Managed hosting door True

It’er geeft data extreem hoge prioriteit

Trend 2 in IT Trendsonderzoek 2021 van Supply Value

 

Datamanagement cloud computing as-a-service

Data spelen een belangrijke rol in onze digitaliserende wereld, maar organisaties worstelen met de groei in de hoeveelheid en variëteit van data. Dat data een belangrijke rol kunnen spelen in het nemen van belangrijke besluiten staat buiten kijf. De weg naar de juiste data en scherpe conclusies hieruit te trekken is echter uitdagend. Zo voelt 93 procent van de mensen zich overweldigd door data op het werk. In het IT Trendsonderzoek van Supply Value geven it-professionals extreem veel prioriteit aan data.

Hoewel mensen zich overweldigd voelen door data, zien organisaties in zowel de publieke als private sector het belang en de waarde ervan in. Dit jaar eindigt het datadomein namelijk op plek twee van het IT Trendsonderzoek, waarmee het één plek is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Hierbij geeft 90 procent van de it-professionals aan veel tot heel veel prioriteit te geven aan data komend jaar. Maar laten we eerst een stap terug doen naar de definitie van het datadomein.

Real-time inzien

"Door data te interpreteren worden ze waardevol"

Data zijn geregistreerde feiten die zich in allerlei vormen en uitingen manifesteren door systemen en apparaten. Het is een uitdrukking die op een bepaalde manier is vastgelegd op een medium. Ruwe data, onbewerkte gegevens, kunnen op zichzelf nog geen waarde creëren. Wanneer de vertaalslag van data naar informatie wordt gemaakt, kunnen data geïnterpreteerd worden en wordt het waardevol. Al is data altijd historisch, toch zien we een groeiende behoefte om geregistreerde gegevens real-time te kunnen inzien.

Door de groeiende rol van technologie worden tegenwoordig alle mogelijke gegevens geregistreerd en opgeslagen. Denk alleen al aan Youtube waar één miljard uur aan videocontent te bekijken is. Of neem de Belastingdienst, waar vier miljoen Nederlanders alleen nog maar digitaal communiceren en tijdens de aangifteperiode ruim zeventigduizend mensen tegelijkertijd aangifte moeten doen. In het algemeen onderscheiden we twee vormen van data: gestructureerd en ongestructureerd.

Datatrends

Het IT Trendsonderzoek heeft de belangrijkste toepassingen binnen het datadomein onderzocht. Deze toepassingen worden in de markt bestempeld als het meest actueel en bieden de meeste (potentiële) waarde om organisaties verder te helpen in het creëren van waarde uit data. Evenals vorig jaar, is de focus van veel it-professionals dit jaar om cloud-based te (gaan) werken. Dit betekent dat data science-oplossingen meer naar een cloud-omgeving zullen migreren. Data science wordt tevens door it-professionals gezien als meest belangrijke ontwikkeling binnen data. Zo gaf 93 procent van de respondenten die data als belangrijkste trend ziet aan dat data science een relevante ontwikkeling is om mee aan de slag te gaan.

De uitdaging om vertrouwen op te bouwen voor je klanten dat er goed omgegaan wordt met data ligt in de basis in een goede data governance. Doordat machines beslissingen nemen, hebben consumenten vertrouwen nodig in hoe er met data omgegaan wordt. Transparantie en traceerbaarheid zijn daarom de belangrijk in het winnen van dit vertrouwen. Om business intelligence effectief in te zetten dienen de processen die hieraan ten grondslag liggen vanuit een data governance-perspectief georganiseerd te worden. Data worden hiermee opengesteld, gedeeld en geëxploiteerd om kennis op te doen uit historische data, vaak door middel van dashboards. Deze intelligente manier van werken stelt organisaties in staat een transformatie van reactief naar proactief handelen te realiseren en is een eerste stap naar een datagedreven organisatie.

Uitdagingen

IT Trendsonderzoek 2021

Supply Value voert jaarlijks het IT Trendsonderzoek uit. Via het onderzoek worden tien belangrijkste ict-trends voor het komende jaar in kaart gebracht. Computable is partner van het IT Trendsonderzoek. Via tien verschillende artikelen in de maand december tellen we terug van nummer 10 naar de absolute nummer 1.

We bewegen van een computer- naar een datatijdperk. Data worden gezien als belangrijke drijver van innovatie. De verwachting blijft dat data niet een trend is die tijdelijk van aard is en zomaar overwaait. Op langere termijn zal het gebruik van data ingebed zijn in de primaire processen van organisaties. Op de weg daarnaartoe kunnen organisaties nog hobbels verwachten doordat data zoals we die nu kennen nog in de kinderschoenen staan en ontwikkelingen zich in rap tempo opvolgen. Denk aan uitdagingen rondom privacy, security, ethiek en compliance.

Supply Value ziet een groei in prioriteit die it-professionals aan data geven van een gemiddelde van 3,4 in 2019, 3,8 in 2020 en 4,38 dit jaar (op een schaal van 1 tot en met 5). In combinatie met de groeiende heterogeniteit en complexiteit van het datadomein vraagt dit van organisaties om de manier waarop ze met data omgaan hoog op de strategische agenda te zetten. Het aanstellen van een chief data officer is volgens de marktonderzoekers hierbij niet genoeg. Operationeel gezien zullen data engineers nodig zijn om de heterogene databronnen tot één geheel te brengen en de data governance in te richten. Een tweede stap is om de gehele organisatie de waarde van data te laten inzien, door medewerkers op te leiden en te trainen. Randvoorwaarde is een duidelijke visie en leiderschap. Alleen dan is een transformatie naar een datagedreven organisatie mogelijk.

Verkeerde inzichten

Thijs Latour

Thijs Latour, consultant bij Supply Value.

‘Een tekort aan data is er niet’, meent Supply Value-consultant Thijs Latour. ‘Een tekort aan prioriteit die it-professionals geven aan het datadomein ook niet; de trend stijgt dit jaar van een derde naar een tweede plaats. De it-focus moet echter éérst liggen op het veilig omgaan met deze data. Maar als de beveiliging goed is geregeld, hoe haal je dan de waarde uit al die beschikbare data? Door data governance hoog op de agenda te zetten, voorkom je het risico verkeerde inzichten te halen uit de data. Nadat deze basis is gelegd komen de toepassingen van data in beeld. Door de enorme hoeveelheid en groei in data worden data science en business intelligence als belangrijke drijvers binnen het datadomein genoemd. Deze disciplines zorgen ervoor dat uit de beschikbare data op een gestructureerde en geautomatiseerde wijze inzichten gegenereerd worden die waardevol zijn voor de business.’

Om dit te bewerkstelligen, is volgens Latyour de juiste expertise nodig in combinatie met de juiste cultuur. ‘Zet daarom datagedreven werken hoog op de strategische agenda. Zo wordt meer prioriteit gegeven aan het aantrekken van de juiste dataprofessionals, die het in deze arbeidsmarkt voor het kiezen hebben en waarde hechten aan die cultuur, en het opleiden en trainen van medewerkers. Vanuit de juiste visie wordt breed in de organisatie bewustzijn gecreëerd van de waarde van het gebruik van data, waarmee ook echte stappen worden gezet naar een datagedreven organisatie.’

Dit artikel is afkomstig van Channelweb.nl (https://www.channelweb.nl/artikel/7288204). © Jaarbeurs IT Media.

?


Lees ook


 
Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste resellernieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur door

Stuur dit artikel door

Je naam ontbreekt
Je e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.