat goed komen. We vinden internet heel gewoon, maar eigenlijk heeft deze revolutie zich binnen een jaar of vijf afgespeeld. Dat is bizar snel. Die internetadoptie biedt legio kansen voor gerelateerde ontwikkelingen, zoals de cloud, SaaS en app-achtige toepassingen.’

De Nederlandse overheid en Europese Commissie zijn behoorlijk progressief als het gaat om het stimuleren van digitale gegevensuitwisseling. Benodigde wetgeving is hierop inmiddels aangepast, een goed voorbeeld hiervan is de gelijkstelling van digitaal ondertekende documenten versus de papieren variant met de handgeschreven handtekening.

‘Minister Plasterk heeft aangekondigd te streven naar een papiervrije overheid in 2017’, vervolgt Kornblum. ‘Of dit gehaald wordt is een tweede, maar het streven is er. Men ziet dus blijkbaar wel in dat digitaal leidend is geworden. Lagere kosten, hogere effectiviteit, hoge duurzaamheid en hogere efficiency zijn maar een paar elementen die de drijvende krachten vormen achter deze innovatiegolf.’

Goede kansen

Het internet of things levert enorm veel data op. Data wordt volgens Tom Ederveen, directeur-eigenaar van PrimoPosto Internet Marketing, informatie wanneer een organisatie bewust registreert en alert reageert. ‘Daardoor biedt het goede kansen om klanten betere ervaringen met je bedrijf te geven. Je kunt gerichter producten ontwikkelen, je kunt betere service leveren en je kunt tot nieuwe bedieningsconcepten komen.’

Verschillen tussen het verwachtte gebruik en werkelijk gebruik van producten biedt volgens Ederveen kans om te focussen op verbeteringen. ‘Neem als voorbeeld een tandenborstel die online is en data genereert. Je kunt nu kinderen trainen om goed te poetsen door alerts te genereren wanneer er niet vaak genoeg, slecht of te kort wordt gepoetst. De tandarts en ouders kunnen meekijken.’

Klanten helpen

Storingen in apparaten of onderdelen kunnen leiden tot alerts naar servicemedewerkers die je klanten kunnen helpen. Ederveen: ‘Een mooi voorbeeld hiervan is een aanbieder van robotgrasmaaiers die een week na aanschaf contact opnam met de klant omdat ze zagen dat de robotgrasmaaier nog niet in gebruik was genomen. Zij stelden de vraag of de installatiehandleiding duidelijk was.’

Als je het gedrag van gebruikers combineert met hun profielen in je crm, dan krijg je inzicht in nieuwe bedieningsconcepten. ‘Afstemming van de dienstverlening op diverse doelgroepen zorgt voor een betere klantervaring’, vervolgt Ederveen. ‘Het internet of things is een waardevolle bron om deze afstemming op te zoeken. Neem bijvoorbeeld Sonos, die hebben producten met een langere levensduur die onderhevig zijn aan technische ontwikkelingen. Het internet of things werkt in hun voordeel. Zij kunnen exact zien welke services worden gebruikt, hoe ze worden gebruikt en zelfs door wie. Technologische ontwikkelingen, zoals betere sensoren, zullen ook bedrijven zonder technologisch product in staat stellen om technologie toe te voegen aan het product of de productomgeving om zo voordeel te genereren met het internet of things.’

Veel organisaties besteden veel tijd en een groot gedeelte van het budget aan werkplekken voor gebruikers. ‘Kijkende naar de behoefte van gebruikers passen deze oplossingen niet meer bij deze tijd’, meent Gert-Jo van der Heijden, senior interim professional bij Yacht. ‘Het merendeel van de beroepsbevolking is uitstekend in staat om zelf te kiezen voor een werkplek die het beste bij hen past.’

Ven der Heijden vergelijkt dit zelf vaak met mobiliteitsoplossiingen. ‘Iedere medewerker is zelf verantwoordelijk dat hij op de plaatst van bestemming komt. Of hij dat nou met openbaar vervoer, auto doet of thuis werkt. Met de ict-werkplek moet het in mijn beleving ook die kant op. Iedere medewerker dient voor zijn eigen werkplek te zorgen, die aansluit op zijn behoefte om optimaal te functioneren. Met Wi-Fi kun je immers de hele wereld verbinden.’

Nieuwe mogelijkheden genereren volgens Guido de Nobel, manager services portfolio hybrid enterprise bij Unisys, per definitie nieuwe kansen. ‘IoT heeft een paar nieuwe aspecten, die zeker gevolgen zullen hebben voor de manier waarop de wereld functioneert en dus voor organisaties om hun werk te doen. Het grote verschil dat het IoT brengt is de combinatie van het vermogen om zelfstandig te reageren op de omgeving en om hierover met andere objecten te communiceren. Sleutelwoorden zijn dus zelfstandig, reageren en communiceren.’

Het is dus aan de inventiviteit van de mens om taken te onderkennen die zonder menselijk ingrijpen bijvoorbeeld beter, goedkoper of sneller kunnen. De Nobel: ‘Voor de hand liggende voorbeelden zijn de slimme thermostaat die communiceert met de auto en de zelf corrigerende auto. Andere voorbeelden vind je in de zorg rond het reguleren van medicijngebruik en bijvoorbeeld het automatisch meten van glucose en insulineniveaus om zo een constant gecontroleerd insulineniveau te houden.’

Niet blind volgen

Misschien nog wel meer voor de hand zijn die toepassingen waarbij het IoT dingen mogelijk maakt die daarvoor te gevaarlijk, te duur of te geestdodend waren. ‘Inspectie en reparatie van riolen of van molens op zee, een systeem van sensoren en straatverlichting dat de lantarens aandoet voordat je ’s nachts de straat in rijdt’, vervolgt De Nobel. ‘Bij al deze ontwikkelingen moeten we wel oppassen niet blind achter de drumband aan te lopen. Wat zijn de gevolgen voor de privacy, wat zijn de risico’s als het systeem niet werkt of gehackt wordt, wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor een eventueel niet functioneren?’

Vincent Zeebregts, manager solutions bij Imtech ICT Communication Solutions, meent ook dat legio kansen zijn voor bedrijven, voornamelijk op de vlakken van efficiency, innovativiteit, duurzaamheid en verbetering van de kwaliteit van het leven. ‘Ik ben van mening dat de kans die het IoT biedt vele malen groter is dan wat het huidige internet biedt. Eenvoudigweg omdat met IoT allerlei zaken die tot voor kort geen mogelijkheid hadden om verbonden te worden met IoT dat nu wel krijgen. Het toepassingsgebied is enorm en daardoor nauwelijks te benoemen.’

Sectoren die hier nu al volgens Zeebregts veel baat bij kunnen hebben zijn onder andere de gezondheidszorg, de industrie, het onderwijs en lokale overheden. ‘Mijn ervaring is dat als je organisaties vraagt naar wat zij kunnen doen met IoT het antwoord in veel gevallen is dat ze geen mogelijkheden zien, totdat je dieper in het gesprek gaat. Dan blijkt vaak dat ze, zonder dat ze het door hebben, al enige mate van IoT toepassen. Ik denk dan ook dat iedere organisatie anno 2014 nagedacht moet hebben over een IoT-strategie waarbij men zich afvraagt wat IoT kan betekenen voor de organisatie, de werknemers en de klanten.’

De mogelijkheden voor het internet of things reiken in ieder geval ver, zo meent Marc Maas, cloudconsultant bij QNH. ‘Voordat alles tot in de puntjes wereldwijd met elkaar in verbinding staat en de verschillende aspecten vlekkeloos zijn geïntegreerd, moet de onderliggende technologie aan meerdere eisen voldoen. Eén van de grootste uitdagingen voor het IoT ligt naar mijn idee bij de onvoorspelbare en sterke groei van informatie. Dit vereist een flexibele en extreem schaalbare infrastructuur.’

Cloud onmisbaar

Ook is een snelle wereldwijde toegang tot informatie volgens Maas essentieel voor een goede werking van de het internet of things. ‘Het wereldwijd regionaal beschikbaar hebben van de data is belangrijk voor een snelle communicatie. Echter weinig bedrijven hebben momenteel op mondiaal niveau de beschikking over eigen datacenters. Een goed voorbeeld van het belang van snelle communicatie is de opkomst van mobiele betalingen. Deze zullen steeds vaker worden ingezet als aanvullend transactiekanaal. De data-delivery en -ontvangst moeten op een vlotte manier verwerkt worden. Een transactie hoort in luttele seconden afgerond te zijn. Contact leggen met een datacenter aan de andere kant van de plas duurt immers te lang. De snelheid waarin data wordt verstuurd, gearchiveerd en verwerkt, zijn in combinatie met lokale beschikbaarheid naar mijn idee de grote uitdagingen waar IoT tegenaan loopt.’

Maas is van mening dat een scherpe focus op de cloud noodzakelijk is voor een goede integratie van het internet of things. ‘De cloud rekent af met de deze problemen, zoals het ontbreken van regionale beschikbaarheid en een tekort aan flexibiliteit en schaalbaarheid. Door het gebruik van bijvoorbeeld content delivery-netwerken kan informatie veel sneller en betrouwbaarder worden beschikbaar gesteld. Het continu archiveren en verwerken van data is dus veel efficiënter in de cloud. Ook kleinere bedrijven hebben baat bij het inzetten van cloudoplossingen. Het mkb en innovatieve start-up’s hebben namelijk zelden toegang tot een eigen datacenter, laat staan wereldwijd. Door deze te verplaatsen naar de cloud, is het makkelijker voor deze ondernemingen om in te spelen op de IoT-trend. De cloud is op commercieel en innovatief vlak onmisbaar voor het internet of things.’

Sensortechnologie

De ontwikkeling van sensortechnologie heeft een grote vaart genomen. Steeds meer informatie over onze omgeving en over de status van bedrijfsobjecten komt volgens Johan Valk, telecom adviseur bij Welcomeworks, daarmee beschikbaar. ‘Daarbij staan steeds twee grote vragen centraal: hoe krijgen we die informatie veilig en draadloos van de sensor naar de bedrijfsapplicatie beschikbaar en welke schat aan relevante nieuwe inzichten en nieuwe toepassingsmogelijkheden gaat al die data ons leveren?’

Ten aanzien van de informatietransfer ziet Valk steeds meer oplossingen beschikbaar komen. ‘Algemeen bekend zijn bijvoorbeeld de standaard 3G-oplossingen, die als nadeel hebben dat er altijd een routerconfiguratie noodzakelijk is. Daarnaast is 3G eigenlijk een relatief dure oplossing voor de beperkte data die de meeste sensoren versturen. Nieuw in de markt zijn de ultra narrow band-oplossingen. Ultra narrow band biedt op dit moment de meest goedkope en meest stabiele draadloze oplossing voor datatransfer. Voor bedrijven die bij klanten of in het veld sensorinformatie willen inwinnen, kan de ultra narrow band een goedkoop en stabiel alternatief zijn voor gsm. Daarmee komen gegevens beschikbaar over omgeving, gebruik, onderhoud, slijtage, et cetera waarmee bedrijven sneller op ontwikkelingen kunnen inspelen. Er ontstaan nieuwe vormen van dienstverlening, die kansen biedt voor nieuwe ondernemingen. We staan dan ook aan het begin van een grote datarevolutie die alle sectoren in de markt zal beïnvloeden. Een revolutie die nog onbekende en ongekende mogelijkheden zal bieden.’

Het internet of things transformeert nu al de productiemarkt, zo signaleert Patric van Maaren, digital marketeer bij Ciber. ‘Apparaten worden uitgerust met machine to machine (M2M)-interfaces die onderling berichten uitwisselen en afspraken inplannen met een onderhoudsmonteur wanneer de zelfdiagnose een probleem detecteert. Ook in de nutssector is die ontwikkeling duidelijk zichtbaar. Er wordt al langer met bijvoorbeeld slimme meters gewerkt en een slimme thermostaat zoals Google Nest is een goed voorbeeld van hoe snel die ontwikkelingen ook doordringen in de consumentenmarkt. De consument is er bij gebaat, maar het levert natuurlijk ook voor de aanbieders enorm veel data op. Die data kan dan weer gebruikt kan worden om hun productie, producten en service op af te stemmen. Daarom zijn wearables ook zo interessant voor technologiebedrijven, het levert ze big data op en die informatie is goud waard.’

Rik Opdam, lead consultant BI en big data bij ilionx Information Management merkt dat apparaten dankzij netwerkverbindingen steeds vaker en beter communiceren dan voorheen mogelijk was. ‘Devices zijn nu al een grotere bron van informatie dan wat mensen ooit hebben geproduceerd en zijn in staat het menselijk gedrag te monitoren. Dat maakt het mogelijk om niet alleen het menselijk gedrag te voorspellen, maar ook het gedrag van systemen of bijvoorbeeld natuurlijk gedrag. De grote uitdaging ligt bij het modelleren van de data. Wat is ruis en wat is signaal? Hoe halen we de informatie uit alle data? Het ontwikkelen van strategische modellen wordt steeds belangrijker om de concurrentiepositie te behouden of om een voorsprong te nemen. Degene met het beste algoritme zou wel eens een marktleider kunnen worden.’

SMAC

Alhoewel we steeds spreken over een explosie van data en big data, blijft het volgens Lennart de Graaff, thought Leader Salesforce.com bij Capgemini, wel zo dat achter elke chat, post, tweet, device of product uiteindelijk een gebruikershandeling en dus een consument, bedrijf, medewerker of burger schuil gaat. ‘Ook bij de meest recente IoT-trend blijft tweeweg communicatie van belang, alleen is het medium, tijdstip waarop en de plek wanneer, volledig vrij, en moet informatie relevant en actueel zijn. Voor organisaties is, en wordt, het daarom steeds lastiger om op een juiste manier en via het gewenste kanaal met de klant te communiceren en dus relevant te zijn. Internet of things raakt alle elementen in het containerbegrip ‘SMAC’: social mobile, analytics en cloud. Deze vier domeinen komen hierin samen.’

De serviceperceptie en behoefte van de consument is volgens De Graaff al aan het veranderen. ‘Doordat intelligente en slimme devices incidenten, mankementen en problemen signaleren voordat de eindgebruiker deze ervaart, verandert de informatiebehoefte. Als er eenmaal persoonlijk contact is, dan zijn de meeste gegevens op voorhand al bekend en kan niet alleen snel naar een oplossing worden gezocht, het contact zal ook worden gebruikt voor het aanbieden van additionele producten en diensten. Daar zijn veel customer care teams op dit moment al mee bezig, in de vorm van live chat en social care. Hiermee groeit overigens ook de weerstand.’

Beslissen op feiten

Organisaties die in staat zijn om de grote hoeveelheden data die IoT genereert op een snelle manier te aggregeren en consolideren op klant- en productniveau, zullen volgens De Graaff in hun dienstverlening excelleren en een duidelijke groei doormaken, omdat ze exact in staat zijn te voorspellen wat de gebruiker op dat moment nodig heeft. ‘Communicatie, en dus ook beslissingen, zullen meer en meer gebaseerd gaan worden op feiten, real time en historische gegevens.’

Ook zal de vorm van interactie veranderen, die wordt in zowel de consumenten- als zakelijke markt steeds meer ‘just in time’. De Graaff: ‘De tandarts heeft op het portal van jouw ‘connected toothbrush’ exact je poetsgedrag geanalyseerd en stuurt dit bij en je golfleraar weet nauwkeurig wat er nog aan je swing moet gebeuren om verder te kunnen slaan. Servicemonteurs weten op de grond al voordat een vliegtuig landt, welke onderdelen vervangen moeten worden en waar eventuele storingen zijn; al zijn gereedschap en reserveonderdelen staan al klaar bij aankomst bij de gate.’

Einde rompslomp

Als straks alle devices met elkaar verbonden zijn en we met sensoren alles kunnen meten, dan betekent dit volgens Bert van der Zwan, managing director Benelux bij Unit4, het einde van administratieve rompslomp. ‘Of het nu gaat om de administratieve verwerking van inkomsten en uitgaven, de registratie van kilometers van een leaseauto of de bezettingsgraad van werkplekken: alles is te registeren en dus automatisch te verwerken in bedrijfsadministratie. Door ingebouwde controlemechanismen kan er niets meer fout gaan en is gesjoemel met de administratie niet meer mogelijk.’

Maar het internet of things biedt volgens Van der Zwan ook mooie mogelijkheden voor procesgerichte communicatie en intelligente gegevensanalyses. ‘De enige randvoorwaarde is dat de stroom aan data en het aantal apparaten beheersbaar blijft. Maar hoe dan ook zullen allerlei soorten devices steeds meer met elkaar kunnen communiceren, zonder menselijke interventie. Dit zal het administratieve proces vereenvoudigen en kwalitatief verbeteren. Opgemerkt dient te worden dat dit de technische mogelijkheden betreft. Of en in hoeverre en op welke termijn de wet- en regelgeving mee veranderen, dat is uiteraard een andere vraag.’

Vijf factoren

‘De wereld is sinds de start van internet grondig veranderd’, meent Servan Huegen, coo bij Node1. ‘Industrieën zijn door het internet fundamenteel getransformeerd. Maar dit is nog maar het begin. De volgende stap in de evolutie van het internet is allesomvattend. Het internet of things verbindt alle denkbare objecten met het internet. Er zijn vijf factoren waarmee rekening moet worden gehouden: kostenreductie door betere benutting van bezittingen, door verhoging van productiviteit en door het minimaliseren van waste in supply chain en de logistiek, verhoging van de winst door het verlenen van een betere klantenervaring en het reduceren van de time to market.’

Huegen vindt dat organisaties de vruchten moeten plukken van de mogelijkheden die het IoT biedt. ‘De manier om dat te doen is simpel en het vormt het hart van innovatie en innovatief handelen. Het gaat om het uitvoeren van een gedetailleerde probleemanalyse gevolgd door het experimenteren met mogelijke oplossingen. Als je op taakniveau observeert hoe klanten je producten en/of diensten of die van concurrenten gebruiken, je personeel haar werkzaamheden uitvoert en je logistieke systemen (niet) functioneren, dan zal je er achter komen dat er een scala aan mogelijkheden is om verbeteringen door te voeren. Zowel op operationeel gebied als op het gebied van productontwikkeling. Deze focus op het te definiëren van het probleem is fundamenteel. De meeste mensen hebben namelijk vaak de neiging om meteen in oplossingen te denken.’

Integratie draadloos

‘Ik denk dat we ons nauwelijks kunnen voorstellen wat IoT betekent, niet alleen met betrekking tot veiligheid en ‘big brother is waching you’, maar ook qua mogelijkheden voor organisaties’, zegt Kees Wiegers, eigenaar van KWIC Healthcare. ‘Veel van de ‘things’ zullen ook draadloos zijn, de integratie wireless neemt steeds meer toe.’

Wiegers neemt de zorg als voorbeeld. ‘Hierin wordt iedereen continu gemonitord en afwijkingen worden gesignaleerd. Vervolgens kan een verpleegkundige of arts bepalen of er ingegrepen moet worden. Je ziet dit al een beetje bij ‘quantified self’-ontwikkelingen, maar om de kosten van de zorg betaalbaar te houden, kunnen dit soort apparaten door preventie en feedback zorgen dat we gezonder en langer leven.’

Snelle ontwikkeling

Techniek wordt volgens Wiegers een middel om ons beter en veiliger te voelen, niet om de menselijke aspecten weg te nemen. ‘Echter hoe snel dit gaat, gaat ons menselijk denkvermogen te boven. Denk aan Singularity, de wet van Moore maar dan voor de technologische ontwikkeling. We hadden ons twintig jaar geleden ook niet kunnen voorstellen hoe snel de ontwikkeling van de mobiele telefoon zou gaan. Dit zal wel tot gevolg hebben dat waarschijnlijk veel mensen dit niet meer kunnen bevatten, nu al zie je dat door de informatiemaatschappij wij alles willen volgen. Vooral jongeren zijn altijd online. Van alle kanten komt heel veel informatie op ons af, willen we en kunnen we dit nog wel allemaal in ons opnemen?’

Er zal volgens Wiegers gezocht moeten worden naar een manier waarop dit gefilterd wordt waardoor we alleen maar informatie krijgen waar we echt behoefte aan hebben. ‘Het gevaar is dan echter dat we nieuwe informatie niet krijgen omdat die wordt uitgefilterd. Of omdat vanwege commerciële belangen wij andere informatie krijgen dan we denken. Dit gebeurt al bij Google. Als alles online is, zal ook alles met elkaar verbonden zijn. Dit maakt ons ook kwetsbaar. Een fout of een cyberaanslag heeft direct wereldwijd impact. Wie heeft nog het overzicht over hoe het gehele systeem werkt en of de informatie die we krijgen nog klopt?’

Robots

Slimme hackers kunnen volgens Wiegers de data zodanig manipuleren dat zij grote macht krijgen. ‘kennis is macht en als je dus de data onder controle hebt, heb je ook de macht. Om al deze informatie te stroomlijnen en ons hierin te ondersteunen, zullen robots een steeds grotere rol spelen in de toekomstige ontwikkelingen. De robot kan alle sensorsignalen interpreteren en ons ontlasten door veel taken van ons over te nemen. Het hoeft niet altijd in de vorm van een mens te zijn, dit is afhankelijk van de functionaliteit die wordt gewenst. We beseffen het nog nauwelijks, maar er zijn al veel robotachtige installaties om ons heen: in de auto-industrie, in de logistiek, in de zorg in de landbouwmechanisering, zelf al in onze auto’s.’

Wiegers verduidelijkt de snelle ontwikkelingen in auto’s. ‘Die werken ook met sensoren, hebben een koppeling met internet en evalueren ook langzaam naar een robot, de zelfrijdende auto. Een toekomst zonder informatietechnologie bestaat niet meer, we kunnen deze kennis gebruiken om ons veiliger, gezonder en welvarender te voelen, maar de techniek kan en mag niet de overhand krijgen. Maar het zal ons wel nog veel veiligheid, comfort en welzijn brengen.’

Internet of everything

Volgens Matty Bakkeren, technical account manager bij Intel, wordt het internet of things ook weleens het ‘ingredient of things’ of het ‘internet of everything’ genoemd. ‘Dit laat meteen zien wat hier aan de hand is: het IoT is absoluut een game-changer, een ontwikkeling die iedere industrie, ieder marktsegment en ieder persoon zal raken. Dankzij De Wet van Moore kunnen we nu complete computers aanbieden ter grootte van een postzegel, met het prestatievermogen van een Pentium-computer, maar dan met een energiebehoefte die kan worden gevoed door een batterij of zelfs door kleine bewegingen via een soort dynamo.’

Tonny Roelofs, country manager van Trend Micro, beaamt dit en meent dat het internet of everything voor velen van ons een soort wereld van de toekomst is waarin allerlei soort verbonden apparaten ons leven veilig, gemakkelijker en productiever maken. ‘Niet voor niets hebben veel cio’s deze signalen opgepakt en bekijken ze op dit moment de mogelijkheden voor hun bedrijf.’

Wearables

De mogelijkheden hiervan beginnen volgens Bakkeren eigenlijk nu pas tot ons door te dringen. ‘Kleding, gebruiksvoorwerpen, materialen en allerlei apparaten die nu nog ‘dom’ zijn, die niets kunnen waarnemen en ons niets kunnen duidelijk maken, zullen in de toekomst een eindeloze stroom aan gedetailleerde informatie opleveren, door middel van sensoren en minuscule computers met communicatiechips. Er zullen nieuwe marktgebieden ontstaan zoals we nu al zien met wearables.’

En in de toekomst zal personalisatie volgens Bakkeren de norm worden. ‘De economie zal er wellicht een nieuwe dimensie bij krijgen, één waarin data wordt uitgewisseld voor diensten. Er zal een explosie van data en communicatie plaatsvinden. Organisaties zullen zich klaar moeten stomen om deze enorme datastromen effectief om te kunnen zetten in waarde, inzichten of nieuwe persoonlijke producten. Traditionele markten zullen door het IoT getransformeerd worden en businessmodellen zullen veranderen of verschuiven, nog afgezien van geheel nieuwe businessmodellen die mogelijk zullen ontstaan.’

Nieuwe kansen

‘In eerste instantie lijkt het internet of things misschien een ontwikkeling die gaat zorgen voor een extra ‘last’ voor organisaties’, vervolgt Rob Hilterman, chief technology bij Hitachi Data Systems Nederland. ‘Want waar en hoe moet je al die data opslaan? Hoe ga je met die informatiestromen om, hoe kunnen we er waarde uit halen? En hoe gaan we onze it daarop inrichten? Maar het is intussen wel duidelijk geworden dat het IoT een van de belangrijkste zakelijke revoluties van deze eeuw wordt. Het zal nieuwe kansen en nieuwe markten creëren.’

Veel bedrijven hebben al enorme hoeveelheden data in hun datacenters, veelal in ongestructureerde vorm. Hilterman: ‘We gooien nu eenmaal niets weg, onder andere vanwege compliancy-regels. Dat wordt nu dus nog meer, maar we moeten ons realiseren dat er goud zit verbogen in die databergen. Je moet er dus voor zorgen dat je slimme dingen gaat doen met al die data, want ze bieden kansen om nieuwe diensten te ontwikkelen voor de business. Maar het is wel zaak dat organisaties hier heel goed over nadenken, om ervoor te zorgen dat ze die kansen en mogelijkheden ook inderdaad kunnen benutten.’

Object storage

Want hoe ga je bijvoorbeeld al die data die de apparaten in het internet of things genereren, opslaan voor verdere analyse? Hilterman heeft wel antwoord. ‘Bestaande databases en opslagstructuren zijn daar niet voor ingericht, want het gaat veelal om ongestructureerde data, bijvoorbeeld in de vorm van sensorgegevens, beeld, geluid, et cetera. Object storage is in mijn optiek de beste technologie hiervoor, omdat je hiermee ongestructureerde gegevens kan voorzien van allerlei metadata die ieder data-object omschrijven. Zo kunnen later allerlei analyses worden uitgevoerd, zelfs op data waarvan organisaties in eerste instantie misschien nog niet weten wat ze ermee kunnen doen. Zo kan het IoT, of liever gezegd de data die de devices in het IoT opleveren, de business concreet ondersteunen.’

Laatste nieuws

Dit artikel is eerder gepubliceerd in de laatste nieuws-printuitgave van Computable (10 oktober 2014).
Computable-print gaat door als magazine voor het ict-management.
De site Computable.nl gaat zich specifiek meer richten op de ict-professional.

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/5190206). © Jaarbeurs IT Media.

7,3


Lees ook


 

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.